Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 3 - 4 martie 2008

Aprobată: 03.03.2008
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 51/2008 Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Automobile Craiova-S.A. (PL-x 51/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. - Modificări în componența nominală a unei comisii permanente a Camerei Deputaților. -
3. - Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru sănătate și familie a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societății Antibiotice S.A. Iași. -
4. Pl-x 818/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală (PL-x 818/2007) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 31.01.2008 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 22.02.2008

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 03.12.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
(prelungit la 60 de zile - plen 5.02.2008 ) 5.03.2008, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Retrimis la comisie - Plen 25.02.2008; Termen 3.03.2008. (Nu a fost depus Raportul suplimentar II)
5. Pl-x 6/2008 Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico - comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994 (PL-x 6/2008) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 28.02.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -04.02.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
19.03.2008 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
6. Pl-x 27/2008 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x 27/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 21.02.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -11.02.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
(suspendat - 24.03.2008-6.04.2008 - B.P.-25.02.2008 ) 9.04.2008 (, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
7. Pl-x 3/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158 /2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază (PL-x 3/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit 13.02.2008 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 27.02.2008

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 21.12.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
(prelungit la 60 de zile - plen 19.02.2008) - 23.03.2008 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 15/2008 Proiectul de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (PL-x 15/2008) -- lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport- Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor(Adoptare) - distribuit

Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate marți, 4.03.2008
9. Pl-x 502/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2007 pentru completarea art.67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 (PL-x 502/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 20.06.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 11.09.2007 și Raport suplimentar (menține raportul inițial) - distribuit 27.02.2008

Prioritate legislativă
Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea septembrie - decembrie 2007, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 19.09.2007), astfel că potrivit art.105 alin.(2) din Regulament se rediscută în sesiunea februarie - iunie 2008.
Reluată dezbaterea în ședința Camerei Deputaților din 12.02.2008, Proiectul de lege a fost retrimis la comisie și ca urmare comisia a comunicat din nou că își menține Raportul inițial - de adoptare
10. Pl-x 12/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială" Termoelectrica"-S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" București -S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați-S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala"ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială" Complexul Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială" Complexul Energetic Craiova"-S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene locale (PL-x 12/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.12.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 25.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 855/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice (PL-x 855/2007) - Adoptat de Senat - 27.11.2007 - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.02.2008 și Raport suplimentar (Adoptare) - ditribuit 25.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 822/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare (PL-x 822/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 28.11.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.02.2008 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 26.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 860/2007 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 (PL-x 860/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea OUG) - distribuit 7.02.2008 și Raport suplimentar (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - ditribuit 25.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 861/2007 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2007 privind înființarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc (PL-x 861/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege pentru respingerea OUG) - distribuit 25.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 740/2007 Proiectul de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor (PL-x 740/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 30.10.2007
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
16. Pl-x 762/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale (PL-x 762/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 05.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 19.12.2007 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 27.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 904/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (PL-x 904/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.12.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 27.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 735/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă (PL-x 735/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 31.10.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 11.12.20072007 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 27.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 865/2007 Proiectul de Lege privind completarea anexei nr.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului (PL-x 865/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 04.12.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 26.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 428/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (Pl-x 428/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 4.09.2007 și Raport înlocuitorr (Adoptare) - distribuit 26.02.2008
Cameră decizională
21. Pl-x 971/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României (PL-x 971/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat -13.12.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 28.05.2007, Raport suplimentar I (Adoptare) - distribuit 14.06.2007 2007 și Raport suplimentar II (Adoptare) - distribuit 27.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunile februarie-iunie 2007 și septembrie- decembrie 2007, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședințele de vot final din 26.06.2007 și 11.09.2007), astfel că potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților se rediscută în sesiunea februarie - iunie 2008.
În ședința Camerei din 21.02.2008 Proiectul de Lege a fost retrimis comisiei și ca urmare comisia printr-un nou raport suplimentar propune adoptarea.
22. Pl-x 809/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 809/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 05.11.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 26.02.2008
Cameră decizională
23. Pl-x 838/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 838/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
24. Pl-x 896/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România (Pl-x 896/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.12.2007
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 28.02.2008
Cameră decizională
25. Pl-x 800/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale (PL-x 800/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 18.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrimis la comisie - Plen 25.02.2008; Termen 3.03.2008 - (Nu a fost depus un nou raport)
26. Pl-x 863/2007 Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru creșterea calității producției obținute pe pajiști (PL-x 863/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 26.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 864/2007 Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru culturile ecologice (PL-x 864/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 26.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 898/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.126 din 17/11/1990, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1066 din 17/11/2004, privind Societățile Comerciale (Pl-x 898/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.12.2007
Raport - Comisia economică (Respingere) - distribuit 21.02.2008
Cameră decizională
29. Pl-x 875/2007 Propunerea legislativă privind votul electronic (Pl-x 875/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 22.02.2008
Cameră decizională
30. Pl-x 369/2007 Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic (Pl-x 369/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 22.02.2008
Cameră decizională
31. Pl-x 19/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 19/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -17.12.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 22.02.2008
Cameră decizională
32. Pl-x 891/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 891/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.12.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 18.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
33. Pl-x 812/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 812/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.11.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
34. Pl-x 807/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 807/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
35. Pl-x 808/2007 Propunerea legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră (Pl-x 808/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
36. Pl-x 836/2007 Propunerea legislativă pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean (Pl-x 836/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
37. Pl-x 723/2006 Reluarea reexaminării la cererea Președintelui României a Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii (Pl-x 723/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2006
Solicitarea reluării dezbaterilor și a votului final privind reexaminarea Legii și Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (distribuit).

Dezbaterile privind reexaminarea Legii au avut loc în ședința Camerei Deputaților din 12.06.2007, în cadrul cărora au fost respinse atât articolele, cât și titlul legii, precum și o solicitare de retrimitere la comisie.
Supusă votului final propunerea de adoptare (potrivit art.104 alin.(3) din Regulament), legea a fost respinsă cu 51 voturi pentru adoptare, 124 voturi contra și 51 de abțineri.
Cameră decizională
38. Pl-x 846/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 846/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
39. Pl-x 837/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 837/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
40. Pl-x 847/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 847/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
41. Pl-x 842/2007 Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ (Pl-x 842/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
42. Pl-x 831/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 831/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
43. Pl-x 806/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 806/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
44. Pl-x 859/2007 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 859/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG) - distribuit 19.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrasă de pe ordinea de zi - amânată dezbaterea (Plen 25.02.2008), în temeiul prevederilor art.140 alin.(3) din Regulament
45. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.06.2006 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
46. Pl-x 164/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (PL-x 164/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.03.2007
Raport -Comisia economică (Respingerea OUG) - distribuit 13.06.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrasă de pe ordinea de zi a ședinței din 28 iunie 2007 (amânată dezbaterea) în temeiul prevederilor art.140 alin.(3) din Regulament
47. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - distribuit 8.02.2005.
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
48. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară.
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 17 august 2019, 23:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro