stema
Ordinea de zi
ședințele din 15-16 apr 2013
acasa > calendar
 

1..30 | 31..60 | 61..87


I. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE
61. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 439/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată; Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică - (Respingere) - distribuit - 21.03.2013; Cameră decizională
62. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați (PL-x 314/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012; Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012 și Raport suplimentar - Comisia pentru buget (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit- 21.03.2013; Cameră decizională
63. Propunerea legislativ㠄Legea Arhivelor" (PL-x 623/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.10.2010; Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 25.03.2013; Cameră decizională
64. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Naționale (PL-x 646/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.10.2010; Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 25.03.2013; Cameră decizională
65. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 (PL-x 645/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.11.2011; Raport - Comisia pentru învățământ(Respingere) - distribuit - 28.03.2013; Cameră decizională
66. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 266/2008 republicată, privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 46/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.02.2013; Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.03.2013.; Cameră decizională
67. Propunerea legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 397/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.09.2012; Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.03.2013.; Cameră decizională
68. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 682/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.11.2010; Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică - (Respingere) - distribuit 28.03.2013.; Cameră decizională
69. Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 747/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010; Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică - (Respingere) - distribuit 28.03.2013.; Cameră decizională
70. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic (PL-x 585/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.10.2010; Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică - (Respingere) - distribuit 28.03.2013.; Cameră decizională
71. Propunerea legislativă privind protecția minorilor împotriva presei cu conținut indecent (PL-x 233/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012; Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură - (Respingere) - distribuit 28.03.2013.; Cameră decizională
72. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 (PL-x 381/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2012; Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit- 28.03.2013; Cameră decizională
73. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educației Fizice și Sportului (PL-x 222/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012; Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.03.2013; Cameră decizională
74. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 (PL-x 809/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.10.2006; Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 28.03.2013; Cameră decizională
75. Proiectul de Lege privind Arhivele Naționale (PL-x 653/2004) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.10.2004.; Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 28.03.2013; Cameră decizională
76. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor Naționale (PL 382/2003) - lege organică Raport comun pentru cele două inițiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptare PL 382/2003 și Respingere PL 643/2003) - distribuit - 31.08.2004 , Raport suplimentar (menține raportul inițial) - distribuit - 15.09.2004 și Raport înlocuitor pentru PL 382/2003 (Respingere) - distribuit - 28.03.2013
77. Propunerea legislativă privind Legea Arhivelor Publice (PL 643/2003) - lege organică Raport comun pentru cele două inițiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptare PL 382/2003 și Respingere PL 643/2003) - distribuit - 31.08.2004 , Raport suplimentar (menține raportul inițial) - distribuit - 15.09.2004 și Raport înlocuitor pentru PL 643/ 2003 (Respingere) - distribuit - 28.03.2013
78. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 561/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.10.2010; Raport - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 2.04.2013; Cameră decizională
79. Proiectul de Lege privind medicina școlară (PL-x 678/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2011; Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.04.2013; Cameră decizională
80. Proiectul de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României (PL-x 43/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată; Raport - Comisia pentru industrii(Respingere) - distribuit - 2.04.2013; Cameră decizională
81. Propunerea legislativă privind regimul special maritim (PL-x 259/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011; Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.10.2012 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 2.04.2013; Cameră decizională
82. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (PL-x 342/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.05.2010; Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 23.11.2010, Raport înlocuitor I (Adoptare) - distribuit - 16.06.2011 și Raport înlocuitor II (Respingere) - distribuit - 3.10.2012 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 4.04.2013; Cameră decizională
83. Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren portuar aflată în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Oltenița și amenajare port turistic" (PL-x 786/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.12.2011; Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 1.10.2012 și Raport comun suplimentar - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.04.2013; Cameră decizională
84. Propunerea legislativă privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular (PL-x 156/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012; Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 1.10.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 11.04.2013; Cameră decizională
II. AMÂNATE
85. Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.; Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009; Cameră decizională; Amânată dezbaterea
86. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009; Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.; Amânată dezbaterea
87. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009; Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.; Amânată dezbaterea
Vot final
Marți, 16 aprilie 2013, ora 12,30

1..30 | 31..60 | 61..87

acasa > calendar