Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2018 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/03.01.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
2.     2/03.01.2018   Legea bugetului de stat pe anul 2018
3.     3/03.01.2018   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
4.     4/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016
5.     5/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 mai 2017
6.     6/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
7.     7/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
8.     8/05.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
9.     9/05.01.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
10.     10/05.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului n r. EV2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
11.     11/05.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
12.     12/09.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (f) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13.     13/09.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
14.     14/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
15.     15/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
16.     16/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
17.     17/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
18.     18/12.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
19.     19/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența sociala a persoanelor vârstnice
20.     20/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
21.     21/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
22.     22/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
23.     23/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistente
24.     24/15.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
25.     25/15.01.2018   LEGE pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
26.     26/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
27.     27/15.01.2018   LEGE pentru aprobarea Programului geologic la nivel național
28.     28/15.01.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
29.     29/15.01.2018   LEGE privind anularea unor obligații fiscale
30.     30/15.01.2018   LEGE pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
31.     31/15.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
32.     32/17.01.2018   LEGE privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
33.     33/17.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
34.     34/17.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
35.     35/17.01.2018   LEGE pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsun de organizare a activității de îmbunătățiri funciare

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 23 ianuarie 2018, 8:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro