Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 4 - 5 octombrie 2021

Aprobată: 04.10.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,1. - Intervenția domnului deputat Boris Volosatîi (Grupul parlamentar AUR).
Marți, 5 octombrie 2021, ora 10,00
-
1. PHCD 73/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 73/2021). Format PDF
2. Pl-x 177/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 177/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit- 21.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 2.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 9.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
3. Pl-x 635/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 635/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.12.2018
Cameră decizională
4. Pl-x 609/2018 Propunerea legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României (Pl-x 609/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.12.2018
Cameră decizională
5. Pl-x 573/2018 Propunerea legislativă privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA (Pl-x 573/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 12.12.2018
Cameră decizională
6. Pl-x 339/2018 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică (Pl-x 339/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.05.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 12.12.2018
Cameră decizională
7. Pl-x 200/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
(Pl-x 200/2021) - lege organică
Raport - Comisia juridică
Termenul de depunere a raportului - 29.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 9.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
8. Pl-x 206/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 206/2021) - lege organică
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Termenul de depunere a raportului - 29.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
9. Pl-x 207/2021 Propunerea legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 207/2021) - lege organică
Raport - Comisia juridică
Termenul de depunere a raportului - 29.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
10. Pl-x 268/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 (PL-x 268/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit - 30.09.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 16.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
11. Pl-x 633/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 633/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.12.2018
Cameră decizională
12. Pl-x 131/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 131/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -11.03.2019
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Cameră decizională
13. Pl-x 533/2020 Proiectul de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici (PL-x 533/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -28.04.2021
Cameră decizională
14. Pl-x 57/2018 Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - S.A. (PL-x 57/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.02.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -10.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 457/2017 Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A. (PL-x 457/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.11.2017
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -10.06.2021
Cameră decizională
16. Pl-x 71/2019 Reexaminarea Legii pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.384 din 29 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.499 din 20 iunie 2019 (Pl-x 71/2019/2.12.2019) - lege organică - Reexaminată de Senat - 26.11.2019
Raport - Comisia pentru constituționalitate (Respingerea Legii) - distribuit -10.06.2021
Cameră decizională
17. Pl-x 32/2019 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie (PL-x 32/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit -8.06.2021
Cameră decizională
18. Pl-x 45/2021 Proiectul de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 45/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -8.06.2021
Cameră decizională
19. Pl-x 459/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 459/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -8.06.2021
Cameră decizională
20. Pl-x 659/2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate (Pl-x 659/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 14.10.2020
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -8.06.2021
Cameră decizională
21. Pl-x 228/2018 Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.529 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.677 din 3 august 2018 (Pl-x 228/2018/3.09.2018) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru administrație publică (Respingerea Legii) - distribuit -7.06.2021
Prima Cameră sesizată
22. Pl-x 651/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov" (Pl-x 651/2020) - lege organică -Respinsă de Senat - 14.10.2020
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -17.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 330/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 330/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.05.2018
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -16.06.2021
Cameră decizională
24. Pl-x 608/2018 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 608/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Cameră decizională
25. Pl-x 502/2019 Proiectul de Lege pentru completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 502/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Cameră decizională
26. Pl-x 32/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 32/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Cameră decizională
27. Pl-x 369/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 (PL-x 369/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 10.06.2020
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 587/2020 Proiectul de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată (PL-x 587/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 2.12.2020 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit -14.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (Plen - 15.12.2020)
A fost primit raportul înlocuitor- 14.06.2021
29. Pl-x 197/2020 Proiectul de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România - 2020 (PL-x 197/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit- 1.07.2020 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit -14.06.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP-26.05.2021)
A fost primit raportul suplimentar-14.06.2021
30. Pl-x 107/2017 Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.377 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.586 din 21 iulie 2017 (PL-x 107/2017/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 12.04.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia juridică (Adoptarea Legii privind respingerea OUG nr.95/2016 în forma adoptată de Senat) - distribuit - 04.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 592/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 592/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 21.09.2020
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -23.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 288/2020 Reexaminarea Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.591 din 14 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.881 din 28 septembrie 2020 (PL-x 288/2020/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 22.03.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru agricultură (Respingerea Legii) - distribuit -16.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 527/2019 Reexaminarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.636 din 23 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.934 din 12 octombrie 2020 (PL-x 527/2019/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 22.03.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 23.09.2021
Cameră decizională
34. Pl-x 568/2019 Reexaminarea Legii pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al Județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.640 din 23 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.934 din 12 octombrie 2020 (PL-x 568/2019/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 22.03.2021
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru constituționalitate și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 23.09.2021
Cameră decizională
35. Pl-x 251/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 251/2021) - lege organică -Respinsă de Senat - 2.06.2021
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.09.2021
Cameră decizională
36. Pl-x 355/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activități (PL-x 355/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 56/2018 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 (PL-x 56/2018)- lege organică - Adoptat de Senat - 19.02.2018
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 17.09.2019 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 22.09.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-20.04.2021 (plen-31.03.2021)
A fost primit raportul suplimentar-22.09.2021
38. Pl-x 654/2009 Propunerea legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România (Pl-x 654/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.12.2009
Raport - Comisia juridică
(Respingere) - distribuit - 22.09.2021
Cameră decizională
39. Pl-x 515/2016 Proiectul de Lege referitor la procedura privind emiterea somației de plată pentru creanțele necontestate (PL-x 515/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.09.2021
Cameră decizională
40. Pl-x 389/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, republicată (Pl-x 389/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
41. Pl-x 410/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 576 din 13 august 2010 (Pl-x 410/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.09.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.11.2016 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - Termen - 18.04.2017 -Plen (28.03.2017)
A fost primit raportul suplimentar- 21.09.2021
42. Pl-x 391/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 391/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
43. Pl-x 506/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 506/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
44. Pl-x 387/2015 Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 (Pl-x 387/2015) - lege organică - Respinsă de Senat 28.04.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
45. Pl-x 33/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 33/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport - Comisia juridică - distribuit -22.03.2021 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen-26.04.2021 (Plen-06.04.2021)
A fost primit raportul suplimentar- 21.09.2021
46. Pl-x 372/2015 Proiectul de Lege privind jurământul de credință față de țară și popor al Președintelui României, al Primului-ministru, al miniștrilor și al celorlalți membri ai Guvernului (PL-x 372/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
47. Pl-x 409/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 409/2015) - lege organică -Adoptat de Senat -11.05.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
48. Pl-x 424/2014 Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România (Pl-x 424/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 14.10.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - Termen - 17.06.2021 (BP 17.03.2021)
A fost primit raportul suplimentar- 21.09.2021
49. Pl-x 397/2015 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 397/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
50. Pl-x 46/2020 Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.771 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1135 din 25 noiembrie 2020 (PL-x 46/2020/2021) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -6.04.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru învățământ (Respingerea Legii) - distribuit -21.09.2021
Cameră decizională
51. Pl-x 392/2018 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române (PL-x 392/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -18.06.2018
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 21.09.2021
Cameră decizională
52. Pl-x 208/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale (PL-x 208/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 31.05.2018 și Raport comun suplimentar(Respingere) - distribuit - 20.09.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen-4.03.2019-(Plen 18.02.2019)
A fost primit raportul suplimentar-20.09.2021
53. Pl-x 293/2020 Reexaminarea Legii pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria), ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.680 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.957 din 19 octombrie 2020 (PL-x 293/2020/2021) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 22.03.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit -9.09.2021
Cameră decizională
54. Pl-x 468/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România (PL-x 468/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -9.09.2021
Cameră decizională
55. Pl-x 478/2020 Reexaminarea Legii privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "AeroportuI Internațional Timișoara-Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.724 din 7 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1014 din 2 noiembrie 2020 (PL-x 478/2020/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 22.03.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru politică economică (Respingerea Legii) - distribuit -8.09.2021
Cameră decizională

VOT FINAL

Marți, 5 octombrie 2021, ora 11,00

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 27 ianuarie 2022, 3:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro