Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Senat > Hotărâri > 2011 Versiunea pentru printare
de Senat

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/07.02.2011   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Senatului
2.     2/09.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate
3.     3/09.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole
4.     4/09.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare
5.     5/09.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului
6.     6/09.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
7.     7/09.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă
8.     8/09.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee
9.     10/15.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/162/CE a Consiliului din 10 februarie 2004 privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare COM (2010) 749 final
10.     11/14.02.2011   HOTĂRÂRE pentru punerea de acord a Hotărârii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistraților aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cu Decizia Curții Constituționale nr. 53/2011
11.     12/16.02.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
12.     13/25.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase - COM (2010) 781 final
13.     14/25.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții referitoare la concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială: viitorul politicii de coeziune COM (2010) 642 final
14.     15/23.02.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - COM (2010) 748 final
15.     16/01.03.2011   HOTĂRÂRE privind respectarea principiilor de subsidiaritate și proporționalitate în cazul propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole și forestiere și de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului - COM (2011) 1 final
16.     17/01.03.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 - COM (2010) 775 final
17.     18/02.03.2011   HOTĂRÂRE privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
18.     19/23.02.2011   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
19.     20/11.03.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive COM (2010) 618 final
20.     21/09.03.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
21.     22/21.03.2011   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
22.     23/23.03.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
23.     24/04.04.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
24.     25/06.04.2011   HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
25.     26/26.04.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivelor 89/666/CEE, 2005/56/CE și 2009/101/CE privind interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților COM (2011) 79 final
26.     28/20.04.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
27.     29/04.05.2011   HOTĂRÂRE privind completarea alin. (2) al art. 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
28.     30/18.05.2011   HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
29.     31/18.05.2011   HOTĂRÂRE cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată "De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE" - COM (2011) 48 final
30.     32/23.05.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
31.     33/30.05.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale COM (2011) 126 final
32.     34/30.05.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate COM (2011) 127 final
33.     35/30.05.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
34.     36/01.06.2011   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2010
35.     37/06.06.2011   HOTĂRÂRE privind punerea de acord a Hotărârii Senatului nr. 31/2010 privind alegerea celor doi reprezentanți ai societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii cu Decizia Curții Constituționale nr. 54/2011
36.     38/14.06.2011   HOTĂRÂRE cu privire la Cartea Albă intitulată "Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor - către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor" COM (2011) 144 final
37.     39/22.06.2011   HOTĂRÂRE privind alegerea unui reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii
38.     40/28.06.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității - COM (2011) 275 final
39.     41/28.06.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă - COM (2011) 276 final
40.     42/05.09.2011   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
41.     43/05.09.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
42.     44/07.09.2011   HOTĂRÂRE privind validarea unor magistrați aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
43.     45/07.09.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
44.     47/14.09.2011   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
45.     48/03.10.2011   HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului pe anul 2012
46.     49/05.10.2011   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
47.     50/24.10.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului COM (2011) 425 final
48.     51/09.11.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale COM (2011) 560 final
49.     52/09.11.2011   HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate
50.     53/23.11.2011   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent și președinte al Senatului a domnului senator Mircea-Dan Geoană
51.     54/28.11.2011   HOTĂRÂRE pentru alegerea președintelui Senatului
52.     55/29.11.2011   HOTĂRÂRE cu privire la Cartea verde a Comisiei Europene intitulată "Consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar european - o Carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale" - COM (2011) 327 final
53.     56/29.11.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 - COM (2011) 612 final
54.     57/29.11.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 - COM (2011) 615 final
55.     58/06.12.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune - COM (2011) 625 final
56.     59/06.12.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole ("Regulamentul privind OCP unică") - COM (2011) 626 final
57.     60/06.12.2011   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) COM (2011) 627 final
58.     61/15.12.2011   HOTĂRÂRE pentru alegerea unui secretar al Senatului

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 14 decembrie 2018, 23:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro