Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2004 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/16.02.2004   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
2.     2/16.02.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor
3.     3/18.02.2004   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervențiile de asistență în domeniul protecției civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002
4.     4/18.02.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații
5.     5/18.02.2004   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 2 iulie 2003
6.     6/18.02.2004   LEGE pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin schimb de scrisori între București și Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și a Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice și financiare și prin Memorandumul tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și la Washington, prin Scrisoarea părții române din 3 octombrie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 15 octombrie 2003
7.     7/18.02.2004   LEGE privind Codul de conduită a funcționarilor publici
8.     8/18.02.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
9.     9/20.02.2004   LEGE pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York la 31 mai 2001, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000
10.     10/20.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, județul Covasna
11.     11/24.02.2004   LEGE pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei convenții, a autorităților competente
12.     12/24.02.2004   LEGE privind declararea ca oraș a comunei Săcueni, județul Bihor
13.     13/24.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Unguriu prin reorganizarea comunei Măgura, județul Buzău
14.     14/24.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Alma prin reorganizarea comunei Ațel, județul Sibiu
15.     15/24.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Arcuș prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna
16.     16/24.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Rădești prin reorganizarea comunei Bălăbănești, județul Galați
17.     17/24.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Fruntișeni prin reorganizarea comunei Grivița, județul Vaslui
18.     18/24.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Holbav prin reorganizarea comunei Vulcan, județul Brașov
19.     19/24.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Văleni prin reorganizarea comunei Botești, județul Neamț
20.     20/24.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Rafaila prin reorganizarea comunei Todirești, județul Vaslui
21.     21/24.02.2004   LEGE pentru înființarea comunei Pogonești prin reorganizarea comunei Ivești, județul Vaslui
22.     22/01.03.2004   LEGE pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
23.     23/03.03.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
24.     24/03.03.2004   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind relațiile prietenești și de cooperare dintre România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003
25.     25/05.03.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
26.     26/05.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
27.     27/05.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
28.     28/05.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale
29.     29/05.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
30.     30/05.03.2004   LEGE pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
31.     31/05.03.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
32.     32/05.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire și finanțare a autostrăzii Brașov-Cluj-Borș
33.     33/11.03.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
34.     34/11.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
35.     35/11.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
36.     36/11.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
37.     37/11.03.2004   LEGE pentru înființarea comunei Beștepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, județul Tulcea
38.     38/11.03.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii
39.     39/11.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
40.     40/11.03.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
41.     41/11.03.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
42.     42/15.03.2004   LEGE privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român
43.     43/17.03.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
44.     44/17.03.2004   LEGE pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu (FGM), privind asistența financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 și la București la 15 octombrie 2003
45.     45/15.03.2004   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Ungheni, județul Mureș
46.     46/17.03.2004   LEGE pentru înființarea comunei Bălteni prin reorganizarea comunei Perieți, județul Olt
47.     47/17.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
48.     48/23.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
49.     49/23.03.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești
50.     50/23.03.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României
51.     51/24.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România și Ungaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000
52.     52/24.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 RO 0104-RO 0109, semnat la București la 4 decembrie 2001
53.     53/24.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2000 RO 0004-RO 0007, semnat la București la 6 noiembrie 2000
54.     54/24.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999
55.     55/24.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunității în domeniul siguranței nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001
56.     56/24.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000
57.     57/24.03.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la București la 12 mai 2003 și la Washington la 11 iunie 2003
58.     58/24.03.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003
59.     59/24.03.2004   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9 martie 2003
60.     60/24.03.2004   LEGE privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003
61.     61/24.03.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003
62.     62/24.03.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26 mai 2003
63.     63/24.03.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava la 5 martie 2003
64.     64/24.03.2004   LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001
65.     65/24.03.2004   LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunității Europene la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, așa cum a fost amendată de mai multe ori și armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002
66.     66/24.03.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
67.     67/25.03.2004   LEGE pentru alegerea autorităților administrației publice locale
68.     68/26.03.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului, semnat la București la 16 iulie 2003 și la Paris la 25 august 2003
69.     69/26.03.2004   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Municipiul București pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaționale în București, semnat la București la 1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003
70.     70/26.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2004 pentru modificarea și completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2002
71.     71/26.03.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național 1998 RO 9803-RO 9807, semnat la București la 30 septembrie 1998
72.     72/26.03.2004   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
73.     73/26.03.2004   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente
74.     74/26.03.2004   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
75.     75/26.03.2004   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
76.     76/26.03.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
77.     77/26.03.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilități fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicații și informatică ale NATO în România
78.     78/26.03.2004   LEGE pentru înființarea comunei Burla prin reorganizarea comunei Volovăț, județul Suceava
79.     79/26.03.2004   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Ștefănești, județul Botoșani
80.     80/26.03.2004   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Flămânzi, județul Botoșani
81.     81/26.03.2004   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Bucecea, județul Botoșani
82.     82/31.03.2004   LEGE privind înființarea comunei Mitrofani prin reorganizarea comunei Sutești, județul Vâlcea
83.     83/05.04.2004   LEGE pentru declararea ca orașe a unor comune
84.     84/05.04.2004   LEGE pentru înființarea unor comune
85.     85/05.04.2004   LEGE privind înființarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacșa, județul Covasna
86.     86/05.04.2004   LEGE privind declararea ca oraș a comunei Popești-Leordeni, județul Ilfov
87.     87/05.04.2004   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Voluntari, județul Ilfov
88.     88/05.04.2004   LEGE pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
89.     89/05.04.2004   LEGE privind unele măsuri de protecție socială acordate, ca urmare a restructurării Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., personalului aeronautic civil
90.     90/05.04.2004   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
91.     91/05.04.2004   LEGE pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
92.     92/05.04.2004   LEGE privind aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice și biologice "
93.     93/05.04.2004   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuți la 17 iunie 2003
94.     94/05.04.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
95.     95/07.04.2004   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
96.     96/07.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
97.     97/07.04.2004   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar
98.     98/07.04.2004   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
99.     99/07.04.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
100.     100/07.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar
101.     101/07.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
102.     102/07.04.2004   LEGE privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București
103.     103/07.04.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2003 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare și reorganizare
104.     104/07.04.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acțiuni și al terenurilor deținute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova
105.     105/07.04.2004   LEGE pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
106.     106/07.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern
107.     107/07.04.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
108.     108/07.04.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
109.     109/07.04.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004
110.     110/07.04.2004   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
111.     111/07.04.2004   LEGE pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
112.     112/07.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
113.     113/07.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
114.     114/07.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
115.     115/15.04.2004   LEGE privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, județul Alba, în Limba
116.     116/19.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
117.     117/19.04.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
118.     118/19.04.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
119.     119/19.04.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere
120.     120/19.04.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
121.     121/19.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
122.     122/19.04.2004   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
123.     123/19.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
124.     124/19.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
125.     125/19.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
126.     126/19.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
127.     127/19.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
128.     128/19.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
129.     129/21.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
130.     130/21.04.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
131.     131/21.04.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală
132.     132/21.04.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
133.     133/26.04.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 19 noiembrie 2003
134.     134/26.04.2004   LEGE privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița
135.     135/26.04.2004   LEGE pentru înființarea comunei Bereni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani
136.     136/26.04.2004   LEGE privind înființarea satului Sânvăsii prin reorganizarea comunei Gălești, județul Mureș
137.     137/26.04.2004   LEGE pentru completarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole
138.     138/27.04.2004   LEGEA îmbunătățirilor funciare
139.     139/27.04.2004   LEGE privind trecerea satelor Dobricel și Dumbrăvița din componența comunei Căianu Mic în componența comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud
140.     140/27.04.2004   LEGE pentru înființarea comunei Mădăraș, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Band
141.     141/30.04.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
142.     142/04.05.2004   LEGE privind modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
143.     143/04.05.2004   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre România și Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerțului cu anumite specii de pești și produse din pește, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
144.     144/04.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
145.     145/05.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului "Săli de sport", semnat la București la 23 ianuarie 2004 și la Paris la 28 ianuarie 2004
146.     146/05.05.2004   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
147.     147/11.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
148.     148/11.05.2004   LEGE pentru abrogarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
149.     149/11.05.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
150.     150/14.05.2004   LEGE privind siguranța alimentelor
151.     151/14.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
152.     152/14.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
153.     153/14.05.2004   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
154.     154/14.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
155.     155/14.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
156.     156/14.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
157.     157/14.05.2004   LEGE privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
158.     158/14.05.2004   LEGE privind declararea ca abrogate a unor acte normative
159.     159/14.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală
160.     160/14.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
161.     161/14.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere
162.     162/14.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
163.     163/14.05.2004   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
164.     164/14.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
165.     165/14.05.2004   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
166.     166/14.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
167.     167/14.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvinești
168.     168/14.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
169.     169/14.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
170.     170/14.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
171.     171/14.05.2004   LEGE pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
172.     172/14.05.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
173.     173/14.05.2004   LEGE pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
174.     174/17.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
175.     175/17.05.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
176.     176/17.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
177.     177/17.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
178.     178/17.05.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
179.     179/17.05.2004   LEGE privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
180.     180/17.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
181.     181/17.05.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României
182.     182/17.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
183.     183/17.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
184.     184/17.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
185.     185/17.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
186.     186/17.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora
187.     187/17.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" - S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași
188.     188/19.05.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre România și Serbia și Muntenegru, semnat la București la 23 decembrie 2003
189.     189/20.05.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
190.     190/24.05.2004   LEGE privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
191.     191/24.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
192.     192/25.05.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003
193.     193/25.05.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003
194.     194/25.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
195.     195/25.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
196.     196/25.05.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
197.     197/25.05.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003
198.     198/25.05.2004   LEGE privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
199.     199/25.05.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
200.     200/25.05.2004   LEGE privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
201.     201/25.05.2004   LEGE privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
202.     202/25.05.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 16 octombrie 2003
203.     203/25.05.2004   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Pătârlagele, județul Buzău
204.     204/26.05.2004   LEGE privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
205.     205/26.05.2004   LEGE privind protecția animalelor
206.     206/27.05.2004   LEGE privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
207.     207/27.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 1.479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga
208.     208/27.05.2004   LEGE pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
209.     209/27.05.2004   LEGE pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluții de către Organizația Maritimă Internațională la Londra la 24 mai 2002 și, respectiv, la 12 decembrie 2002, la anexa la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, amendată
210.     210/27.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
211.     211/27.05.2004   LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
212.     212/27.05.2004   LEGEA asigurărilor private de sănătate
213.     213/27.05.2004   LEGE privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
214.     214/27.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii
215.     215/27.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare
216.     216/27.05.2004   LEGE privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie
217.     217/27.05.2004   LEGE pentru înființarea comunei Florica prin reorganizarea comunei Mihăilești, județul Buzău
218.     218/27.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
219.     219/27.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
220.     220/27.05.2004   LEGE privind Ordinul Meritul pentru Învățământ și Medalia Meritul pentru Învățământ
221.     221/27.05.2004   LEGE privind Semnul onorific Vulturul României
222.     222/27.05.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
223.     223/27.05.2004   LEGE pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.124 (75) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 24 mai 2002
224.     224/27.05.2004   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi
225.     225/27.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
226.     226/27.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
227.     227/28.05.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A
228.     228/01.06.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
229.     229/01.06.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.)
230.     230/01.06.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
231.     231/01.06.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
232.     232/03.06.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
233.     233/07.06.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
234.     234/07.06.2004   LEGE pentru înființarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristinești, județul Botoșani
235.     235/07.06.2004   LEGE pentru înființarea satului Slobozia prin reorganizarea comunei Cordăreni, județul Botoșani
236.     236/07.06.2004   LEGE pentru înființarea satelor Bașeu și Vatra prin reorganizarea comunei Hudești, județul Botoșani
237.     237/07.06.2004   LEGE pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
238.     238/07.06.2004   LEGEA petrolului
239.     239/07.06.2004   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
240.     240/07.06.2004   LEGE privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
241.     241/07.06.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
242.     242/09.06.2004   LEGE privind modificarea art. 4 din Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
243.     243/09.06.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
244.     244/09.06.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
245.     245/09.06.2004   LEGE privind securitatea generală a produselor
246.     246/09.06.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității
247.     247/09.06.2004   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administrații (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anul 2004
248.     248/09.06.2004   LEGE privind acceptarea amendamentelor la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Adunării A.910 (22) la Londra la 29 noiembrie 2001
249.     249/09.06.2004   LEGE privind pensiile ocupaționale
250.     250/09.06.2004   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad- Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003
251.     251/16.06.2004   LEGE privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
252.     252/16.06.2004   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
253.     253/16.06.2004   LEGE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
254.     254/16.06.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
255.     255/16.06.2004   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
256.     256/16.06.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999
257.     257/16.06.2004   LEGE privind ratificarea Convenției internaționale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997
258.     258/16.06.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 12 noiembrie 2003
259.     259/16.06.2004   LEGE pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003
260.     260/16.06.2004   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003
261.     261/16.06.2004   LEGE pentru ratificarea Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
262.     262/16.06.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității, semnat la București la 3 decembrie 2003
263.     263/16.06.2004   LEGE privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
264.     264/16.06.2004   LEGE privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
265.     265/16.06.2004   LEGE privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
266.     266/16.06.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 și 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
267.     267/16.06.2004   LEGE privind Ordinul Meritul Agricol și Medalia Meritul Agricol
268.     268/16.06.2004   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
269.     269/16.06.2004   LEGE privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
270.     270/16.06.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
271.     271/16.06.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
272.     272/21.06.2004   LEGE privind protecția și promovarea drepturilor copilului
273.     273/21.06.2004   LEGE privind regimul juridic al adopției
274.     274/21.06.2004   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții
275.     275/21.06.2004   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
276.     276/23.06.2004   LEGE pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
277.     277/23.06.2004   LEGE privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole
278.     278/23.06.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
279.     279/23.06.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
280.     280/23.06.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
281.     281/23.06.2004   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției
282.     282/23.06.2004   LEGE privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
283.     283/23.06.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 19 februarie 2004
284.     284/23.06.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetățenilor statelor lor și a străinilor aflați în situație ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la București la 19 ianuarie 2004
285.     285/23.06.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
286.     286/24.06.2004   LEGE pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
287.     287/24.06.2004   LEGEA consorțiilor universitare
288.     288/24.06.2004   LEGE privind organizarea studiilor universitare
289.     289/24.06.2004   LEGE privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
290.     290/24.06.2004   LEGEA privind cazierul judiciar
291.     291/24.06.2004   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
292.     292/28.06.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
293.     293/28.06.2004   LEGE privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
294.     294/28.06.2004   LEGE privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
295.     295/28.06.2004   LEGE privind regimul armelor și al munițiilor
296.     296/28.06.2004   LEGE privind Codul consumului
297.     297/28.06.2004   LEGE privind piața de capital
298.     298/28.06.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
299.     299/28.06.2004   LEGE privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori
300.     300/28.06.2004   LEGE privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent
301.     301/28.06.2004   LEGE - Codul penal
302.     302/28.06.2004   LEGE privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
303.     303/28.06.2004   LEGE privind statutul magistraților
304.     304/28.06.2004   LEGE privind organizarea judiciară
305.     305/28.06.2004   LEGE privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România
306.     306/28.06.2004   LEGE privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
307.     307/28.06.2004   LEGE privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România
308.     308/28.06.2004   LEGE privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România
309.     309/28.06.2004   LEGE privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
310.     310/28.06.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
311.     311/28.06.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
312.     312/28.06.2004   LEGE privind Statutul Băncii Naționale a României
313.     313/28.06.2004   LEGEA datoriei publice
314.     314/28.06.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
315.     315/28.06.2004   LEGE privind dezvoltarea regională în România
316.     316/28.06.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
317.     317/01.07.2004   LEGE privind Consiliul Superior al Magistraturii
318.     318/06.07.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
319.     319/06.07.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2004 privind desființarea Autorității Guvernamentale pentru Valea Jiului
320.     320/06.07.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001- 2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat
321.     321/06.07.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
322.     322/06.07.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
323.     323/06.07.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
324.     324/06.07.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea polițiștilor din Ministerul Administrației și Internelor să îndeplinească funcții în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României
325.     325/08.07.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România"
326.     326/08.07.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
327.     327/08.07.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componența comunei Coșbuc în componența comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud
328.     328/08.07.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
329.     329/08.07.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
330.     330/08.07.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, respectiv a anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
331.     331/08.07.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
332.     332/08.07.2004   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Dragomirești, județul Maramureș
333.     333/08.07.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
334.     334/08.07.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
335.     335/08.07.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
336.     336/08.07.2004   LEGE privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
337.     337/08.07.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
338.     338/08.07.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
339.     339/12.07.2004   LEGE-CADRU privind descentralizarea
340.     340/12.07.2004   LEGE privind instituția prefectului
341.     341/12.07.2004   LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
342.     342/12.07.2004   LEGE privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
343.     343/12.07.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
344.     344/12.07.2004   LEGE pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
345.     345/12.07.2004   LEGE pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950
346.     346/14.07.2004   LEGE privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
347.     347/14.07.2004   LEGEA MUNTELUI
348.     348/14.07.2004   LEGE privind denominarea monedei naționale
349.     349/14.07.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
350.     350/14.07.2004   LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989
351.     351/14.07.2004   LEGEA GAZELOR
352.     352/15.07.2004   LEGE pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
353.     353/15.07.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
354.     354/15.07.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
355.     355/15.07.2004   LEGE privind completarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
356.     356/08.09.2004   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Macedonia privind asistența juridică în materie civilă, semnată la București la 12 noiembrie 2003
357.     357/08.09.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003
358.     358/08.09.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
359.     359/08.09.2004   LEGE privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
360.     360/08.09.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
361.     361/08.09.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aflate în dificultate
362.     362/08.09.2004   LEGE pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952
363.     363/15.09.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Regatul Spaniei privind protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la București la 3 martie 2004
364.     364/15.09.2004   LEGE privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
365.     365/15.09.2004   LEGE pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
366.     366/15.09.2004   LEGE privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003
367.     367/15.09.2004   LEGE pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", care urmează să fie finanțat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la București la 30 iunie 2004
368.     368/15.09.2004   LEGE pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001
369.     369/15.09.2004   LEGE privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
370.     370/20.09.2004   LEGE pentru alegerea Președintelui României
371.     371/20.09.2004   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
372.     372/20.09.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Comisia Pregătitoare a Organizației Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare privind desfășurarea activităților referitoare la instalațiile de monitorizare internațională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare, inclusiv a activităților ulterioare certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003
373.     373/24.09.2004   LEGE pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
374.     374/28.09.2004   LEGE pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 și 25 și la anexa II și abrogarea anexelor XII și XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comerț liber dintre România și statele öociației Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România- AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004
375.     375/28.09.2004   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 28 mai 1992
376.     376/28.09.2004   LEGE privind bursele private
377.     377/28.09.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea și desfășurarea în România a Reuniunii informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO
378.     378/28.09.2004   LEGE privind darea unui teren în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
379.     379/28.09.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
380.     380/28.09.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală de către comercianți, precum și a autorizației de funcționare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale
381.     381/28.09.2004   LEGE privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri
382.     382/28.09.2004   LEGE privind instituirea Zilei Aviației Române și a Zilei Marinei Române
383.     383/28.09.2004   LEGE pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Federația Rusă, semnată la Moscova la 4 iulie 2003
384.     384/28.09.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004
385.     385/28.09.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
386.     386/28.09.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
387.     387/28.09.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
388.     388/28.09.2004   LEGE privind trecerea unor construcții și a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și vânzarea acestora de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
389.     389/28.09.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
390.     390/28.09.2004   LEGE pentru instituirea Zilei NATO în România
391.     391/28.09.2004   LEGE privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
392.     392/28.09.2004   LEGE privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial
393.     393/28.09.2004   LEGE privind Statutul aleșilor locali
394.     394/28.09.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
395.     395/11.10.2004   LEGE privind activitatea hidrografică maritimă
396.     396/11.10.2004   LEGE pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
397.     397/11.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
398.     398/11.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
399.     399/11.10.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
400.     400/11.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
401.     401/11.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate
402.     402/11.10.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
403.     403/11.10.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
404.     404/11.10.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței
405.     405/11.10.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
406.     406/11.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
407.     407/11.10.2004   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc
408.     408/11.10.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
409.     409/18.10.2004   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2002
410.     410/18.10.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public
411.     411/18.10.2004   LEGE privind fondurile de pensii administrate privat
412.     412/18.10.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor
413.     413/18.10.2004   LEGE privind Ordinul Bărbăție și Credință
414.     414/18.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
415.     415/18.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
416.     416/18.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate
417.     417/18.10.2004   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, precum și a contului anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2002
418.     418/18.10.2004   LEGE privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
419.     419/25.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
420.     420/25.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
421.     421/25.10.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
422.     422/25.10.2004   LEGE privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați"
423.     423/25.10.2004   LEGE privind aderarea României la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informațiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997
424.     424/25.10.2004   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la București la 23 ianuarie 1991, activităților și personalului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 și la București la 13 noiembrie 2003
425.     425/25.10.2004   LEGE privind instituirea Zilei Naționale a Tineretului
426.     426/25.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
427.     427/25.10.2004   LEGE pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluția nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 30 ianuarie 2004
428.     428/25.10.2004   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România
429.     429/25.10.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migrației și în probleme de azil, semnat la București la 24 iunie 2004
430.     430/25.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
431.     431/25.10.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
432.     432/25.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea
433.     433/25.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
434.     434/25.10.2004   LEGE pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale
435.     435/25.10.2004   LEGE pentru completarea Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
436.     436/25.10.2004   LEGE privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți
437.     437/25.10.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
438.     438/25.10.2004   LEGE pentru înființarea comunei Grădina prin reorganizarea comunei Târgușor, județul Constanța
439.     439/25.10.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe bancare neperformante asupra Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași
440.     440/25.10.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
441.     441/26.10.2004   LEGE privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului
442.     442/28.10.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
443.     443/01.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară
444.     444/01.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
445.     445/01.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
446.     446/01.11.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003
447.     447/01.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 6 mai 2004 și la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
448.     448/01.11.2004   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 noiembrie 2003
449.     449/01.11.2004   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 octombrie 2003
450.     450/01.11.2004   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004
451.     451/01.11.2004   LEGE privind marca temporală
452.     452/01.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
453.     453/01.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
454.     454/01.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
455.     455/01.11.2004   LEGE pentru acceptarea amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR), încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975
456.     456/01.11.2004   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind contribuția României la programul Comunității "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la București la 5 martie 2003 și la Bruxelles la 18 martie 2003
457.     457/01.11.2004   LEGE privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun
458.     458/01.11.2004   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004
459.     459/01.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte
460.     460/01.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
461.     461/02.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României
462.     462/04.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
463.     463/04.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
464.     464/04.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
465.     465/04.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole
466.     466/04.11.2004   LEGE privind Statutul asistentului social
467.     467/04.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
468.     468/04.11.2004   LEGE pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit la București și la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României și a Băncii Naționale a României din 22 iunie 2004 și Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Internațional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice și financiare pentru perioada 2004-2006, precum și a Memorandumului tehnic de înțelegere
469.     469/04.11.2004   LEGE pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
470.     470/04.11.2004   LEGE privind modificarea și completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare
471.     471/04.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
472.     472/04.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
473.     473/04.11.2004   LEGE privind planificarea apărării
474.     474/04.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
475.     475/04.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
476.     476/04.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
477.     477/08.11.2004   LEGE privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
478.     478/08.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
479.     479/08.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
480.     480/08.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
481.     481/08.11.2004   LEGE privind protecția civilă
482.     482/10.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
483.     483/10.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
484.     484/10.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
485.     485/10.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005
486.     486/10.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare
487.     487/10.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
488.     488/10.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
489.     489/10.11.2004   LEGE pentru modificarea Legii nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar
490.     490/10.11.2004   LEGE privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
491.     491/10.11.2004   LEGE privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne
492.     492/10.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
493.     493/10.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
494.     494/12.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
495.     495/12.11.2004   LEGE privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
496.     496/12.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
497.     497/12.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova
498.     498/12.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
499.     499/12.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
500.     500/12.11.2004   LEGE privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice
501.     501/17.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
502.     502/17.11.2004   LEGE privind asociațiile pensionarilor
503.     503/17.11.2004   LEGE privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
504.     504/17.11.2004   LEGE privind instituțiile publice de spectacole și concerte
505.     505/17.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor
506.     506/17.11.2004   LEGE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
507.     507/17.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
508.     508/17.11.2004   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
509.     509/17.11.2004   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
510.     510/17.11.2004   LEGE privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
511.     511/22.11.2004   LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
512.     512/22.11.2004   LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
513.     513/23.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
514.     514/23.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
515.     515/23.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
516.     516/23.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
517.     517/23.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
518.     518/23.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate
519.     519/23.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
520.     520/23.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
521.     521/24.11.2004   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
522.     522/24.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
523.     523/24.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
524.     524/24.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995
525.     525/25.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
526.     526/25.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
527.     527/25.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat
528.     528/25.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
529.     529/25.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic
530.     530/25.11.2004   LEGE pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
531.     531/25.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004
532.     532/25.11.2004   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, și a Acordului dintre Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun "Rumeguș 2000", semnat la București la 7 martie 2003
533.     533/25.11.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
534.     534/25.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
535.     535/25.11.2004   LEGE privind prevenirea și combaterea terorismului
536.     536/25.11.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice
537.     537/25.11.2004   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000
538.     538/25.11.2004   LEGE privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
539.     539/25.11.2004   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric, și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă
540.     540/25.11.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994
541.     541/25.11.2004   LEGE pentru înființarea comunei Pietrari prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița
542.     542/25.11.2004   LEGE pentru înființarea comunei Râu Alb prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița
543.     543/25.11.2004   LEGE privind declararea ca oraș a comunei Răcari, județul Dâmbovița
544.     544/25.11.2004   LEGE pentru înființarea comunei Răscăeți prin reorganizarea comunei Vișina, județul Dâmbovița
545.     545/25.11.2004   LEGE pentru înființarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Miroslovești, județul Iași
546.     546/25.11.2004   LEGE pentru înființarea comunei Raciu prin reorganizarea comunei Lucieni, județul Dâmbovița
547.     547/25.11.2004   LEGE pentru înființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt
548.     548/29.11.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
549.     549/29.11.2004   LEGE pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
550.     550/29.11.2004   LEGE privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
551.     551/30.11.2004   LEGE privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă
552.     552/30.11.2004   LEGE privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
553.     553/30.11.2004   LEGE pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
554.     554/02.12.2004   LEGEA contenciosului administrativ
555.     555/02.12.2004   LEGE privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
556.     556/07.12.2004   LEGE privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
557.     557/07.12.2004   LEGE pentru modificarea alin. (5) al art. 3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
558.     558/07.12.2004   LEGE pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
559.     559/07.12.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
560.     560/07.12.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
561.     561/07.12.2004   LEGE pentru înființarea comunei Perșinari prin reorganizarea comunei Văcărești, județul Dâmbovița
562.     562/07.12.2004   LEGE privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
563.     563/09.12.2004   LEGE privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București
564.     564/09.12.2004   LEGE pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
565.     565/09.12.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
566.     566/09.12.2004   LEGEA cooperației agricole
567.     567/09.12.2004   LEGE privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
568.     568/09.12.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
569.     569/09.12.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
570.     570/10.12.2004   LEGE privind unele măsuri pentru privatizarea societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică
571.     571/14.12.2004   LEGE privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
572.     572/14.12.2004   LEGE privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic
573.     573/14.12.2004   LEGE privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri
574.     574/14.12.2004   LEGE privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
575.     575/14.12.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
576.     576/14.12.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
577.     577/14.12.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002
578.     578/14.12.2004   LEGE privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
579.     579/14.12.2004   LEGE privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare
580.     580/14.12.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
581.     581/14.12.2004   LEGE privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar
582.     582/14.12.2004   LEGE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
583.     583/15.12.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
584.     584/15.12.2004   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002
585.     585/15.12.2004   LEGE pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale la Londra la 5 octombrie 2001
586.     586/15.12.2004   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 14 mai 2004
587.     587/15.12.2004   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003
588.     588/15.12.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant
589.     589/15.12.2004   LEGE privind regimul juridic al activității electronice notariale
590.     590/15.12.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
591.     591/15.12.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
592.     592/15.12.2004   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
593.     593/15.12.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
594.     594/15.12.2004   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale
595.     595/15.12.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
596.     596/15.12.2004   LEGE pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
597.     597/15.12.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
598.     598/15.12.2004   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
599.     599/15.12.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societății Comerciale "Rafo" - S.A. Onești
600.     600/15.12.2004   LEGE pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
601.     601/16.12.2004   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
602.     602/30.12.2004   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 10 decembrie 2018, 16:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro