ORDINE DE ZI

CAMERA DEPUTAȚILOR

Lista de vot final din 12.09.2018

Lista de vot final în format PDF:
# Număr
înreg.
Descrierea punctului de pe ordinea de zi
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

1 56/2018 Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 56/2018).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

rezultat vot: pentru=241, contra=0, abtineri=0, nu au votat=1
2 54/2018 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 54/2018).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

rezultat vot: pentru=255, contra=0, abtineri=0, nu au votat=1
3 55/2018 Proiectul de Hotărâre pentru înființarea unei Comisii de anchetă "PSDragnea face poliție politică prin interceptări ilegale" (PH CD 55/2018).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

rezultat vot: pentru=94, contra=146, abtineri=6, nu au votat=5
II. LEGI ORGANICE
A.ADOPTĂRI
4 394/2018 Proiectul de Lege privind distribuția de asigurări (PL-x 394/2018) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări, în scopul reglementării activității de distribuție a produselor de asigurare și reasigurare, organizarea și funcționarea distribuitorilor de asigurări și reasigurări, supravegherea activității de distribuție și a altor activități conexe acesteia, înregistrarea intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție și informare de care să beneficieze consumatorii în ceea ce privește posibilitatea de a achiziționa separat diferitele componente ale unui pachet oferit (vânzarea combinată - cross-selling) etc.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=259, contra=1, abtineri=2, nu au votat=0
5 Moțiunea simplă inițiată de 66 deputați (MS 8/2018).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.