Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 8 - 10 noiembrie 2010

Proiect: 08.11.2010
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 492/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor (PL-x 492/2010) - lege organică
Cameră decizională
2. Pl-x 502/2009 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1636 /2009 (PL-x 502/2009/2010) - lege organică - Reexaminată și Respinsă de Senat - 13.04.2010
Raport - Comisia juridică
- Raportul nu a fost depus
Cameră decizională

Retrimisă la comisie - termen 29.06.2010 (Plen 22.06.2010)
2. Pl-x 381/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport (PL- x 381/2010) - lege organică
Cameră decizională
3. Pl-x 709/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local (PL-x 709/2009) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG) - distribuit - 1.09.2010 și Raport suplimentar (Adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea OUG) - distribuit - 26.10.2010

Procedură de urgență
Cameră decizională

Continuarea dezbaterilor
3. Pl-x 102/2010 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare (PL-x 102/2010) - lege organică
Cameră decizională
4. Pl-x 909/2007 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (PL-x 909/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.12.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 26.10.2010

Procedură de urgență
Cameră decizională
4. Pl-x 53/2010 Proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți (PL-x 53/2010) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea Proiectului de Lege
5. Pl-x 336/2009 Proiectul de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 336/2009) - lege organică - Respins de Senat - 24.06.2009
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2010

Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 418/2010 Proiectul de Lege pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale (PL-x 418/2010) - lege ordinară
Cameră decizională
6. Pl-x 451/2010 Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești (Pl-x 451/2010) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 14.09.2010; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
28.10.2010,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
6. Pl-x 158/2009 Raportul Comisiei juridice cu privire la reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, la cererea Președintelui României (PL-x 158/2009/2010) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune adoptarea raportului asupra cererii de reexaminare a Legii, cu amendamente.
7. Pl-x 488/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea funcțiilor și demnitarilor publici, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea și funcționarea ANI precum și completarea altor acte normative (Pl-x 488/2010) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 15.09.2010; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
29.10.2010,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
7. - Vot final amânat
Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea modului de utilizare de către Guvern, a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 iulie 2008.
-
8. Pl-x 489/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.115 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art.19 din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului (Pl-x 489/2010) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 20.09.2010; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
3.11.2010,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
9. Pl-x 490/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x 490/2010) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 20.09.2010; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
3.11.2010,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
10. Pl-x 491/2010 Propunerea legislativă privind finalizarea studiilor pentru absolvenții programelor de studii/ specializări, neautorizate sau neacreditate (Pl-x 491/2010) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 20.09.2010; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
3.11.2010,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
11. Pl-x 467/2010 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale (PL-x 467/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2010
Raport - Comisia pentru cultură(Adoptare) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
12. Pl-x 280/2010 Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii (Pl-x 280/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 27.08.2010
Cameră decizională

Continuarea dezbaterilor începând cu prezentarea raportului
13. Pl-x 168/2010 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar (PL-x 168/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.04.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 1.09.2010
Cameră decizională
14. Pl-x 345/2010 Propunerea legislativă privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase (Pl-x 345/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.05.2010
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 1.09.2010
Cameră decizională
15. Pl-x 392/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 392/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.06.2010
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 16.09.2010
Cameră decizională
16. Pl-x 300/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (PL-x 300/2010)- lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 30.09.2010 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 29.10.2010
Cameră decizională
17. Pl-x 425/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 425/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 23.09.2010
Cameră decizională
18. Pl-x 276/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002 (Pl-x 276/2010) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 23.09.2010
Cameră decizională
19. Pl-x 170/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 170/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.04.2010
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 29.09.2010
Cameră decizională
20. Pl-x 464/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (PL-x 464/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 12.10.2010
Cameră decizională
21. Pl-x 466/2010 Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil, clădire și teren, din proprietatea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și administrației Curții de Conturi a României (PL-x 466/2010) - lege organică - Adoptat de Senat -6.09.2010
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 4.10.2010
Cameră decizională
22. Pl-x 446/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată (PL-x 446/2010) - lege organică - Adoptat de Senat - 2.09.2010
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 4.10.2010
Cameră decizională
23. Pl-x 413/2010 Proiectul de Lege privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor (PL-x 413/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 28.06.2010
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 4.10.2010
Cameră decizională
24. Pl-x 347/2010
Pl-x 301/2010
Pl-x 302/2010
- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 347/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.05.2010
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 301/2010)- lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 302/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Cameră decizională


Raport comun pentru cele 3 inițiative legislative - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptarea Pl-x 347/2010 și Respingerea PL-x 301/2010 și PL-x 302/2010) - distribuit - 7.10.2010
25. Pl-x 195/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 195/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.04.2010
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 14.10.2010
Cameră decizională
26. Pl-x 232/2010 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale și aromatice (PL-x 232/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 18.10.2010
Cameră decizională
27. Pl-x 459/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 459/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.09.2009
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 4.05.2010, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 22.06.2010 și Raport suplimentar (Menține raportul inițial - adoptare) - distribuit - 19.10.2010
Cameră decizională
28. Pl-x 441/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul din preventiv, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 441/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.06.2010
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 21.10.2010
Cameră decizională
29. Pl-x 420/2010 Proiectul de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor informatice (PL-x 420/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
30. Pl-x 470/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 470/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2010
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
31. Pl-x 229/2010 Proiectul de Lege privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice (PL-x 229/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.04.2010
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
32. Pl-x 592/2009 Proiectul de Lege privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (PL-x 592/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.11.2009
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
33. Pl-x 586/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării" (Pl-x 586/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.11.2009
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
34. Pl-x 155/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 155/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.03.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
35. Pl-x 414/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea art.33 alin.(2) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (PL-x 414/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
36. Pl-x 228/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 228/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
37. Pl-x 336/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (PL-x 336/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.05.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 2.11.2010
Cameră decizională
38. Pl-x 468/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (PL-x 468/2010) - lege organică - Adoptat de Senat - 6.09.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 2.11.2010
Cameră decizională
39. Pl-x 440/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 440/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.09.2009
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.10.2010
Cameră decizională
40. Pl-x 427/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 427/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.10.2010
Cameră decizională
41. Pl-x 633/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 633/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2009
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 14.10.2010
Cameră decizională
42. Pl-x 635/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 635/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2009
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 14.10.2010
Cameră decizională
43. Pl-x 557/2009 Propunerea legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților (Pl-x 557/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.10.2009
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.10.2010
Cameră decizională
44. Pl-x 438/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 438/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.06.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 13.10.2010
Cameră decizională
45. Pl-x 83/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 83/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 8 .03.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.08.2010
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
46. Pl-x 149/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 149/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.03.2010
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -27.08.2010
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
47. Pl-x 129/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 129/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.03.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.08.2010
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
48. Pl-x 307/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (PL-x 307/2010)- lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 27.08.2010
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
49. Pl-x 285/2010 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național (Pl-x 285/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 27.08.2010
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
50. Pl-x 265/2010 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (Pl-x 265/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.09.2010
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
51. Pl-x 104/2010
Pl-x 110/2010
- Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată prin: Ordonanța de urgență nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanța de urgență nr.147 din 31 octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr.232 din 31 mai 2003; Legea nr.519 din 03 decembrie 2003; Legea nr.107 din 07 aprilie 2004; Legea nr.512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr.580 din 14 decembrie 2004; Ordonanța de urgență nr.144 din 18 octombrie 2005 (Pl-x 104/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 23 .03.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 110/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 23 .03.2010
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.09.2010

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativelor legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
52. Pl-x 111/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art.48č, 66 și 66č din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 111/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 23 .03.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.09.2010
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
53. Pl-x 476/2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 476/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.09.2010
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 7.10.2010
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
54. Pl-x 474/2010 Propunerea legislativă pentru susținerea creșterii natalității (Pl-x 474/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.09.2010
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.10.2010
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 19.10.2010) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
55. Pl-x 289/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 289/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.10.2010
Cameră decizională
56. Pl-x 687/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creșterii economice și a menținerii puterii de cumpărare (PL-x 687/2009) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 21.10.2010
Cameră decizională
57. Pl-x 481/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilității (Pl-x 481/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.09.2010
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 21.10.2010
Cameră decizională
58. Pl-x 72/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor (Pl-x 72/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 1.03.2010
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.10.2010
Cameră decizională
59. Pl-x 590/2009 Propunerea legislativă pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora (Pl-x 590/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.11.2009
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.10.2010
Cameră decizională
60. Pl-x 478/2010 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 478/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.09.2010
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
61. Pl-x 480/2010 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 34 din Codul Fiscal (Pl-x 480/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.09.2010
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
62. Pl-x 269/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare (Pl-x 269/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
63. Pl-x 366/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/1997 republicată, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării"(Pl-x 366/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.05.2010
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
64. Pl-x 31/2010 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială (Pl-x 31/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.02.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.10.2010
Cameră decizională
65. Pl-x 293/2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 293/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
66. Pl-x 341/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii (Pl-x 341/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.05.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
67. Pl-x 334/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (Pl-x 334/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.05.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
68. Pl-x 291/2010 Propunerea legislativă privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie (Pl-x 291/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
69. Pl-x 295/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 295/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
70. Pl-x 272/2010 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (Pl-x 272/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
71. Pl-x 306/2010 Proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 306/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
72. Pl-x 233/2010 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ (Pl-x 233/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
73. Pl-x 154/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 2, aliniatul 2 al Legii 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (Pl-x 154/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2010
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.10.2010
Cameră decizională
74. Pl-x 66/2010 Propunerea legislativă privind măsuri de stimulare a producției și a valorificării legumelor și fructelor în România (Pl-x 66/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.03.2010
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 29.10.2010
Cameră decizională
75. Pl-x 128/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/14 iulie 2006 a securității și sănătății muncii și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (Pl-x 128/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.03.2010
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.11.2010
Cameră decizională
76. Pl-x 139/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 139/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 29 .03.2010
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.11.2010
Cameră decizională
77. Pl-x 196/2010 Propunerea legislativă privind modificarea art.59 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 196/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.04.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.11.2010
Cameră decizională
78. Pl-x 706/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 706/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.10.2008
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.11.2010

Cameră decizională
79. Pl-x 435/2009 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 435/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.09.2009
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.11.2010

Cameră decizională
80. Pl-x 764/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 764/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 05.11.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.11.2010
Cameră decizională
81. Pl-x 268/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 268/2008) - lege organică - Adoptat de Senat condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.09.2008 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 3.11.2010
Cameră decizională
82. Pl-x 462/2010 Propunerea legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice (Pl-x 462/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.09.2010
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.11.2010
Cameră decizională
83. Pl-x 24/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 24/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.02.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.11.2010
Cameră decizională
84. Pl-x 616/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 616/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2009
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2010
Cameră decizională
85. Pl-x 247/2010 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru desfășurarea în condiții de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale, precum și a referendumului (Pl-x 247/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2010
Cameră decizională
86. Pl-x 497/2010 Propunerea legislativă privind modificarea art.49 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea organizațiilor de proprietari (Pl-x 497/2010) - lege organică - Respinsă de Senat -14.09.2010
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2010
Cameră decizională
87. Pl-x 421/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 421/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.11.2010
Cameră decizională
88. Pl-x 144/2010 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice (Pl-x 144/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29 .03.2010
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 4.11.2010

Cameră decizională
89. Pl-x 417/2009 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (PL-x 417/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.09.2009
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 3.11.2009
Cameră decizională

Amânată dezbaterea (Plen: 9.11.2009)
90. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
91. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
92. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în ședința Camerei Deputaților din 4.11.2008 și a rămas pe ordinea de zi pentru votul final.

Propunerile privind componența numerică și nominală prezentate în legislatura precedentă nu mai sunt corespunzătoare componenței nominale și configurației politice actuale ale Camerei Deputaților.

Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propuneri pentru componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia (BP + CLGP din 2.02.2009).

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 16 octombrie 2021, 5:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro