Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 3 aprilie 2013

Aprobată: 02.04.2013
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. PHCD 6/2013 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 6 /2013). Format PDF
3. MS 3/2013 Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 51 de deputați (MS 3/ 2013)
Se dezbate miercuri, 3 aprilie 2013, ora 10,00
Format PDF
4. - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
Raport - Comisia pentru sănătate

Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate, sub rezerva primirii raportului
-

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
5. Pl-x 64/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 64/2013) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.02.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru juridică - (Adoptare) - distribuit - 21.03.2013

Procedură de urgență
Cameră decizională
6. Pl-x 68/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 68/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.02.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 26.03.2013.

Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 465/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli (PL-x 465/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 30.10.2012
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 26.03.2013.

Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 59/2013 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș (PL-x 59/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.02.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 26.03.2013.

Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 568/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon (PL-x 568/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 27.03.2013.

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
10. Pl-x 30/2013 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (PL-x 30/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică - (Adoptare) - distribuit - 28.03.2013

Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 69/2013 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea pct.II al anexei nr.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PL-x 69/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.02.2013
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 28.03.2013

Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 31/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative (PL-x 31/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României,republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012 și Raport comun suplimentar -Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 28.03.2013

Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 141/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (PL-x 141/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 25.10.2012 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 28.03.2013

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     II. PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

 
14. Pl-x 53/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011 (Pl-x 53/2013) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ - (Adoptare) - distribuit - 21.03.2013
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -19.02.2013; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
4.04.2013, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
15. Pl-x 56/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 56/2013) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 20.03.2013
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -25.02.2013; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
10.04.2013, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
16. Pl-x 81/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x 81/2013) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ- (Adoptare) - distribuit - 28.03.2013

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților -13.03.2013; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
11.04.2013 , potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților

     III. PRIORITĂȚI

 
17. Pl-x 66/2013 Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (PL-x 66/2013) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.02.2013
Raport - Comisia pentru egalitate de șanse - (Adoptare) - distribuit - 18.03.2013
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     IV. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
18. Pl-x 623/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității (PL-x 623/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.11.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 24.04.2012 Raport suplimentar I (Adoptare) - distribuit - 15.10.2012 și Raport suplimentar II (Adoptare) - distribuit 27.03.2013.
Cameră decizională
19. Pl-x 438/2012 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.95/1997 privind declararea complexului "Memorialului victimelor comunismului și al rezistenței - Sighet" ca ansamblu de interes național (PL-x 438/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.10.2012
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură - (Adoptare) - distribuit - 28.03.2013
Cameră decizională
20. Pl-x 39/2013 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați (PL-x 39/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.02.2013
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 28.03.2013
Cameră decizională
21. Pl-x 868/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București (Pl-x 868/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia juridică

Termenul de depunere a raportului - 14.02.2008
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului

     V. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
22. Pl-x 169/2012 Proiectul de Lege privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (PL-x 169/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 1.11.2012
Cameră decizională
23. Pl-x 347/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (Pl-x 347/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 2.11.2012

Cameră decizională
24. Pl-x 193/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 193/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 12.11.2012
Cameră decizională
25. Pl-x 563/2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 563/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.10.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 9.03.2011 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 12.11.2012
Cameră decizională
26. Pl-x 840/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 840/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.09.2008 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 12.11.2012
Cameră decizională
27. Pl-x 195/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (PL-x 195/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 12.11.2012
Cameră decizională
28. Pl-x 154/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 154/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 12.11.2012
Cameră decizională
29. Pl-x 69/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 69/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 12.11.2012
Cameră decizională
30. Pl-x 143/2012 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 143/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 13.11.2012
Cameră decizională
31. Pl-x 266/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (Pl-x 266/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.06.2012
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.11.2012
Cameră decizională
32. Pl-x 74/2012 Proiectul de lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (Pl-x 74/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.11.2012
Cameră decizională
33. Pl-x 70/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (PL-x 70/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.11.2012
Cameră decizională
34. Pl-x 762/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (Pl-x 762/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.12.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.11.2012
Cameră decizională
35. Pl-x 368/2007 Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România (Pl-x 368/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 22.02.2008 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit 13.12.2012
Cameră decizională
36. Pl-x 52/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (PL-x 52/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 24.02.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989 (Respingere) - distribuit 13.12.2012
Cameră decizională
37. Pl-x 547/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.5 din Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 (Pl-x 547/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.10.2010
Raport comun - Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989 și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 13.12.2012
Cameră decizională
38. Pl-x 795/2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 (Pl-x 795/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport comun - Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989 și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 13.12.2012
Cameră decizională
39. Pl-x 343/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (Pl-x 343/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 13.02.2013
Cameră decizională
40. Pl-x 420/2012 Propunerea legislativă privind amnistia fiscală pentru pensionari (Pl-x 420/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.02.2013
Cameră decizională
41. Pl-x 370/2012 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 actualizată privind Codul fiscal (Pl-x 370/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.09.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.02.2013
Cameră decizională
42. Pl-x 337/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 337/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.09.2012
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere)- distribuit - 18.02.2013
Cameră decizională
43. Pl-x 153/2010 Propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetățenilor (Pl-x 153/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.03.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere)- distribuit - 19.02.2013
Cameră decizională
44. Pl-x 338/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 338/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.09.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 21.02.2013
Cameră decizională
45. Pl-x 628/2009 Proiectul de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică (PL-x 628/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.11.2009
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 30.05.2011 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 21.02.2013
Cameră decizională
46. Pl-x 576/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (Pl-x 576/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 27.02.2013
Cameră decizională
47. Pl-x 54/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice (PL-x 54/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 24.02.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 27.02.2013
Cameră decizională
48. Pl-x 133/2010 Proiectul de Lege privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților (PL-x 133/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -29.03.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 28.02.2013
Cameră decizională
49. Pl-x 100/2012 Proiectul de Lege privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate (PL-x 100/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 28.02.2013
Cameră decizională
50. Pl-x 805/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 805/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.02.2013
Cameră decizională
51. Pl-x 440/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 440/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 6.03.2013
Cameră decizională
52. Pl-x 20/2013 Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 20/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 7.03.2013
Cameră decizională
53. Pl-x 434/2012 Propunerea legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitatea publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmisegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara (Pl-x 434/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.10.2012
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 7.03.2013
Cameră decizională
54. Pl-x 399/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 399/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.09.2012
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 7.03.2013
Cameră decizională
55. Pl-x 198/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitați (PL-x 198/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 7.03.2013
Cameră decizională
56. Pl-x 398/2012 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 398/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2012
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 12.03.2013
Cameră decizională
57. Pl-x 72/2011 Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.02.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 28.09.2011 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 18.11.2011 și Raport comun înlocuitor - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 12.03.2013
Cameră decizională
58. Pl-x 217/2012 Propunerea legislativă privind colectarea și stocarea datelor necesare identificării clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite (Pl-x 217/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru tehnologia informației(Respingere) - distribuit 12.03.2013
Cameră decizională
59. Pl-x 433/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 433/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.10.2012
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit 13.03.2013
Cameră decizională
60. Pl-x 558/2011 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale (PL-x 558/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 12.04.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 14.03.2013
Cameră decizională
61. Pl-x 608/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 608/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 6.12.2011 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 14.03.2013
Cameră decizională
62. Pl-x 50/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 50/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.02.2013
Raport -Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.03.2013
Cameră decizională
63. Pl-x 48/2013 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 alineatul (1) litera a) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 48/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.02.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) distribuit - 14.03.2013
Cameră decizională
64. Pl-x 47/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 47/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.02.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) distribuit - 14.03.2013
Cameră decizională
65. Pl-x 712/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu (PL-x 712/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.03.2013
Cameră decizională
66. Pl-x 424/2011 Propunerea legislativă privind serviciile de îngrijire și supraveghere a copiilor pe timpul zilei (Pl-x 424/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.06.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.03.2013
Cameră decizională
67. Pl-x 389/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (PL-x 389/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -1.06.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.03.2013
Cameră decizională
68. Pl-x 352/2012 Propunerea legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale (Pl-x 352/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 18.03.2013
Cameră decizională
69. Pl-x 434/2011 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social (Pl-x 434/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.06.2011
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 3.11.2011 și Raport comun suplimentar - ( menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit 18.03.2013
Cameră decizională
70. Pl-x 45/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 3 1 din Ordonanța de urgență nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale (Pl-x 45/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.02.2013
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 18.03.2013
Cameră decizională
71. Pl-x 339/2012 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl -x 339/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.09.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 19.03.2013
Cameră decizională
72. Pl-x 49/2013 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, îmbunătățirea calității vieții în Delta Dunării, întărirea instituțională a Administrației Rezervației Biosfera Delta Dunării și Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (Pl-x 49/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.02.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură - (Respingere) - distribuit - 21.03.2013
Cameră decizională
73. Pl-x 70/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 70/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.02.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică - (Respingere) - distribuit - 21.03.2013
Cameră decizională
74. Pl-x 439/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 439/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică - (Respingere) - distribuit - 21.03.2013
Cameră decizională
75. Pl-x 314/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați (Pl-x 314/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012 și Raport suplimentar - Comisia pentru buget (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit- 21.03.2013
Cameră decizională
76. Pl-x 623/2010 Propunerea legislativ㠄Legea Arhivelor" (Pl-x 623/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.10.2010
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 25.03.2013
Cameră decizională
77. Pl-x 646/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Naționale (Pl-x 646/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.10.2010
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 25.03.2013
Cameră decizională
78. Pl-x 645/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 (Pl-x 645/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.11.2011
Raport - Comisia pentru învățământ(Respingere) - distribuit - 28.03.2013
Cameră decizională
79. Pl-x 46/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 266/2008 republicată, privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 46/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.02.2013
Raport - Comisia pentru sănătate
(Respingere) - distribuit - 26.03.2013.
Cameră decizională
80. Pl-x 397/2012 Propunerea legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 397/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.09.2012
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
(Respingere) - distribuit - 26.03.2013.
Cameră decizională
81. Pl-x 682/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 682/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.11.2010
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică - (Respingere) - distribuit 28.03.2013.
Cameră decizională
82. Pl-x 747/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 747/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică - (Respingere) - distribuit 28.03.2013.
Cameră decizională
83. Pl-x 585/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic (Pl-x 585/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.10.2010
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică - (Respingere) - distribuit 28.03.2013.
Cameră decizională
84. Pl-x 233/2012 Propunerea legislativă privind protecția minorilor împotriva presei cu conținut indecent (Pl-x 233/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură - (Respingere) - distribuit 28.03.2013.
Cameră decizională
85. Pl-x 381/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 (Pl-x 381/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2012
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit- 28.03.2013
Cameră decizională
86. Pl-x 222/2012 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educației Fizice și Sportului (Pl-x 222/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.03.2013
Cameră decizională
87. Pl-x 809/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 (Pl-x 809/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.10.2006
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 28.03.2013
Cameră decizională
88. Pl-x 653/2004 Proiectul de Lege privind Arhivele Naționale (PL-x 653/2004) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.10.2004.
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 28.03.2013
Cameră decizională
89. Pl-x 382/2003 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor Naționale (Pl 382/2003) - lege organică

Raport comun pentru cele două inițiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptare Pl 382/2003 și Respingere Pl 643/2003) - distribuit - 31.08.2004
, Raport suplimentar (menține raportul inițial) - distribuit - 15.09.2004 și Raport înlocuitor pentru Pl 382/2003 (Respingere) - distribuit - 28.03.2013
90. Pl-x 643/2003 Propunerea legislativă privind Legea Arhivelor Publice (Pl 643/2003) - lege organică

Raport comun pentru cele două inițiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptare Pl 382/2003 și Respingere Pl 643/2003) - distribuit - 31.08.2004
, Raport suplimentar (menține raportul inițial) - distribuit - 15.09.2004 și Raport înlocuitor pentru Pl 643/ 2003 (Respingere) - distribuit - 28.03.2013

     VI. AMÂNATE

 
91. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
92. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
93. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Vot final
Miercuri, 3 aprilie 2013, ora 12,30

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 28 octombrie 2021, 23:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro