ORDINE DE ZI

CAMERA DEPUTATILOR

Lista de vot final din 10.03.2020

Lista de vot final în format PDF:
# Numar
înreg.
Descrierea punctului de pe ordinea de zi
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

1. PHCD 6/2020 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE COM(2019)260 (PH CD 6/2020).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

rezultat vot: pentru=271, contra=0, abtineri=0, nu au votat=1
2. PHCD 65/2019 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți (PH CD 65/2019).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

rezultat vot: pentru=271, contra=0, abtineri=0, nu au votat=6
II. LEGI ORDINARE
ADOPTĂRI
3. PL-x 341/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (PL-x 341/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea art.32 alin.(1) lit.a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008. Potrivit expunerii de motive, intervențiile legislative au ca obiectiv "descurajarea apelării abuzive la numărul 112 și a alertării false a agențiilor specializate de intervenție, prin înăsprirea sancțiunilor aplicate în astfel de situații".
Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=274, contra=0, abtineri=1, nu au votat=0
4. PL-x 493/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia (PL-x 493/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea art.2 și 3 din Legea nr.114/2007, în sensul creșterii alocării bugetare, începând cu 1 ianuarie 2020, pentru Schitul românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia, de la 250.000 de euro, la 960.000 de euro anual, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=185, contra=57, abtineri=20, nu au votat=1
5. PL-x 523/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 523/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare: completarea Anexei 3 Familia ocupațională de funcții bugetare "CULTURĂ - UNITĂȚI DE CULTURĂ" la Legea nr.153/2017, fiind vizată introducerea funcției de muncitor calificat, în cadrul acestei familii ocupaționale.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=244, contra=24, abtineri=2, nu au votat=0
6. PL-x 537/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 537/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în vederea interzicerii ținerii în mână sau a folosirii cu mâinile, în orice mod, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare.
Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=271, contra=0, abtineri=0, nu au votat=0
7. PL-x 490/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 490/2019) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Legii nr.96/2000, în vederea schimbării structurii de conducere a EXIMBANK S.A., pentru a asigura conformitatea cu reglementările în vigoare, precum și pentru completarea cadrului legal privind sursele de alimentare a fondurilor constituite la dispoziția acestei bănci, pentru proiectele investiționale prioritare pentru România, care vor beneficia de sprijin în numele și în contul statului. Totodată, prin proiect se preconizează modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019, în scopul majorării termenului de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, având în vedere că unii operatori economici nu au luat încă o decizie cu privire la situația lor financiară, precum și exceptarea de la anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri care se cuvin Uniunii Europene.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=170, contra=34, abtineri=69, nu au votat=1
8. PL-x 395/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia (PL-x 395/2019) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009, inițiativa legislativă vizând, în principal: redenumirea programului "Prima casă" în programul "O familie, o casă", modificarea condițiilor de eligibilitate ale beneficiarilor, în sensul ca, la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale ficărui beneficiar individual sau ale beneficiarului împreună cu soțul sau soția, după caz, să nu depășească valoarea de 4.500 lei. În ceea ce privește condițiile financiare, avansul minim trebuie să fie de 5% din prețul de achiziție al locuinței sau din valoarea de construire a locuinței, acesta reprezentând diferența dintre prețul de achiziție al locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumărare sau valoarea din contractul de antrepriză și finanțarea garantată. De asemnea, se propune ca, în cadrul Programului, să se acorde următoarele subvenții: reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu un singur copil, precum și reducerea cu un punct procentual a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu doi sau mai mulți copii.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=266, contra=0, abtineri=3, nu au votat=0
9. PL-x 461/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (PL-x 461/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Legii nr.297/2018, în vederea organizării Autorității de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară în subordinea Ministerului Justiției. Atribuțiile Ministerului Justiției, în calitate de Autoritate de Supraveghere se exercită printr-un compartiment distinct, cu atribuții privind exclusiv Registrul Național de Publicitate Mobiliară, aflat în coordonarea directă a ministrului Justiției.
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=227, contra=23, abtineri=18, nu au votat=1
10. PL-x 355/2019 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 355/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, în sensul reglementării posibilității conducătorilor de vehicule cu dizabilități de auz de a monta un semn distinctiv pe autovehiculele proprii.
Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=272, contra=0, abtineri=0, nu au votat=0
11. PL-x 407/2019 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane (PL-x 407/2019) - lege ordinară
Procedură de urgență
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii propun Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG nr.51/2019.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=248, contra=10, abtineri=6, nu au votat=0
12. PL-x 553/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 553/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997, astfel încât încadrarea unui drum sau a unui segment de drum, din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local sau invers, să se facă prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea autorității care urmează să îl preia în administrare. De asemenea, se stipulează preluarea temporară în administrarea autorităților administrației publice locale, cu acordul administratorului drumului, și a sectoarelor de drum situate în extravilanul unei localități, pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare a drumului respectiv.
Comisia pentru transporturi propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=272, contra=0, abtineri=0, nu au votat=0
13. PL-x 52/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 52/2020) - lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea art.24 alin.(2) din Legea nr.119/1996, intervenția legislativă vizând instituirea posibilității încheierii și în afara sediului serviciului public local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.
Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=269, contra=0, abtineri=0, nu au votat=0
14. PL-x 68/2020 Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc (PL-x 68/2020) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
instituirea Zilei Satului Românesc. Potrivit expunerii de motive, "Ziua Satului Românesc trebuie să fie o adevărată sărbătoare națională a valorilor perene ale României, cu expoziții, târguri tematice, conferințe și seminarii pe tema conservării, promovării și dezvoltării străbunelor noastre așezări rurale"
Comisia pentru administrație publică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=232, contra=3, abtineri=31, nu au votat=1
15. PL-x 119/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 119/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea și completarea Legii nr.272/2004, în sensul stabilirii, în sarcina autorităților administrației publice locale, precum și a oricăror instituții publice sau private cu atribuții în domeniul educației, a obligației de a derula în unitățile școlare, cel puțin o dată pe semestru, programe de educație pentru viață și pentru sănătate.
Comisia pentru muncă și Comisia juridică propun ADOPTAREA propunerii legislative.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=266, contra=2, abtineri=4, nu au votat=0
III. LEGI ORGANICE
ADOPTĂRI
16. PL-x 618/2019 Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.94 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 618/2019/2020) - lege organică
Procedură de urgență
Comisia pentru muncă propune Adoptarea art.I din proiectul de lege în forma adoptată de Senat

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=266, contra=0, abtineri=0, nu au votat=0
17. PL-x 86/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (PL-x 86/2020) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
modificarea alin.(1) și (4) ale art.63 din Legea nr.36/1995, urmărindu-se asigurarea respectării Deciziei Curții Constituționale nr.591/2019, precum și adoptarea unor măsuri tranzitorii necesare asigurării activității de administrare curentă a activelor Casei de Pensii a Notarilor Publici, accumulate în cei 7 ani de funcționare, în scopul garantării dreptului la pensie și de încasare a contribuțiilor asiguraților - notari publici, până la adoptarea de către Parlamentul României a Legii privind sistemul de pensii al notarilor publici.
Comisia pentru muncă și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=264, contra=2, abtineri=2, nu au votat=1
18. PL-x 87/2020 Proiectul de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România (PL-x 87/2020) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
reglementarea unor măsuri privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România. Potrivit expunerii de motive, prezentul proiect prevede un sistem propriu, unic și autonom de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale notarilor publici, definind principiile fundamentale de organizare și funcționare ale sistemului, asigurații, drepturile și obligațiile acestora, categoriile de pensii, condițiile de acordare, modul de stabilire și plată a acestora, celelalte drepturi de asigurări sociale ale notarilor publici, contribuabilii și contribuțiile la fondurile sistemului, precum și bugetul de venituri și cheltuieli. De asemenea, proiectul prevede, cu titlu general, modul de organizare a Casei de Pensii a Notarilor Publici.
Comisia pentru muncă și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională

rezultat vot: pentru=261, contra=1, abtineri=3, nu au votat=0
19. PL-x 724/2018 Proiectul de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 724/2018) - lege organică
Procedură de urgență

Obiect de reglementare: completarea Legii nr.210/1999, astfel încât polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor să poată beneficia de concediul paternal plătit de 5 zile lucrătoare, precum și de majorarea acestuia cu 10 zile lucrătoare, și după data de 1 ianuarie 2019.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=264, contra=1, abtineri=1, nu au votat=0