Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Hotărâri > 2017 Versiunea pentru printare
de Parlamentul României

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/04.01.2017   HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului
2.     2/16.01.2017   HOTĂRÂRE privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe; activitate bancară și piață de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august și noiembrie 2016, de către Guvernul României
3.     3/16.01.2017   HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
4.     4/06.02.2017   HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanțe si bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august și noiembrie 2016, de către Guvernul României
5.     5/13.02.2017   HOTĂRÂRE privind solicitarea Președintelui României referitoare la organizarea unui referendum național consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice
6.     6/13.02.2017   HOTĂRÂRE privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/Daesh și extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit
7.     7/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale si a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
8.     8/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale si a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
9.     9/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale si a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
10.     10/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale si a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
11.     11/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale si a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
12.     12/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale si a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară
13.     13/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind constituirea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
14.     14/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
15.     15/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
16.     16/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est
17.     17/01.03.2017   HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
18.     18/01.03.2017   HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989
19.     19/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a părții române în cadrul Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
20.     20/01.03.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și aprobarea componenței nominale a acesteia
21.     21/01.03.2017   HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe
22.     22/22.03.2017   HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2017
23.     23/22.03.2017   HOTĂRÂRE privind declararea vacantă a funcției de director al Serviciului de Informații Externe
24.     24/22.03.2017   HOTĂRÂRE pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august și noiembrie 2016, de către Guvernul României
25.     25/26.04.2017   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune și a Contului de execuție bugetară pe anul 2013 al Societății Române de Radiodifuziune
26.     26/26.04.2017   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune și a Contului de execuție bugetară pe anul 2014 al Societății Române de Radiodifuziune
27.     27/26.04.2017   HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate și a Contului de execuție bugetară ale Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2015
28.     28/26.04.2017   HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate și a Contului de execuție bugetară ale Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2016
29.     29/26.04.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea si funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
30.     30/26.04.2017   HOTĂRÂRE privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
31.     31/26.04.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
32.     32/26.04.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară
33.     33/26.04.2017   HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al Societății Române de Radiodifuziune
34.     34/09.05.2017   HOTĂRÂRE pentru aprobarea înființării, pe teritoriul României, a Detașamentului NATO de Contra informații, sub denumirea de ACCI BUCHAREST DETACHMENT - BuDET
35.     35/09.05.2017   HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului PRO- America
36.     36/11.05.2017   HOTĂRÂRE privind revocarea domnului Negrițoiu Mișu din funcția de președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
37.     37/11.05.2017   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
38.     38/11.05.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea art. 9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
39.     39/11.05.2017   HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial
40.     40/24.05.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unui vicepreședinte si a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
41.     41/24.05.2017   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Autorității Electorale Permanente
42.     42/24.05.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României
43.     43/24.05.2017   HOTĂRÂRE privind numirea vicepreședintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
44.     44/28.06.2017   HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial
45.     45/28.06.2017   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri și a Războiului pentru întregirea Neamului
46.     46/28.06.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
47.     47/28.06.2017   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
48.     48/28.06.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
49.     49/28.06.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
50.     50/28.06.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
51.     51/28.06.2017   HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe
52.     52/29.06.2017   HOTĂRÂRE pentru aprobarea înființării pe teritoriul României a Comandamentului Multinațional de Brigadă (HQ MN BDE SE) sub coordonarea Comandamentului Multinațional de Divizie
53.     53/29.06.2017   HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului
54.     54/13.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America
55.     55/13.09.2017   HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Socialistă Sri Lanka
56.     56/13.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri și a Războiului pentru întregirea Neamului
57.     57/13.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
58.     58/13.09.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și aprobarea componenței nominale a acesteia
59.     59/13.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
60.     60/13.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
61.     61/13.09.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial
62.     62/13.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
63.     63/13.09.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputatilor și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
64.     64/13.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
65.     65/27.09.2017   HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune pe anul 2016
66.     66/27.09.2017   HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune
67.     67/27.09.2017   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție
68.     68/27.09.2017   HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
69.     69/27.09.2017   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției
70.     70/27.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
71.     71/27.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
72.     72/27.09.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenței nominale si a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
73.     73/27.09.2017   HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al Societății Române de Televiziune
74.     74/27.09.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru supleant în Consiliul Național al Audiovizualului
75.     75/27.09.2017   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune
76.     76/11.10.2017   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019
77.     77/11.10.2017   HOTĂRÂRE privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor
78.     78/11.10.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi, a președintelui și a unui vicepreședinte la Curtea de Conturi, precum și numirea președintelui și a unui vicepreședinte la Autoritatea de Audit
79.     79/11.10.2017   HOTĂRÂRE privind numirea vicepreședinților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
80.     80/11.10.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial
81.     81/18.10.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și aprobarea componenței nominale a acesteia
82.     82/18.10.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est
83.     83/18.10.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
84.     84/18.10.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019
85.     85/18.10.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea si funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
86.     86/18.10.2017   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui, a unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
87.     87/18.10.2017   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul pentru finanțe publice locale
88.     88/07.11.2017   HOTĂRÂRE privind declararea vacantă a funcției de președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
89.     89/07.11.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
90.     90/07.11.2017   HOTĂRÂRE privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii si pregătirii forțelor irakiene de politie, în cadrul Coaliției internaționale ariti - ISIL/Daesh
91.     91/07.11.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial
92.     92/07.11.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989
93.     93/07.11.2017   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
94.     94/07.11.2017   HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi
95.     95/20.11.2017   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției
96.     96/20.11.2017   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Cartei albe a apărării
97.     97/22.12.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2018
98.     98/22.12.2017   HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992
99.     99/22.12.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 15 decembrie 2018, 2:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro