FUNCȚIONAREA REGIEI AUTONOME MONITORUL OFICIAL

Începând cu data de 29-07-2018, Regia Autonomă Monitorul Oficial, care realizează serviciul public de editare și publicare a Monitorului Oficial al României, funcționează, potrivit Legii nr. 208/2018, sub autoritatea Camerei Deputaților.

Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează Secretarului General al Camerei Deputaților, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său.

Transmiterea actelor cu semnătură electronică se va face la adresa de e-mail monitoruloficial@cdep.ro

Procedura publicării în părțile I-VII, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, sunt reglementate prin Ordinul Secretarului General al Camerei Deputaților nr. 1173 din 29.07.2018.

Date de contact

Palatul Parlamentului, Str. Izvor Nr. 2-4, Sect. 5, București
Registratură, Corp B4S1, Cam. 30

Telefon: (021)414.2022; interior: 2022

Fax: (021)414.2024Model adresă de înaintare a actelor normative pentru publicare în Monitorul Oficial

Model adresă de înaintare a actelor normative pentru publicare în Monitorul Oficial