ORDINE DE ZI

CAMERA DEPUTAȚILOR

Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 7 noiembrie 2016

Aprobată: 07.11.2016

Modificată plen - 7.11.2016

Lista de vot final în format PDF:

# Număr
înreg.
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 449/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 449/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 7.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
3. Pl-x 333/2016 Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (PL-x 333/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -13.09.2016
Raport comun- Comisia pentru buget, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
4. Pl-x 497/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 497/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.10.2016
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 7.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 502/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (PL-x 502/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare) distribuit - 7.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
6. Pl-x 456/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (PL-x 456/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.10.2016
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 27.10.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 477/2015 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase (PL-x 477/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -15.06.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 27.10.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 447/2016 Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 14 aprilie 2016 (PL-x 447/2016) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 02.11.2016
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 17.10.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 20.12.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
9. Pl-x 493/2016 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York, la 22 aprilie 2016 (PL-x 493/2016) – lege ordinară
Raport - Comisia pentru mediu- (Adoptare) – distribuit - 07.11.2016
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent 31.10.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 03.02.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
10. Pl-x 408/2015 Proiectul de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (PL-x 408/2015) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Adoptare) – distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
11. Pl-x 310/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 310/2016) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 31.10.2016
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.09.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
02.11.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
12. Pl-x 306/2016 Proiectul de Lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite (PL-x 306/2016) - lege ordinară
Raport- Comisia juridică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.09.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
02.11.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
13. Pl-x 367/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 367/2016) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 31.10.2016
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.09.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
25.11.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
14. Pl-x 364/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 364/2016) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 02.11.2016
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.09.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
25.11.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
15. Pl-x 457/2013 Reexaminarea Legii privind parteneriatul public-privat, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.390 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.532 din 17 iulie 2014 (PL-x 457/2013/2015) - lege ordinară -Reexaminată de Senat -9.06.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 26.10.2016
Cameră decizională
16. Pl-x 386/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 (Pl-x 386/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia și pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 29.04.2015, Raport comun suplimentar (Adoptare) - distribuit - 26.10.2016
și Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 7.11.2016 Cameră decizională
17. Pl-x 434/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PL-x 434/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.10.2016
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit - 26.10.2016
Cameră decizională
18. Pl-x 567/2008 Proiectul de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (PL-x 567/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 16.09.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 27.10.2016
Cameră decizională
19. Pl-x 423/2016 Proiectul de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (PL-x 423/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.10.2016
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 27.10.2016
Cameră decizională
20. Pl-x 396/2016 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua națională a pădurilor (PL-x 396/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.09.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 28.10.2016
Cameră decizională
21. Pl-x 466/2016 Propunerea legislativă "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" (Pl-x 466/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 31.10.2016
Cameră decizională
22. Pl-x 199/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 199/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 31.10.2016
Cameră decizională
23. Pl-x 176/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (PL-x 176/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 31.10.2016
Cameră decizională
24. Pl-x 320/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (PL-x 320/2016) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 01.11.2016
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 6.09.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
07.11.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
25. Pl-x 384/2014 Propunerea legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii (Pl-x 384/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 18.02.2016
Cameră decizională
26. Pl-x 585/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 585/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.02.2016
Cameră decizională
27. Pl-x 836/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 836/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -18.11.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2016
Cameră decizională
28. Pl-x 897/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 897/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -14.12.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2016
Cameră decizională
29. Pl-x 72/2011 Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.02.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 28.09.2011 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 18.11.2011, Raport comun înlocuitor - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit 12.03.2013 și Raport comun înlocuitor (Respingere) - distribuit- 22.02.2016
Cameră decizională
30. Pl-x 525/2009 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2016

Cameră decizională
31. Pl-x 302/2008 Proiectul de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată (PL-x 302/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 5.05.2008
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2016
Cameră decizională
32. Pl-x 584/2011 Proiectul de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL-x 584/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 23.02.2016
Cameră decizională
33. Pl-x 556/2014 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 556/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.02.2016
Cameră decizională
34. Pl-x 604/2015 Propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Pl-x 604/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.09.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.02.2016
Cameră decizională
35. Pl-x 799/2015 Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare (Pl-x 799/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.11.2015
Raport comun- Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2016
Cameră decizională
36. Pl-x 310/2014 Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea (Pl-x 310/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2016
Cameră decizională
37. Pl-x 377/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorului (Pl-x 377/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun- Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2016
Cameră decizională
38. Pl-x 657/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 657/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -7.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 29.02.2016
Cameră decizională
39. Pl-x 167/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial- Respingere) - distribuit - 29.02.2016
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 11.11.2015) și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. S-a primit raport suplimentar cu propunere de respingere -29.02.2016.
40. Pl-x 140/2015 Propunerea legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic (Pl-x 140/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.03.2016
Cameră decizională
41. Pl-x 633/2015 Proiectul de Lege privind conflictele de muncă (PL-x 633/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 2.03.2016
Cameră decizională
42. Pl-x 867/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 867/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -8.12.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 2.03.2016
Cameră decizională
43. Pl-x 119/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 119/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 20.05.2015 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.03.2016
Cameră decizională
44. Pl-x 592/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
45. Pl-x 231/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 231/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
46. Pl-x 72/2012 Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.06.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
47. Pl-x 105/2014 Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală (Pl-x 105/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
48. Pl-x 29/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 29/2016) - lege organică - Adoptat de Senat- 15.02.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
49. Pl-x 503/2015 Propunerea legislativă privind asociațiile de elevi (Pl-x 503/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 9.03.2016
Cameră decizională
50. Pl-x 297/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2015 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 9.03.2016
Cameră decizională
51. Pl-x 34/2016 Propunerea legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, republicată (Pl-x 34/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 9.03.2016
Cameră decizională
52. Pl-x 403/2014 Propunerea legislativă - Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României (Pl-x 403/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 9.03.2016
Cameră decizională
53. Pl-x 500/2015 Propunerea legislativă pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii nr.118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare (Pl-x 500/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.03.2016
Cameră decizională
54. Pl-x 170/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.03.2015 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 10.03.2016
Cameră decizională
Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.10.2015) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar - 10.03.2016
55. Pl-x 40/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.42 și 55 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 40/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.02.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.03.2016

Cameră decizională
56. Pl-x 390/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 390/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit- 14.03.2016
Cameră decizională
57. Pl-x 842/2015 Proiectul de Lege privind combaterea risipei alimentare (PL-x 842/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.11.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.03.2016
Cameră decizională
58. Pl-x 578/2015 Proiectul Legii Turismului (PL-x 578/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.03.2016
Cameră decizională
59. Pl-x 16/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.33 alin.1 lit.g și a art. 34 alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 16/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.02.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.03.2016
Cameră decizională
60. Pl-x 149/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (Pl-x 149/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2016
Cameră decizională
61. Pl-x 816/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/19901 societăților și reglementarea echivalării funcțiilor (Pl-x 816/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 22.03.2016
Cameră decizională
62. Pl-x 894/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 894/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -14.12.2015
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 22.03.2016
Cameră decizională
63. Pl-x 752/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (Pl-x 752/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -30.03.2016
Cameră decizională
64. Pl-x 334/2015 Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 334/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 31.03.2016
Cameră decizională
65. Pl-x 625/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 625/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
66. Pl-x 110/2014 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 110/2014) - lege organică -Respins de Senat -3.03.2014
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
67. Pl-x 600/2013 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 600/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
68. Pl-x 614/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 614/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
69. Pl-x 635/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 635/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
70. Pl-x 615/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 615/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
71. Pl-x 202/2014 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 202/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 24.06.2015 și Raport înlocuitor (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 6.04.2016
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 9.03.2016) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raport înlocuitor - 6.04.2016.
72. Pl-x 616/2015 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (PL-x 616/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -22.09.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.11.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.04.2016
Cameră decizională
73. Pl-x 891/2015 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (PL-x 891/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -14.12.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 7.04.2016
Cameră decizională
74. Pl-x 790/2015 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare (Pl-x 790/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 12.04.2016
Cameră decizională
75. Pl-x 28/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 28/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.04.2016
Cameră decizională
76. Pl-x 753/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 753/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.04.2016
Cameră decizională
77. Pl-x 294/2014 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Formatorilor Auto din România (PL-x 294/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 18.04.2016
Cameră decizională
78. Pl-x 465/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 (Pl-x 465/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
79. Pl-x 51/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 51/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.02.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
80. Pl-x 754/2015 Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 190 și 1909 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 754/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -27.10.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
81. Pl-x 254/2014 Propunerea legislativă privind medicina școlară (Pl-x 254/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
82. Pl-x 561/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.1909 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 561/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
83. Pl-x 788/2015 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România (Pl-x 788/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
84. Pl-x 342/2012 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Instructorilor Auto din România (Pl-x 342/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 21.04.2016
Cameră decizională
85. Pl-x 27/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 27/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.04.2016
Cameră decizională
86. Pl-x 588/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (Pl-x 588/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -8.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.04.2016
Cameră decizională
87. Pl-x 108/2011 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (PL-x 108/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.03.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 27.10.2011, Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 5.04.2012, Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 23.04.2012, Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 22.10.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 26.04.2016
Cameră decizională
88. Pl-x 172/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 172/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.04.2016
Cameră decizională
89. Pl-x 169/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 169/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.04.2016
Cameră decizională
90. Pl-x 168/2016 Propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 168/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.04.2016
Cameră decizională
91. Pl-x 163/2016 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 (Pl-x 163/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 27.04.2016
Cameră decizională
92. Pl-x 148/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 148/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 27.04.2016

Cameră decizională
93. Pl-x 155/2016 Propunerea legislativă privind completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 155/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.05.2016

Cameră decizională
94. Pl-x 326/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 326/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.03.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 11.05.2016

Cameră decizională
95. Pl-x 123/2016 Proiectul de Lege pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist (PL-x 123/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.05.2016
Cameră decizională
96. Pl-x 62/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 (Pl-x 62/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -2.03.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 18.05.2016
Cameră decizională
97. Pl-x 7/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 7/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -1.02.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 18.05.2016
Cameră decizională
98. Pl-x 134/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 134/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 25.05.2016
Cameră decizională
99. Pl-x 417/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 417/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu, Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.06.2016
Cameră decizională
100. Pl-x 115/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 115/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.03.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.06.2016
Cameră decizională
101. Pl-x 873/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 873/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -7.12.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 18.02.2016, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 29.03.2016 și ultimul Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 9.06.2016
Cameră decizională
102. Pl-x 132/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 132/2016) - lege organică - Adoptat de Senat -29.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 9.06.2016
Cameră decizională
103. Pl-x 77/2016 Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (Pl-x 77/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.03.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 13.06.2016
Cameră decizională
104. Pl-x 738/2011 Proiectul de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice (PL-x 738/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 13.06.2016
Cameră decizională
105. Pl-x 216/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 216/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.06.2016
Cameră decizională
106. Pl-x 167/2016 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale (Pl-x 167/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 15.06.2016
Cameră decizională
107. Pl-x 126/2016 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 126/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 15.06.2016
Cameră decizională
108. Pl-x 124/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 124/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 15.06.2016
Cameră decizională
109. Pl-x 44/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 - Legea poliției locale (PL-x 44/2013) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 12.02.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 15.06.2016
Cameră decizională
110. Pl-x 768/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 768/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -28.10.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru mediu - (Respingere) - distribuit - 15.06.2016
Cameră decizională
111. Pl-x 38/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 38/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 15.06.2016
Cameră decizională
112. Pl-x 150/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (Pl-x 150/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru mediu și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 15.06.2016
Cameră decizională
113. Pl-x 173/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale (Pl-x 173/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 15.06.2016
Cameră decizională
114. Pl-x 135/2016 Propunerea legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii - cazuri sociale (Pl-x 135/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.06.2016
Cameră decizională
115. Pl-x 198/2016 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 198/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.06.2016
Cameră decizională
116. Pl-x 254/2016 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 254/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.06.2016
Cameră decizională
117. Pl-x 234/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 234/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.06.2016
Cameră decizională
118. Pl-x 238/2016 Propunerea legislativă privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală (Pl-x 238/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 27.06.2016
Cameră decizională
119. Pl-x 756/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum si pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct.6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 756/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -27.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.06.2016
Cameră decizională
120. Pl-x 32/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 32/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 28.06.2016
Cameră decizională
121. Pl-x 231/2016 Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști (PL-x 231/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 28.06.2016
Cameră decizională
122. Pl-x 233/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Pl-x 233/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 29.06.2016
Cameră decizională
123. Pl-x 218/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 218/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 29.06.2016
Cameră decizională
124. Pl-x 227/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 227/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 29.06.2016
Cameră decizională
125. Pl-x 219/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice (Pl-x 219/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 29.06.2016
Cameră decizională
126. Pl-x 165/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale (Pl-x 165/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 29.06.2016
Cameră decizională
127. Pl-x 92/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 92/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.03.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 29.06.2016
Cameră decizională
128. Pl-x 243/2016 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07.2012, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 243/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2016
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 30.06.2016
Cameră decizională
129. Pl-x 852/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (Pl-x 852/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -6.07.2016
Cameră decizională
130. Pl-x 845/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 845/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -6.07.2016
Cameră decizională
131. Pl-x 174/2016 Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat (Pl-x 174/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru sănătate și
Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -12.07.2016
Cameră decizională
132. Pl-x 98/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 98/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.03.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.09.2016
Cameră decizională
133. Pl-x 202/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 202/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 8.09.2016
Cameră decizională
134. Pl-x 125/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanțele publice (Pl-x 125/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 8.09.2016
Cameră decizională
135. Pl-x 31/2016 Proiectul de Lege privind modificarea art.192 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 31/2016) - lege organică - Adoptat de Senat- 15.02.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.09.2016
Cameră decizională
136. Pl-x 190/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 190/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.04.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.09.2016
Cameră decizională
137. Pl-x 729/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 729/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.09.2016
Cameră decizională
138. Pl-x 152/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 152/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru industrii, și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.09.2016
Cameră decizională
139. Pl-x 212/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult (Pl-x 212/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport comun - Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.09.2016
Cameră decizională
140. Pl-x 37/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (Pl-x 37/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare - (Respingere) - distribuit - 15.09.2016
Cameră decizională
141. Pl-x 735/2015 Propunerea legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii - repausul săptămânal (Pl-x 735/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.09.2016
Cameră decizională
142. Pl-x 14/2016 Propunerea legislativă privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităților defavorizate afectate de sărăcie (Pl-x 14/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.02.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.09.2016
Cameră decizională
143. Pl-x 734/2015 Propunerea legislativă pentru completarea alin(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată (Pl-x 734/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.09.2016
Cameră decizională
144. Pl-x 471/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (Pl-x 471/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2016
Cameră decizională
145. Pl-x 302/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (Pl-x 302/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2016
Cameră decizională
146. Pl-x 525/2015 Propunerea legislativă privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România (Pl-x 525/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.09.2016
Cameră decizională
147. Pl-x 166/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată (Pl-x 166/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 21.09.2016
Cameră decizională
148. Pl-x 341/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 341/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.09.2016
Cameră decizională
149. Pl-x 242/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 242/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.09.2016
Cameră decizională
150. Pl-x 200/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Pl-x 200/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.09.2016
Cameră decizională
151. Pl-x 217/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 217/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.09.2016
Cameră decizională
152. Pl-x 280/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (Pl-x 280/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.06.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 27.09.2016
Cameră decizională
153. Pl-x 90/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 90/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -14.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.09.2016
Cameră decizională
154. Pl-x 63/2016 Propunerea legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua comunităților defavorizate afectate de sărăcie (Pl-x 63/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.03.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.09.2016
Cameră decizională
155. Pl-x 251/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (PL-x 251/2016) - lege organică - Adoptat de Senat - 9.05.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.09.2016
Cameră decizională
156. Pl-x 240/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii (Pl-x 240/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.09.2016
Cameră decizională
157. Pl-x 205/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 205/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 28.09.2016
Cameră decizională
158. Pl-x 208/2016 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 208/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat 19.04.2016
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 28.09.2016
Cameră decizională
159. Pl-x 342/2016 Propunerea legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată (Pl-x 342/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2016
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 28.09.2016
Cameră decizională
160. Pl-x 352/2016 Propunerea legislativă pentru reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în învățământul preuniversitar (Pl-x 352/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.09.2016
Raport - Comisia pentru învățământ - (Respingere) - distribuit - 29.09.2016
Cameră decizională
161. Pl-x 335/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 335/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -30.03.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 15.10.2015 și Raport suplimentar (menține raportul inițial- Respingere) - distribuit - 3.10.2016
Cameră decizională
162. Pl-x 189/2016 Propunerea legislativă privind acordarea cetățeniei române membrilor comunităților românești de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice (Pl-x 189/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016
Cameră decizională
163. Pl-x 236/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 236/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016
Cameră decizională
164. Pl-x 563/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 563/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016
Cameră decizională
165. Pl-x 398/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial nr.486 din 15 iulie 2010, în vigoare din 1 februarie 2014 (Pl-x 398/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -4.05.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016
Cameră decizională
166. Pl-x 235/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 235/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 6.10.2016
Cameră decizională
167. Pl-x 111/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 111/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.03.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016
Cameră decizională
168. Pl-x 192/2013 Propunerea legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetățenilor persoane fizice din imobile cu destinație de locuință (Pl-x 192/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.06.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.10.2016
Cameră decizională
169. Pl-x 579/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții (PL-x 579/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -2.09.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.03.2016 și Raport suplimentar (menține raportul inițial- Respingere)- distribuit - 5.10.2016
Cameră decizională
170. Pl-x 117/2016 Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio" situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect.1 (Pl-x 117/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.03.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.10.2016
Cameră decizională
171. Pl-x 625/2015 Propunerea legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean (Pl-x 625/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.09.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.11.2015 și Raport suplimentar (menține raportul inițial- Respingere)- distribuit - 5.10.2016
Cameră decizională
172. Pl-x 285/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale (Pl-x 285/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.05.2015și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 11.10.2016
Cameră decizională
173. Pl-x 244/2011 Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist (PL-x 244/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.10.2016
Cameră decizională
174. Pl-x 412/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate (Pl-x 412/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.10.2016
Cameră decizională
175. Pl-x 287/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 287/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2016
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 12.10.2016
Cameră decizională
176. Pl-x 197/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului (Pl-x 197/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.04.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.10.2016
Cameră decizională
177. Pl-x 341/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 341/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.10.2016
Cameră decizională
178. Pl-x 295/2016 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 295/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.06.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.10.2016
Cameră decizională
179. Pl-x 831/2015 Proiectul de Lege privind completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 831/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 17.10.2016
Cameră decizională
180. Pl-x 267/2016 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei (PL-x 267/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 17.10.2016
Cameră decizională
181. Pl-x 151/2016 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 151/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.10.2016
Cameră decizională
182. Pl-x 157/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (Pl-x 157/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 18.10.2016
Cameră decizională
183. Pl-x 832/2015 Proiectul de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 832/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.11.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
184. Pl-x 890/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 890/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -14.12.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
185. Pl-x 229/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 229/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
186. Pl-x 245/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 245/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
187. Pl-x 211/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 211/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
188. Pl-x 246/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 246/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
189. Pl-x 263/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 263/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
190. Pl-x 381/2016 Propunerea legislativă de completare a Ordonanței de urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 381/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
191. Pl-x 510/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 510/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 20.10.2016
Cameră decizională
192. Pl-x 170/2016 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 170/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.10.2016
Cameră decizională
193. Pl-x 446/2016 Propunerea legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet (Pl-x 446/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.10.2016
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 26.10.2016
Cameră decizională
194. Pl-x 363/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (Pl-x 363/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.09.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.10.2016
Cameră decizională
195. Pl-x 65/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice (Pl-x 65/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -1.03.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 31.10.2016
Cameră decizională
196. PHCD 29/2013 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 (PHCD 29/2013)
(B.P. și C.L.G.P./9.12.2013 - nu există propuneri nominale pentru componența Comisiei)
Format PDF
197. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea