Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 6 aprilie 2021

Aprobată: 06.04.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. PHCD 33/2021 Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 173/2021; PH CD 33/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Respingere) - distribuit -10.03.2021
2. Pl-x 278/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 278/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -25.04.2018
Raport- Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -24.03.2021
Cameră decizională
3. Pl-x 33/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 33/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -22.03.2021
Cameră decizională
4. Pl-x 137/2018 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat (PL-x 137/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.03.2018
Raport comun-Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG nr.104/2017) - distribuit -23.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 190/2017 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 190/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.05.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -22.03.2021
Cameră decizională
6. Pl-x 574/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 574/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -22.03.2021

Cameră decizională
7. Pl-x 377/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 377/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -18.03.2021
Cameră decizională
8. Pl-x 594/2019 Proiectul de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate (PL-x 594/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -18.03.2021
Cameră decizională
9. Pl-x 70/2020 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.772 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1313 din 30 decembrie 2020 (Pl-x 70/2020/2020) - lege organică
Raport comun- Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru drepturile omului (Respingerea Legii) - distribuit -17.03.2021
Prima Cameră sesizată
10. Pl-x 597/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 597/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-17.12.2019 și raport suplimentar (Respingere)- distribuit- 31.03.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen-3.02.2020 (Plen - 18.12.2019)
A fost primit raportul suplimentar-31.03.2021
11. Pl-x 104/2019 Reexaminarea Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.537 din 25 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.907 din 8 noiembrie 2019 (PL-x 104/2019/2020) - lege organică-Reexaminată de Senat - 23.06.2020
Raport comun- Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru constituționalitate (Respingerea Legii) - distribuit -17.03.2021
Cameră decizională
12. Pl-x 463/2017 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 463/2017/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingerea Legii) - distribuit -17.03.2021
Prima Cameră sesizată
13. Pl-x 64/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului (PL-x 64/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru tineret (Respingere) - distribuit -16.03.2021
Cameră decizională
14. Pl-x 245/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal (Pl-x 245/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.04.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.02.2020
Cameră decizională
15. Pl-x 189/2019 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (Pl-x 189/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -25.03.2019
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2020
Cameră decizională
16. Pl-x 221/2019 Propunerea legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 221/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -1.04.2019
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit-26.03.2020
Cameră decizională
17. Pl-x 380/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (PL-x 380/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit-26.03.2020
Cameră decizională
18. Pl-x 488/2019 Propunerea legislativă privind activitatea de medicină legală în România (Pl-x 488/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.10.2019
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia juridică (Respingere) - distribuit-26.03.2020
Cameră decizională
19. Pl-x 479/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA (PL-x 479/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.10.2019
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit- 23.04.2020
Cameră decizională
20. Pl-x 375/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor (PL-x 375/2017) - lege organică - Adoptat de Senat - 16.10.2017
Raport comun- Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică (Respingere)- distribuit- 28.04.2020
Cameră decizională
21. Pl-x 296/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 296/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere)- distribuit- 29.04.2020
Cameră decizională
22. Pl-x 524/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii (PL-x 524/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere)- distribuit- 29.04.2020
Cameră decizională
23. Pl-x 437/2018 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România (PL-x 437/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.07.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.05.2020
Cameră decizională
24. Pl-x 402/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (39) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 (Pl-x 402/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -20.06.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 4.10.2018 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit -27.05.2020
Cameră decizională
25. Pl-x 311/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii (PL-x 311/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 27.05.2020
Cameră decizională
26. Pl-x 195/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin (1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local (Pl-x 195/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit -26.02.2021
Cameră decizională
27. Pl-x 520/2017 Propunerea legislativă privind înființarea și funcționarea pe lângă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie (Pl-x 520/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit -26.02.2021
Cameră decizională
28. Pl-x 526/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 526/2015) - lege organică - Adoptat de Senat - 26.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -3.03.2021
Cameră decizională
29. Pl-x 516/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respectiv a disp. art.39 din Legea nr.51/1995 privind profesia de avocat (Pl-x 516/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -3.03.2021
Cameră decizională
30. Pl-x 527/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (Pl-x 527/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -3.03.2021
Cameră decizională

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 iulie 2022, 13:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro