Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2018 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/03.01.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
2.     2/03.01.2018   Legea bugetului de stat pe anul 2018
3.     3/03.01.2018   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
4.     4/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016
5.     5/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 mai 2017
6.     6/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
7.     7/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
8.     8/05.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
9.     9/05.01.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
10.     10/05.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului n r. EV2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
11.     11/05.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
12.     12/09.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (f) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13.     13/09.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
14.     14/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
15.     15/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
16.     16/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
17.     17/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
18.     18/12.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
19.     19/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența sociala a persoanelor vârstnice
20.     20/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
21.     21/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
22.     22/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
23.     23/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistente
24.     24/15.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
25.     25/15.01.2018   LEGE pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
26.     26/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
27.     27/15.01.2018   LEGE pentru aprobarea Programului geologic la nivel național
28.     28/15.01.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
29.     29/15.01.2018   LEGE privind anularea unor obligații fiscale
30.     30/15.01.2018   LEGE pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
31.     31/15.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
32.     32/17.01.2018   LEGE privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
33.     33/17.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
34.     34/17.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
35.     35/17.01.2018   LEGE pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsun de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
36.     36/19.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
37.     37/19.01.2018   LEGE privind promovarea transportului ecologic
38.     38/19.01.2018   LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
39.     39/19.01.2018   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2013
40.     40/19.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
41.     41/19.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate
42.     42/19.01.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
43.     43/19.01.2018   LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
44.     44/19.01.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
45.     45/19.01.2018   LEGE privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 112000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
46.     46/23.02.2018   LEGE pentru realizarea ;;Capabilității de sprijin de foc indirect", aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare"
47.     47/27.02.2018   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
48.     48/27.02.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010
49.     49/27.02.2018   LEGE privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
50.     50/27.02.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
51.     51/02.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare si desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților precum și pentru organizarea si funcționarea Autorității Electorale Permanente șî a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondența, precum și modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
52.     52/02.03.2018   LEGE pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si a Legii administrației publice locale nr. 215/2001
53.     53/06.03.2018   LEGE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale ,Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
54.     54/06.03.2018   LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
55.     55/06.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
56.     56/06.03.2018   LEGE privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
57.     57/06.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
58.     58/06.03.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
59.     59/06.03.2018   LEGE pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
60.     60/09.03.2018   LEGE pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
61.     61/09.03.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
62.     62/09.03.2018   LEGE privind combaterea buruienii ambrozia
63.     63/09.03.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
64.     64/12.03.2018   LEGE pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
65.     65/12.03.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
66.     66/14.03.2018   LEGE pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
67.     67/15.03.2018   LEGE privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război Mondial
68.     68/19.03.2018   LEGE pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998 Rezoluția Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015
69.     69/19.03.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
70.     70/19.03.2018   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
71.     71/19.03.2018   LEGE pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
72.     72/22.03.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
73.     73/22.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
74.     74/22.03.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
75.     75/22.03.2018   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016
76.     76/26.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
77.     77/26.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-llfov
78.     78/28.03.2018   LEGE privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
79.     79/28.03.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
80.     80/28.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
81.     81/30.03.2018   LEGE privind reglementarea activității de telemuncă
82.     82/30.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
83.     83/30.03.2018   LEGE pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
84.     84/30.03.2018   LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului
85.     85/30.03.2018   LEGE privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
86.     86/04.04.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
87.     87/04.04.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
88.     88/04.04.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
89.     89/04.04.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
90.     90/16.04.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2006
91.     91/19.04.2018   LEGE privind Centenarul Războiului pentru întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri
92.     92/19.04.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
93.     93/19.04.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017
94.     94/19.04.2018   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii-gazdă, semnat la București la 12 septembrie 2017
95.     95/20.04.2018   LEGE privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
96.     96/24.04.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
97.     97/27.04.2018   LEGE privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor
98.     98/27.04.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
99.     99/27.04.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare
100.     100/27.04.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
101.     101/04.05.2018   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
102.     102/08.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
103.     103/08.05.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
104.     104/08.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
105.     105/08.05.2018   LEGE pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
106.     106/11.05.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen
107.     107/11.05.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
108.     108/16.05.2018   LEGE pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
109.     109/16.05.2018   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
110.     110/16.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
111.     111/16.05.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
112.     112/17.05.2018   LEGE pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
113.     113/17.05.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare în domeniul sănătății
114.     114/17.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
115.     115/17.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. Ill pct. I din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
116.     116/17.05.2018   LEGE pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
117.     117/23.05.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
118.     118/25.05.2018   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017
119.     119/25.05.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles
120.     120/04.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
121.     121/04.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
122.     122/04.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
123.     123/07.06.2018   LEGE pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
124.     124/07.06.2018   LEGE privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții
125.     125/06.06.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
126.     127/11.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant
127.     128/15.06.2018   LEGE pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
128.     129/15.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
129.     130/15.06.2018   LEGE pentru modificarea și oomplelarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea șl completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea șl completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri tunciare, precum și pentru modificarea literei e)a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
130.     131/15.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
131.     132/15.06.2018   LEGE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș
132.     133/18.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
133.     134/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
134.     135/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
135.     136/18.06.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
136.     137/18.06.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate in cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
137.     138/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
138.     139/18.06.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferenta programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
139.     140/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 2OO/2O06 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
140.     141/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
141.     144/20.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 22 iunie 2018, 12:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro