Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Camera Deputatilor > Hotărâri > 2018 Versiunea pentru printare
de Camera Deputatilor

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/01.02.2018   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
2.     2/06.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3.     3/06.02.2018   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
4.     4/13.02.2018   HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat
5.     5/13.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
6.     6/13.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
7.     7/13.02.2018   HOTĂRÂRE pentru desemnarea reprezentanților Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație
8.     8/21.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
9.     9/21.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind menținerea si consolidarea spațiului Schengen COM (2017)570
10.     10/21.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogarea Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului COM(2017)637
11.     11/28.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12.     12/28.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea identității europene prin educație și cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Goteborg - COM (2017) 673
13.     13/28.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Planul de acțiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenței de remunerare între femei si bărbați - COM (2017) 678
14.     14/28.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului agricol și al agriculturii - COM (2017) 713
15.     15/07.03.2018   HOTĂRÂRE privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spații din imobilul Palatul Parlamentului de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
16.     16/28.03.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernantei de mediu COM(2018)10
17.     17/28.03.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018) 29
18.     18/04.04.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
19.     19/11.04.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
20.     20/25.04.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
21.     21/25.04.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune pentru educația digitală COM (2018) 22
22.     22/25.04.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii si a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23
23.     23/25.04.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competențeie-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții COM(2018) 24
24.     24/09.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797
25.     25/09.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE COM (2018) 2
26.     26/16.05.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 26 mai 2018, 5:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro