Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Camera Deputatilor > Hotărâri > 2014 Versiunea pentru printare
de Camera Deputatilor

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/03.02.2014   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
2.     2/04.02.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3.     3/18.02.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
4.     4/18.02.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE)nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului COM (2013) 520
5.     5/18.02.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare COM (2013) 690
6.     6/25.02.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card -COM (2013)550
7.     7/11.03.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700
8.     8/11.03.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei - Analiza anuală a creșterii pentru 2014 COM (2013) 800
9.     9/11.03.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
10.     10/11.03.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de deputat
11.     11/11.03.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților
12.     12/11.03.2014   HOTĂRÂRE privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților
13.     13/18.03.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14.     14/25.03.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
15.     15/25.03.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
16.     16/01.04.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Programul "Aer curat pentru Europa" - COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere - COM (2013)919 și propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici si de modificare a Directivei 2003/35/CE - COM (2013)920
17.     17/08.04.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- Un cadru pentru politica privind clima si energia în perioada 2020-2030 - COM (2014)15
18.     18/08.04.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
19.     19/15.04.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
20.     20/27.05.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
21.     21/27.05.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile - COM(2013) 837
22.     22/27.05.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
23.     23/03.06.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pentru o renaștere industrială europeană -COM (2014) 14
24.     24/03.06.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European Consiliu și Comitetul Economic și Social European: O viziune a pieței interne a produselor industriale COM (2014) 25
25.     25/03.06.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
26.     26/11.06.2014   HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat
27.     27/11.06.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
28.     28/11.06.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
29.     29/11.06.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Bilanțul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii COM (2014) 130
30.     30/11.06.2014   HOTĂRÂRE privind participarea Camerei Deputaților la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei
31.     31/11.06.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
32.     32/17.06.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
33.     33/24.06.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
34.     34/02.09.2014   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
35.     35/09.09.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
36.     36/09.09.2014   HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind politica Uniunii Europene In materie de returnare COM (2014) 199
37.     37/09.09.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei COM (2014)210
38.     38/09.09.2014   HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (reformare) COM (2014) 167
39.     39/09.09.2014   HOTĂRÂRE pentru Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor - kaport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor COM (2014) 209
40.     40/09.09.2014   HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind inițiativa cetățenească europeană "Apa și salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!" COM (2014)
41.     41/09.09.2014   HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic COM (2014) 212
42.     42/09.09.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Finanțarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168
43.     43/09.09.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de conflicte si crize externe JOIN (2013) 30
44.     44/17.09.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
45.     45/30.09.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
46.     46/30.09.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare COM (2014) 40
47.     47/30.09.2014   HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilientei instituțiilor de credit din Uniunea Europeană COIvi (2014) 43
48.     48/30.09.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționari lor’și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă COM (2014) 213 "]
49.     49/30.09.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158
50.     50/30.09.2014   HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221
51.     51/30.09.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilității și a creșterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144, și la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154
52.     52/13.10.2014   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicațiilor și societății informaționale, membru al Camerei Deputaților
53.     53/27.10.2014   HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
54.     54/18.11.2014   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
55.     55/18.11.2014   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
56.     56/18.11.2014   HOTĂRÂRE privind încuviințarea percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a unui deputat
57.     57/19.11.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
58.     58/19.11.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
59.     59/19.11.2014   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
60.     60/19.11.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește instituirea unui inspector de garanții procedurale COM (2014) 340
61.     61/19.11.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cercetarea și inovarea ca surse de reînnoire a creșterii - COM (2014) 339
62.     62/19.11.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor - Plan de acțiune pentru viitorul producției ecologice în Uniunea Europeană, COM (2014) 179, și la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM (2014) 180
63.     63/03.12.2014   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările climatice si energia pentru 2030 COM(2014) 520 final
64.     64/03.12.2014   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
65.     65/03.12.2014   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
66.     66/09.12.2014   HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015
67.     67/19.12.2014   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 10 decembrie 2018, 18:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro