Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 3 septembrie 2013

Aprobată: 02.09.2013
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 112/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (PL-x 112/2013) - lege organică - Adoptat de Senat - 8.04.2013
Raport - Comisia pentru buget -(Adoptare)- distribuit - 26.06.2013
Cameră decizională

Prioritate legislativă
3. Pl-x 417/2012 Proiectul de Lege privind trecerea colecției de timbre a României de la Compania Națională Poșta Română în patrimoniul Băncii Naționale a României (PL-x 417/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.10.2012
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 26.06.2013
Cameră decizională
4. Pl-x 231/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecției martorilor adoptat la Stiűín, Republica Cehă la 24 mai 2012, semnat de România la Stiűín Republica Cehă, la aceeași data (PL-x 231/2013) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare(Adoptare)- distribuit - 2.09.2013
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -25.06.2013; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
9.10.2013, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
5. Pl-x 227/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 227/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.06.2013
Comisia pentru industrii

Termenul de depunere a raportului -25.06.2013
Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
6. Pl-x 41/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 41/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică

Termenul de depunere a raportului - 25.04.2012
Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
7. Pl-x 195/2013 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (PL-x 195/2013) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru administrație publică - (Adoptare) - distribuit - 27.06.2013

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 5.06.2013; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
4.09.2013 , potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
8. Pl-x 104/2013 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 104/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.03.2013
Raport - Comisia pentru industrii -(Adoptare)- distribuit - 25.06.2013

Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 158/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (PL-x 158/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.05.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 13.06.2013 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 5.07.2013

Procedură de urgență
Cameră decizională

     II. PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

 
10. Pl-x 136/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 136/2013) - lege organică
Raport- Comisia juridică

Termenul de depunere a raportului -7.06.2013 - nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -13.05.2013; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
26.06.2013,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

     III. PRIORITĂȚI LEGISLATIVE

 
11. Pl-x 215/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 215/2013) - lege organică - Adoptat de Senat - 10.06.2013
Raport - Comisia juridică -(Adoptare)- distribuit - 25.06.2013
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     IV. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
12. Pl-x 96/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale (PL-x 96/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.03.2013
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii - (Adoptare)- distribuit - 26.06.2013
Cameră decizională

     V. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
13. Pl-x 587/2003 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (Pl 587/2003) - lege organică - Respins de Senat - 7.12.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.05.2013
Cameră decizională
14. Pl-x 419/2012 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 (Pl-x 419/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2012
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.05.2013
Cameră decizională
15. Pl-x 329/2012 Proiectul de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor (PL-x 329/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.09.2012
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 30.05.2013
Cameră decizională
16. Pl-x 234/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Pl-x 234/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 30.05.2013
Cameră decizională
17. Pl-x 231/2012 Propunerea legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Artiștilor din România (Pl-x 231/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 30.05.2013
Cameră decizională
18. Pl-x 20/2013 Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 20/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 7.03.2013 și Raport suplimentar(menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 30.05.2013
Cameră decizională
19. Pl-x 724/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul (PL-x 724/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 4.06.2013
Cameră decizională
20. Pl-x 223/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 223/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 4.06.2013
Cameră decizională
21. Pl-x 153/2013 Propunerea legislativă privind interzicerea cultivării și importului Organismelor Modificate Genetic (OMG), și interzicerea importului, producției și comercializării produselor care conțin Organisme Modificate Genetic (OMG) (Pl-x 153/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.05.2013
Raport - Comisia pentru agricultură - (Respingere) - distribuit - 5.06.2013
Cameră decizională
22. Pl-x 165/2013 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (Pl-x 165/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.05.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.06.2013
Cameră decizională
23. Pl-x 735/2011 Proiectul de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară (PL-x 735/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 11.10.2012 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.06.2013
Cameră decizională
24. Pl-x 189/2013 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane (Pl-x 189/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2013
Raport - Comisia pentru agricultură - (Respingere) - distribuit - 26.06.2013
Cameră decizională
25. Pl-x 177/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanțele publice locale (Pl-x 177/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 27.06.2013
Cameră decizională
26. Pl-x 190/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 190/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.06.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.06.2013
Cameră decizională
27. Pl-x 179/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 179/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.05.2013
Raport - Comisia pentru sănătate - (Respingere) - distribuit - 25.06.2013
Cameră decizională
28. Pl-x 180/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 180/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.05.2013
Raport - Comisia pentru sănătate - (Respingere) - distribuit - 25.06.2013
Cameră decizională
29. Pl-x 132/2013 Propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului (Pl-x 132/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.04.2013
Raport - Comisia pentru buget - (Respingere) - distribuit - 22.05.2013
Cameră decizională
30. Pl-x 219/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Lege-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr.877/2010, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 219/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.06.2013
Raport
- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.07.2013
Cameră decizională
31. Pl-x 133/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 133/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.04.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.05.2013
Cameră decizională
32. Pl-x 134/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 134/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.04.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.05.2013
Cameră decizională
33. Pl-x 147/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială (Pl-x 147/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.05.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.06.2013
Cameră decizională
34. Pl-x 167/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.05.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.06.2013
Cameră decizională
35. Pl-x 212/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 212/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.06.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.07.2013
Cameră decizională

     VI. AMÂNATE

 
36. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
37. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
38. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Vot final
Marți, 3 septembrie 2013, ora 12,30

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 16 decembrie 2018, 13:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro