Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2005 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/21.02.2005   LEGE privind organizarea și funcționarea cooperației
2.     2/24.02.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 27 septembrie 2004
3.     3/28.02.2005   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București la 30 ianuarie 2002
4.     4/28.02.2005   LEGE pentru înființarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea
5.     5/28.02.2005   LEGE privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Dorgoș, județul Arad
6.     6/28.02.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
7.     7/28.02.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi
8.     8/28.02.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004
9.     9/28.02.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice
10.     10/28.02.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
11.     11/28.02.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației
12.     12/28.02.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
13.     13/28.02.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.
14.     14/28.02.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
15.     15/28.02.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
16.     16/28.02.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
17.     17/28.02.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW"
18.     18/28.02.2005   LEGE pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă
19.     19/28.02.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
20.     20/28.02.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2004 privind susținerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Șes-Borșa" județele Satu Mare și Maramureș
21.     21/03.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
22.     22/03.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
23.     23/03.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID)
24.     24/03.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
25.     25/07.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
26.     26/07.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
27.     27/07.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
28.     28/07.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administrației și Internelor
29.     29/07.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului dintre România și Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004
30.     30/07.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe fiscale asupra societăților comerciale "RAFO" - S.A. Onești și "CAROM" - S.A. Onești
31.     31/07.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
32.     32/07.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2004 privind trecerea Teatrului Național din Târgu Mureș, județul Mureș, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
33.     33/07.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
34.     34/07.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere
35.     35/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
36.     36/17.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iași
37.     37/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
38.     38/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
39.     39/17.03.2005   LEGE privind ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenției, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004
40.     40/17.03.2005   LEGE pentru ratificarea Tratatului de la Nairobi privind protecția simbolului olimpic
41.     41/17.03.2005   LEGE pentru ratificarea Convenției privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003
42.     42/17.03.2005   LEGE pentru aderarea României la Tratatul internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001
43.     43/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
44.     44/17.03.2005   LEGE pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Germania, semnat la București la 18 februarie 2004 și, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanțării programului de creditare pentru întreprinderi mici și mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii" (etapa a 3-a)
45.     45/17.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
46.     46/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
47.     47/17.03.2005   LEGE pentru completarea art. 7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții
48.     48/17.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante
49.     49/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora
50.     50/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanțarea unor obiective majore de investiții
51.     51/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
52.     52/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
53.     53/17.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății
54.     54/17.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
55.     55/17.03.2005   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de control și fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001
56.     56/17.03.2005   LEGE privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004
57.     57/21.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
58.     58/21.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
59.     59/21.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
60.     60/21.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate și/sau monoindustriale
61.     61/21.03.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
62.     62/21.03.2005   LEGE pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziții comune adoptate în cadrul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene
63.     63/21.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării
64.     64/23.03.2005   LEGE privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei
65.     65/23.03.2005   LEGE privind acceptarea Codului de siguranță pentru nave cu destinație specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum și a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta
66.     66/23.03.2005   LEGE privind acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranță a transportului mărfurilor și persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997
67.     67/23.03.2005   LEGE pentru înființarea unor comune
68.     68/23.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
69.     69/31.03.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
70.     70/31.03.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
71.     71/07.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
72.     72/07.04.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
73.     73/07.04.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
74.     74/07.04.2005   LEGE privind modificarea Legii nr. 80/1997 pentru ratificarea Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, și a protocoalelor sale adiționale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 și la 17 martie 1978
75.     75/07.04.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Société Générale
76.     76/07.04.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
77.     77/07.04.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă
78.     78/07.04.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
79.     79/07.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005
80.     80/07.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
81.     81/07.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
82.     82/07.04.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior
83.     83/07.04.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
84.     84/07.04.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
85.     85/07.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal
86.     86/07.04.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la București la 11 octombrie 2004
87.     87/07.04.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii consumului ilegal și a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, semnat la București la 11 octombrie 2004
88.     88/08.04.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăți comerciale producătoare de aparatură și instrumente medicale
89.     89/08.04.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
90.     90/13.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
91.     91/13.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
92.     92/13.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la programul "Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România", semnat la București la 19 decembrie 2003, și în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București la 16 ianuarie 2004
93.     93/13.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina
94.     94/13.04.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe fiscale asupra societăților comerciale "RAFO" - S.A. Onești și "CAROM" - S.A. Onești
95.     95/14.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
96.     96/14.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
97.     97/14.04.2005   LEGE pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
98.     98/03.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
99.     99/03.05.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
100.     100/03.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
101.     101/03.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
102.     102/03.05.2005   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
103.     103/03.05.2005   LEGE pentru înființarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, județul Tulcea
104.     104/03.05.2005   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu "implementare în comun" pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la București la 28 septembrie 2004
105.     105/03.05.2005   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanțarea acțiunilor Comunității în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004
106.     106/03.05.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
107.     107/03.05.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
108.     108/03.05.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
109.     109/03.05.2005   LEGE privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
110.     110/03.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
111.     111/03.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
112.     112/03.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
113.     113/28.04.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
114.     114/05.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
115.     115/05.05.2005   LEGE privind înființarea Universității Româno-Germane din municipiul Sibiu, județul Sibiu
116.     116/05.05.2005   LEGE privind înființarea Universității "Andrei Șaguna" din municipiul Constanța, județul Constanța
117.     117/05.05.2005   LEGE pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
118.     118/05.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului "n domeniul privat al municipiului București și "n administrarea Consiliului General al Municipiului București
119.     119/05.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
120.     120/05.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
121.     121/05.05.2005   LEGE privind modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
122.     122/05.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
123.     123/11.05.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 66/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
124.     124/11.05.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
125.     125/12.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
126.     126/12.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității din domeniul sănătății
127.     127/17.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
128.     128/17.05.2005   LEGE pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României la Asociația Înaltelor Jurisdicții de Casație ale țărilor care utilizează parțial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)
129.     129/17.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală
130.     130/17.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
131.     131/17.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
132.     132/17.05.2005   LEGE privind înființarea Universității Bogdan Vodă din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
133.     133/17.05.2005   LEGE privind înființarea Universității "Artifex" din municipiul București
134.     134/17.05.2005   LEGE privind înființarea Universității "Mihai Eminescu" din municipiul Timisoara, județul Timis
135.     135/17.05.2005   LEGE privind înființarea Universității "Athenaeum" din municipiul București
136.     136/17.05.2005   LEGE privind înființarea Universității "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș
137.     137/17.05.2005   LEGE privind înființarea Universității "Mihail Kogălniceanu" din municipiul Iași, județul Iași
138.     138/17.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
139.     139/17.05.2005   LEGE privind înființarea Institutului Teologic Baptist din București
140.     140/17.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si sali de sport
141.     141/17.05.2005   LEGE pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaționale
142.     142/17.05.2005   LEGE pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2004 privind unele masuri pentru relansarea economica a Societatii Comerciale "Laminorul" - S.A. Braila
143.     143/17.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2005 privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt"
144.     144/17.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005
145.     145/17.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligații de plată ale societăților comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în urma procesului de restructurare
146.     146/17.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2005 privind reglemetarea unor măsuri financiare
147.     147/17.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
148.     148/17.05.2005   LEGE pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
149.     149/20.05.2005   LEGE privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătățirea asistenței medicale
150.     150/20.05.2005   LEGE pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor privind călătoria cu metroul
151.     151/20.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
152.     152/20.05.2005   LEGE pentru aprobarea participării Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, în calitate de observator, la Asociația "Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție ale Uniunii Europene"
153.     153/20.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României
154.     154/20.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
155.     155/20.05.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
156.     156/20.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
157.     157/24.05.2005   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
158.     158/25.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese
159.     159/27.05.2005   LEGE privind Tariful vamal integrat român
160.     160/30.05.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală
161.     161/30.05.2005   LEGE privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției în cadrul Ministerului Administrației și Internelor
162.     162/30.05.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
163.     163/01.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
164.     164/01.06.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
165.     165/02.06.2005   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) și statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informații în timp util în cazul unei urgențe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 și la București la 25 octombrie 2004
166.     166/09.06.2005   LEGE pentru ratificarea Addendumului semnat la București la 25 noiembrie 2004 la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin addendumurile semnate la București la 17 ianuarie 2000 și la 24 iulie 2002
167.     167/09.06.2005   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socio-economică, semnat la București la 28 ianuarie 2005
168.     168/09.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a traficului de ființe umane, terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 10 mai 2004
169.     169/09.06.2005   LEGE pentru aderarea României la Acordul privind protecția reciprocă a secretului invențiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, și la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informațiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970
170.     170/09.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la București la 28 ianuarie 2005
171.     171/09.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind reforma sectorului sanitar faza a II-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005
172.     172/09.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea dintre autoritățile de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004
173.     173/09.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul luptei împotriva producerii ilegale, traficului și consumului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la București la 14 aprilie 2004
174.     174/09.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2003, semnat la București la 11 noiembrie 2004
175.     175/09.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la București la 11 noiembrie 2004
176.     176/09.06.2005   LEGE privind înființarea comunei Boghiș, județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nușfalău
177.     177/09.06.2005   LEGE pentru completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională
178.     178/09.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
179.     179/09.06.2005   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică
180.     180/09.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
181.     181/09.06.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporară a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
182.     182/13.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)
183.     183/15.06.2005   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
184.     184/15.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
185.     185/15.06.2005   LEGE pentru abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
186.     186/15.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) și (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
187.     187/15.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
188.     188/15.06.2005   LEGE privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
189.     189/23.06.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici
190.     190/23.06.2005   LEGE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 și, respectiv, la București la 15 decembrie 2004, și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
191.     191/23.06.2005   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier și feroviar, semnată la București la 27 aprilie 2004
192.     192/23.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la București la 28 februarie 2005
193.     193/23.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. și "Electrica Dobrogea" - S.A., semnat la București la 20 aprilie 2005, în legătură cu garanția parțială de risc acordată de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și aprobarea acordurilor care compun garanția parțială de risc
194.     194/23.06.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii nr. 90/1996
195.     195/23.06.2005   LEGE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
196.     196/23.06.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
197.     197/23.06.2005   LEGE privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componența comunei Livezile, județul Mehedinți
198.     198/23.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
199.     199/23.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 8 decembrie 2004
200.     200/23.06.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
201.     201/23.06.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
202.     202/23.06.2005   LEGE pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
203.     203/29.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României și Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la București la 16 iulie 2003
204.     204/29.06.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002
205.     205/29.06.2005   LEGE privind reglementarea situației financiare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, a Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și a altor agenți economici și instituții publice care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004
206.     206/29.06.2005   LEGE privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale
207.     207/29.06.2005   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Chitila, județul Ilfov
208.     208/29.06.2005   LEGE pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
209.     209/30.06.2005   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
210.     210/04.07.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
211.     211/05.07.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
212.     212/05.07.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" S.A. Brașov
213.     213/05.07.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
214.     214/05.07.2005   LEGE pentru înființarea comunei Boghicea prin reorganizarea comunei Bira, județul Neamț
215.     215/05.07.2005   LEGE pentru înfiinșarea comunei Itești prin reorganizarea comunei Berești-Bistrișa, județul Bacău
216.     216/05.07.2005   LEGE pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
217.     217/05.07.2005   LEGE privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
218.     218/05.07.2005   LEGE privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
219.     219/06.07.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
220.     220/06.07.2005   LEGE privind ratificarea Protocolului adițional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005
221.     221/11.07.2005   LEGE pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
222.     222/11.07.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare și a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiției a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare
223.     223/11.07.2005   LEGE pentru modificarea și completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
224.     224/11.07.2005   LEGE pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat
225.     225/11.07.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului București de titluri de valoare denominate în EUR
226.     226/11.07.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) și (3) ale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
227.     227/11.07.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
228.     228/11.07.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
229.     229/11.07.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
230.     230/13.07.2005   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
231.     231/13.07.2005   LEGE privind stimularea investițiilor în agricultură
232.     232/13.07.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
233.     233/13.07.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare
234.     234/13.07.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfășurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni și a concesionării unor bunuri proprietate publică și proprietate privată a statului
235.     235/13.07.2005   LEGE privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes național
236.     236/13.07.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
237.     237/15.07.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
238.     238/15.07.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
239.     239/15.07.2005   LEGE privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor
240.     240/15.07.2005   LEGE privind societățile de microfinanțare
241.     241/15.07.2005   LEGE pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
242.     242/15.07.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licențiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere și pentru consolidarea mediului concurențial privind transportul produselor petroliere
243.     243/15.07.2005   LEGE privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare
244.     244/15.07.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
245.     245/18.07.2005   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
246.     246/18.07.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
247.     247/19.07.2005   LEGE privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
248.     248/20.07.2005   LEGE privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
249.     249/22.07.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
250.     250/09.08.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
251.     251/09.08.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la București la 23 octombrie 2003
252.     252/09.08.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
253.     253/09.08.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adițional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
254.     254/09.08.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2005 privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe și a unor amendamente la un acord de împrumut extern
255.     255/21.09.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
256.     256/21.09.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
257.     257/21.09.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Japoniei pentru Cooperare Internațională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la București la 31 martie 2005
258.     258/21.09.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Comisia Comunităților Europene care modifică acordurile anuale de finanțare 2000, 2001, 2002, 2003 și Acordul multianual de finanțare, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 24 decembrie 2004
259.     259/28.09.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
260.     260/05.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
261.     261/05.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
262.     262/05.10.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
263.     263/05.10.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
264.     264/05.10.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
265.     265/05.10.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2004 dintre România și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 12 mai 2005
266.     266/05.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
267.     267/05.10.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
268.     268/05.10.2005   LEGE pentru ratificarea Convenției de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicații pentru atenuarea efectelor dezastrelor și acțiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998
269.     269/05.10.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 6 aprilie 2005
270.     270/05.10.2005   LEGE pentru înființarea comunei Gura Ialomiței, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu
271.     271/05.10.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005-2006
272.     272/05.10.2005   LEGE pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier național și din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în județele Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Tulcea și Teleorman
273.     273/05.10.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
274.     274/05.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor
275.     275/05.10.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 3 aprilie 2002, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare rurală
276.     276/05.10.2005   LEGE pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994
277.     277/05.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
278.     278/05.10.2005   LEGE pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt România - Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea noțiunii de produse originare și metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerț Liber dintre România și Statul Israel, semnat la București la 30 ianuarie 2001
279.     279/05.10.2005   LEGE privind ucenicia la locul de muncă
280.     280/05.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
281.     281/05.10.2005   LEGE pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
282.     282/05.10.2005   LEGE privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
283.     283/05.10.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
284.     284/11.10.2005   LEGE privind completarea Legii minelor nr. 85/2003
285.     285/11.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
286.     286/11.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești
287.     287/11.10.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
288.     288/11.10.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
289.     289/11.10.2005   LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată
290.     290/24.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
291.     291/24.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale
292.     292/24.10.2005   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
293.     293/24.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
294.     294/24.10.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
295.     295/24.10.2005   LEGE privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la București la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susținut de împrumutul de ajustare programatică
296.     296/24.10.2005   LEGE pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
297.     297/24.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Spiridon" Iași ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate cu acest elicopter
298.     298/24.10.2005   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnată la București la 18 noiembrie 2004
299.     299/24.10.2005   LEGE privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole
300.     300/24.10.2005   LEGE privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
301.     301/24.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005
302.     302/24.10.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
303.     303/25.10.2005   LEGE pentru ratificarea Deciziei nr. 3/2005 a Consiliului de Asociere România - Uniunea Europeană privind îmbunătățirea regimului comerțului cu produse agricole transformate, prevăzute în Protocolul nr. 3 la Acordul european, semnată la Bruxelles la 5 iulie 2005
304.     304/25.10.2005   LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983
305.     305/25.10.2005   LEGE pentru acceptarea anexei IV revizuite la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptată de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004
306.     306/25.10.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
307.     307/25.10.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare
308.     308/25.10.2005   LEGE pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt România-Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comerț liber dintre România și Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
309.     309/08.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
310.     310/08.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
311.     311/08.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curții de Conturi de Ministerul Public
312.     312/10.11.2005   LEGE privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine
313.     313/10.11.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
314.     314/10.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
315.     315/10.11.2005   LEGE privind acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 1979) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale prin Rezoluția A.414(XI) la Londra la 15 noiembrie 1979, a amendamentelor la Codul MODU 1979 adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin anexa 18 din Raportul Comitetului Securității Maritime la a cincizeci și noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, precum și a Codului din 1989 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.649 (16) la Londra la 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin anexa 17 din Raportul Comitetului Securității Maritime la a cincizeci și noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, și prin Rezoluția MSC.38 (63) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 19 mai 1994
316.     316/10.11.2005   LEGE pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.143 (77) a Comitetului Siguranței Maritime la Londra la 5 iunie 2003
317.     317/10.11.2005   LEGE privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizația Maritimă Internațională la Londra prin rezoluțiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 și MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004
318.     318/10.11.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
319.     319/10.11.2005   LEGE pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
320.     320/10.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
321.     321/10.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
322.     322/10.11.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor în toamna anului 2005
323.     323/10.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
324.     324/10.11.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
325.     325/10.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
326.     326/10.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 28 iulie 2005 și la Paris la 1 august 2005
327.     327/10.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
328.     328/10.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI) și pentru darea în folosință gratuită Ministerului Administrației și Internelor a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea statului
329.     329/10.11.2005   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia
330.     330/10.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
331.     331/10.11.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală
332.     332/15.11.2005   LEGE privind ratificarea Convenției-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveția, la 21 mai 2003
333.     333/15.11.2005   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului-anexă, semnate la București la 30 martie 2005
334.     334/29.11.2005   LEGE pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
335.     335/29.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
336.     336/29.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
337.     337/29.11.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate
338.     338/29.11.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
339.     339/29.11.2005   LEGE privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
340.     340/29.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
341.     341/29.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan și stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărași
342.     342/29.11.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea și desfășurarea activității de curierat pentru materialele NATO clasificate
343.     343/29.11.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
344.     344/29.11.2005   LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire
345.     345/29.11.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări
346.     346/29.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
347.     347/29.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A
348.     348/29.11.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
349.     349/29.11.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
350.     350/02.12.2005   LEGE privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
351.     351/02.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
352.     352/02.12.2005   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
353.     353/02.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
354.     354/02.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
355.     355/02.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
356.     356/02.12.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistență judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977
357.     357/06.12.2005   LEGE privind bursele de mărfuri
358.     358/06.12.2005   LEGE pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
359.     359/12.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
360.     360/13.12.2005   LEGE privind plata obligațiilor financiare pe care România le are față de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
361.     361/13.12.2005   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961
362.     362/13.12.2005   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954
363.     363/13.12.2005   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
364.     364/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
365.     365/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
366.     366/13.12.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
367.     367/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar
368.     368/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
369.     369/13.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
370.     370/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul de Interne
371.     371/13.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
372.     372/13.12.2005   LEGE privind performanța energetică a clădirilor
373.     373/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
374.     374/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
375.     375/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora
376.     376/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate
377.     377/13.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
378.     378/13.12.2005   LEGE pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent
379.     379/15.12.2005   LEGEA bugetului de stat pe anul 2006
380.     380/15.12.2005   LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
381.     381/16.12.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
382.     382/16.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
383.     383/16.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
384.     384/16.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
385.     385/16.12.2005   LEGE privind declararea ca oraș a comunei Podu Iloaiei, județul Iași
386.     386/16.12.2005   LEGE pentru înființarea comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, județul Covasna
387.     387/16.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
388.     388/16.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă
389.     389/16.12.2005   LEGE Legea calului
390.     390/16.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
391.     391/16.12.2005   LEGE pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din Fondul forestier național, din proprietatea comunei Gălăuțaș, județul Harghita
392.     392/16.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
393.     393/16.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
394.     394/16.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
395.     395/16.12.2005   LEGE privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
396.     396/27.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziționarea de către Ministerul Administrației și Internelor a unor nave maritime de patrulare și supraveghere de tipul P-157 și a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanța
397.     397/27.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 26 septembrie 2005
398.     398/27.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2005 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, și a Protocolului adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
399.     399/27.12.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian
400.     400/27.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
401.     401/27.12.2005   LEGE privind înființarea comunei Bătrâni, județul Prahova, prin reorganizarea comunei Starchiojd
402.     402/27.12.2005   LEGE privind înființarea comunei Adășeni prin reorganizarea comunei Avrămeni, județul Botoșani
403.     403/27.12.2005   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
404.     404/27.12.2005   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
405.     405/29.12.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la București la 13 iulie 2005
406.     406/27.12.2005   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la București la 8 aprilie 2005
407.     407/29.12.2005   LEGE privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice
408.     408/29.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
409.     409/29.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorbției fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanțare cu activele achiziționate în cadrul proiectelor SAPARD
410.     410/29.12.2005   LEGE privind acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
411.     411/29.12.2005   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
412.     412/29.12.2005   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
413.     413/29.12.2005   LEGE pentru declararea comunei Pantelimon, județul Ilfov, oraș
414.     414/29.12.2005   LEGE privind declararea comunei Măgurele, județul Ilfov, oraș
415.     415/29.12.2005   LEGE pentru declararea comunei Bragadiru, județul Ilfov, oraș

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 15 decembrie 2018, 18:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro