Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 14 și 16 iunie 2021

Aprobată: 14.06.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,2. - Alocuțiunea domnului deputat Ciprian Ciubuc, consacrată comemorării a 80 de ani de la primul val de deportări staliniste din Basarabia și Nordul Bucovinei (12-13 iunie 1941).
Luni, 14 iunie 2021.
-
,3. MS 4/2021 Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 82 de deputați (MS 4/2021).

Luni, 14 iunie 2021, ora 16,00 - dezbaterea moțiunii simple;
Marți, 15 iunie 2021- votul final asupra moțiunii simple.
Format PDF
1. Pl-x 75/2021 Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 și pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 75/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-14.06.2021
Cameră decizională
2. Pl-x 126/2021 Propunerea legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Pl-x 126/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru drepturile omului(Adoptare)- distribuit-25.05.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 20.06.2021 potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
3. Pl-x 227/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București, la 12 octombrie 2011 (Pl-x 227/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 15.06.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților -31.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.06.2021, potrivit art.115 din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Punct nou introdus
4. PHCD 58/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială
COM(2021)70 (PHCD 58/2021)
Format PDF
5. PHCD 59/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii
COM(2021)110 (PHCD 59/2021)
Format PDF
6. Pl-x 169/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 169/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 2.06.2020
Cameră decizională
7. Pl-x 35/2016 Reexaminarea Legii pentru modificarea art.135 alin.(1) lit.a) din Legea Dialogului Social nr.62/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.681 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1000 din 13 decembrie 2016 (PL-x 35/2016/2017) - lege organică - Reexaminată de Senat -13.02.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii în forma prezentată de Senat) - distribuit - 21.03.2019
Cameră decizională
8. Pl-x 148/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021 (PL-x 148/2021) - lege ordinară
Raport- Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit -13.05.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 13.06.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților
9. Pl-x 243/2021 Proiectul de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 243/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-16.06.2021
Cameră decizională
10. Pl-x 244/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (PL-x 244/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit-15.06.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 7.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 2.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
11. Pl-x 124/2021 Propunerea legislativă pentru completarea Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (Pl-x 124/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -11.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 20.06.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
12. Pl-x 168/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț"(PL-x 168/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.04.2021
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
13. Pl-x 139/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 139/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
14. PHCD 52/2021 Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 201/2021) (PHCD 52/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit-19.05.2021
15. PHCD 44/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 133/2021) (PHCD 44/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit-19.05.2021
16. Pl-x 464/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 464/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -7.10.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 12.11.2019
Cameră decizională
17. Pl-x 87/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (PL-x 87/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-14.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 533/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (PL-x 533/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -13.05.2021
Cameră decizională
19. Pl-x 25/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională (PL-x 25/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -12.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 482/2019 Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 482/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.10.2019
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -12.05.2021
Cameră decizională
21. Pl-x 138/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 138/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun- Comisia pentru apărare, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -11.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 26/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (PL-x 26/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -10.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 134/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 134/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -6.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 27/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar - contabil din administrația publică centrală (PL-x 27/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -4.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 627/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar (PL-x 627/2020) - lege ordinară -Respins de Senat - 7.10.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Cameră decizională
26. Pl-x 284/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 284/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 16.04.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-28.05.2021 (BPCLGP-10.05.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-20.05.2021
27. Pl-x 23/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 23/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 26.05.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-9.04.2021(plen-31.03.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-20.05.2021
28. Pl-x 213/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 213/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 4.12.2019 și Raport înlocuitor(Adoptare)- distribuit-19.05.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-11.05.2021 (Plen-19.04.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-19.05.2021.
29. Pl-x 140/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 140/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun- Comisia pentru transporturi, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-18.05.2021
Cameră decizională
30. Pl-x 715/2018 Propunerea legislativă privind dialogul social (Pl-x 715/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -19.11.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 27.10.2020
Cameră decizională
31. Pl-x 4/2015 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art.70 din Legea educației naționale nr.1/2011 (PL-x 4/2015/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 14.05.2019
Prima Cameră sesizată
32. Pl-x 467/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 467/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.09.2018
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 8.04.2019 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 16.10.2019
Cameră decizională
33. Pl-x 638/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (PL-x 638/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 1.02.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-5.03.2021(plen-15.02.2021)
A fost primit raportul înlocuitor- 17.03.2021
34. Pl-x 469/2020 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 469/2020/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 30.12.2020
Raport - Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului

VOT FINAL
Miercuri, 16 iunie 2021, ora 12,00

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 24 mai 2022, 2:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro