Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 8 aprilie 2008

Aprobată: 08.04.2008
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 863/2007 Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru creșterea calității producției obținute pe pajiști (PL-x 863/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 26.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
3. Pl-x 864/2007 Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru culturile ecologice (PL-x 864/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 26.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
4. Pl-x 882/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (Pl-x 882/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 5.03.2008
Cameră decizională
5. Pl-x 898/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.126 din 17/11/1990, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1066 din 17/11/2004, privind Societățile Comerciale (Pl-x 898/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.12.2007
Raport - Comisia economică (Respingere) - distribuit 21.02.2008
Cameră decizională
6. Pl-x 890/2007 Proiectul de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi-martiri (PL-x 890/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 3.03.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 875/2007 Propunerea legislativă privind votul electronic (Pl-x 875/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 22.02.2008
Cameră decizională
8. Pl-x 369/2007 Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic (Pl-x 369/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 22.02.2008
Cameră decizională
9. Pl-x 19/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 19/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -17.12.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 22.02.2008
Cameră decizională
10. Pl-x 846/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 846/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
11. Pl-x 837/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 837/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
12. Pl-x 847/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 847/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
13. Pl-x 842/2007 Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ (Pl-x 842/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
14. Pl-x 831/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 831/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
15. Pl-x 806/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 806/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
16. Pl-x 876/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr.449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art.80 alin. (1) și (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 876/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 5.03.2008
Cameră decizională
17. Pl-x 851/2007 Propunerea legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut (Pl-x 851/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport comun-Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
18. Pl-x 745/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 745/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2007
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 3.03.2008
Cameră decizională
19. Pl-x 873/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (Pl-x 873/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 5.03.2008
Cameră decizională
20. Pl-x 603/2007 Propunerea legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (Pl-x 603/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.09.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 15.11.2007 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
21. Pl-x 94/2008 Propunerea legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic (Pl-x 94/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.02.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
22. Pl-x 16/2008 Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007 (Pl-x 16/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 17.03.2008
Cameră decizională
23. Pl-x 50/2008 Propunerea legislativă privind reînființarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" (Pl-x 50/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.02.2008
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 17.03.2008
Cameră decizională
24. Pl-x 913/2007 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (PL-x 913/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
25. Pl-x 31/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 116, alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 31/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat -06.02.2008
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
26. Pl-x 848/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.2 din Legea 403/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (Pl-x 848/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 4.03.2008
Cameră decizională
27. Pl-x 827/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe (Pl-x 827/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 4.03.2008
Cameră decizională
28. Pl-x 839/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 839/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
29. Pl-x 32/2008 Propunerea legislativă privind constituirea Rezervației arheologică și naturale Grădiștea Muncelului-Cioclovina - Capalna (Pl-x 32/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat -06.02.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
30. Pl-x 97/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 6 2 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 97/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.02.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
31. Pl-x 772/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 772/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 05.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.02.2008 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit 11.03.2008
Cameră decizională
32. Pl-x 77/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 77/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.03.2008
Cameră decizională
33. Pl-x 43/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 43/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -11.02.2008
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 12.03.2008
Cameră decizională
34. Pl-x 67/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (Pl-x 67/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2008
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
35. Pl-x 75/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (Pl-x 75/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.02.2008
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
36. Pl-x 667/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 667/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 01.10.2007
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 18.02.2008 și Raport comun suplimentar (menține propunerea de respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare, (vot final din 26.02.2008) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Comisia menține propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament.
37. Pl-x 812/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 812/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.11.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
38. Pl-x 807/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 807/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
39. Pl-x 808/2007 Propunerea legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră (Pl-x 808/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
40. Pl-x 836/2007 Propunerea legislativă pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean (Pl-x 836/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 19 iulie 2019, 0:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro