Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Senat > Hotărâri > 2012 Versiunea pentru printare
de Senat

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/01.02.2012   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unor mandate de senator
2.     2/01.02.2012   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
3.     3/05.03.2012   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
4.     4/02.04.2012   HOTĂRÂRE privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii
5.     5/02.04.2012   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui și a vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate
6.     6/02.04.2012   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
7.     7/10.04.2012   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2011
8.     8/23.04.2012   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
9.     9/29.05.2012   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii - COM (2012) 130 final
10.     10/02.05.2012   HOTĂRÂRE privind demisia unui membru al Biroului permanent al Senatului
11.     11/02.05.2012   HOTĂRÂRE pentru alegerea unui chestor al Senatului
12.     12/08.05.2012   HOTĂRÂRE privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului
13.     13/08.05.2012   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
14.     14/21.05.2012   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
15.     15/29.05.2012   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
16.     16/29.05.2012   HOTĂRÂRE pentru înființarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților din perioada 2009-2012
17.     17/29.05.2012   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
18.     18/21.06.2012   HOTĂRÂRE privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi
19.     19/25.06.2012   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
20.     19/26.06.2012   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unor mandate de senator
21.     20/25.06.2012   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
22.     21/26.06.2012   HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Senatului nr. 16/2012 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților din perioada 2009-2012
23.     22/26.06.2012   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
24.     23/26.06.2012   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
25.     24/03.07.2012   HOTĂRÂRE privind revocarea din funcția de președinte al Senatului a domnului senator Vasile Blaga
26.     25/03.07.2012   HOTĂRÂRE pentru alegerea președintelui Senatului
27.     26/04.09.2012   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
28.     27/11.09.2012   Hotarare privind numirea unui membru titular si a unui membru supleant al Consiliului National de Integritate
29.     28/11.09.2012   Hotarare privind numirea presedintelui Institutului Cultural Roman
30.     29/11.09.2012   Hotarare pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
31.     30/17.09.2012   Hotarare pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
32.     31/18.09.2012   Hotarare privind numirea vicepresedintilor Institutului Cultural Roman
33.     32/24.09.2012   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Senatului nr. 16/2012 pentru înfiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale privind Restituirea Proprietatilor din perioada 2009-2012
34.     33/02.10.2012   HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 12/2012 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului
35.     34/02.10.2012   HOTĂRÂRE privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii
36.     35/02.10.2012   Hotarare privind constatarea incetarii unui mandat de senator
37.     36/08.10.2012   HOTĂRÂRE privind validarea unor magistrați aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
38.     37/08.10.2012   HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român
39.     38/08.10.2012   HOTĂRÂRE privind înființarea Comisiei de anchetă privind abuzurile semnalate în activitățile desfășurate de autoritățile și instituțiile publice în cazul votului de la referendumul din 29 iulie 2012
40.     39/29.10.2012   HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului pe anul 2013
41.     40/29.10.2012   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
42.     41/29.10.2012   HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră - COM (2012) 416 final
43.     42/29.10.2012   HOTĂRÂRE cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată "Cunoașterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului mării la prognoza oceanografică" - COM (2012) 473 final
44.     43/20.11.2012   HOTĂRÂRE privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societătii civile
45.     44/20.11.2012   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
46.     45/12.12.2012   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
47.     46/19.12.2012   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor senatorilor aleși la data de 9 decembrie 2012
48.     47/19.12.2012   HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor senatorilor aleși la data de 9 decembrie 2012
49.     48/19.12.2012   Hotărâre pentru alegerea președintelui Senatului
50.     49/19.12.2012   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
51.     50/20.12.2012   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
52.     51/20.12.2012   HOTĂRÂRE privind numirea secretarului general al Senatului
53.     52/20.12.2012   HOTĂRÂRE privind numirea secretarilor generali adjuncți ai Senatului

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 12 decembrie 2018, 2:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro