Internship la Camera Deputaților

PREZENTARE GENERALĂ

vezi lista candidaților admiși

Programele de internship la Camera Deputaților își propun să crească nivelul de cunoaștere și înțelegere al persoanelor participante cu privire la rolul și specificitatea activității parlamentare și administrative a Camerei Deputaților.

Ce ne propunem?

 • valorificarea potențialului, cunoștințelor și abilităților internilor, în scopul dezvoltării acestora
 • familiarizarea internilor cu procesul legislativ și administrativ propriu Camerei Deputaților
 • îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților internilor

 

Cui ne adresăm?

 • Studenților și absolvenților de studii superioare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate afișate pentru fiecare specializare.

 

Ce trebuie să știi, înainte de a aplica:

 1. Programul de lucru al internilor e flexibil și ținem cont de faptul că Internshipul se desfășoară în timpului anului universitar. Cu toate acestea, sunt necesare 30 de ore de prezență în fiecare săptămână, indiferent de cum le efectuezi, nedepășind, însă, 8 ore/zi, în timpul programului de lucru al Camerei Deputaților.
 2. Având în vedere oportunitatea de învățare și formare, această ediție este dedicată participării internilor la organizarea și desfășurarea activităților specifice dimensiunii parlamentare a Președinției Consiliului Uniunii Europene.
 3. Pe durata desfășurării programului, internii vor primi indemnizația pentru internship, în valoare de 1900 lei brut, și perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă.
 4. Pentru că este o ediție specială, dedicată deținerii, de către România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene, durata programului de Internship la Camera Deputaților este de 6 luni.

 

 

CALENDAR

Activitate Perioadă
Înscrierea candidaților

10.10 – 11.11. 2018

Evaluarea conținutului formularelor de candidatură

12 – 16.11.2018

Intervievarea candidaților

19 – 23.11.2018

Publicarea listei candidaților admiși și pregătirea începerii programului

28.11.2018

Semnarea contractelor de internship și participarea la instructajele obligatorii

03 – 07.12.2018

Desfășurarea programului de internship

15.01 – 15.07.2019

 

 

SPECIALIZĂRI ȘI CRITERII

Direcția generală afaceri externe și protocol

Obiective generale de învățare:

 1. Înțelegerea rolului, atribuțiilor și specificității activității Direcției generale afaceri externe și protocol în structura Camerei Deputaților.
 2. Cunoașterea și înțelegerea atribuțiilor Camerei Deputaților în cadrul dimensiunii parlamentare a PRES RO2019.
 3. Deprinderea abilităților de redactare a documentelor cu caracter instituțional.
 4. Identificarea, înțelegerea și aplicarea normelor de protocol instituțional.

Activități specifice pe care trebuie să le îndeplinească internul:

 1. Traducerea unor documente specifice activității Direcției generale afaceri externe și protocol din engleză/franceză în română și din română în engleză/franceză.
 2. Participarea la îndeplinirea activităților de protocol circumscrise dimensiunii parlamentare a PRES RO2019.
 3. Realizarea de materiale documentare, analize și sinteze pentru sprijinirea activității Direcției generale afaceri externe și protocol.

Criterii

Bună cunoaștere a instituțiilor europene și naționale

Cunoașterea limbii engleze sau franceze, scris și vorbit, cel puțin nivel B2

Direcția pentru Uniunea Europeană

Obiective generale de învățare:

 1. Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a specificității activității serviciilor CDEP în cadrul colaborării cu funcționarii din instituțiile de la nivel național și european;
 2. Cunoașterea și înțelegerea atribuțiilor DUE în structura CDEP și sprijinirea activităților de documentare pentru realizarea unor corelații în cadrul procesului de examinare a documentelor UE;
 3. Cunoașterea și înțelegerea atribuțiilor CDEP în cadrul dimensiunii parlamentare a PRES RO2019;
 4. Deprinderea redactării de documente cu caracter instituțional;
 5. Formarea de abilități (teoretice și practice) pentru potențialii specialiști în drept și administrație publică, în domeniul cercetării și documentării, a elaborării și redactării documentelor care au caracter instituțional.

Activități specifice pe care trebuie să le îndeplinească internul:

 1. Identificarea activităților specifice Direcției pentru Uniunea Europeană și deprinderea modului de realizare a acestora;
 2. Identificarea rolului bazei de date IPEX și a colaborării cu parlamentele statelor membre ale UE și cu cele ale statelor candidate;
 3. Realizarea unor cercetări de fond, analiză și sinteză pentru realizarea mapelor documentare, utile participării delegațiilor parlamentare la conferințe, seminare sau întâlniri oficiale cu specific european ș.a,;
 4. Sprijinirea echipei Direcției pentru Uniunea Europeană care contribuie la organizarea dimensiunii parlamentare a PRES RO2019;
 5. Urmărirea zilnică/săptămânală a actualității europene;
 6. Urmărirea transmisiunilor online a reuniunilor/conferințelor/colocviilor organizate de instituții europene, naționale sale ale PRES RO2019 și elaborarea unor fișe sintetice de informare;
 7. Activități individuale specifice, de documentare și informare în diverse domenii, cu scopul realizării sarcinilor primite;
 8. Traducerea unor documente specifice activității DUE din engleză în română și din română în engleză.

Criterii

Să fie student sau absolvent de studii superioare și poate să dovedească o cunoaștere temeinică a instituțiilor europene și naționale (în special Parlamentul României), a politicilor europene și a funcționării UE în general;

Excelentă cunoaștere a limbii engleze (scris și oral), nivel B2 minimum

Direcția comunicare și relații publice

Obiective generale de învățare:

 1. Deprinderea abilităților de redactare a documentelor cu caracter instituțional
 2. Identificarea etapelor de comunicare instituțională
 3. Cunoașterea procedurilor de comunicare instituțională

Activități specifice pe care trebuie să le îndeplinească internul:

 1. Traducerea documentelor specifice emise de instituție în vederea susținerii procesului de comunicare instituțională
 2. Sprijin pentru toate acțiunile de relaționare cu mass media conform planului de comunicare stabilit
 3. Participarea la toate acțiunile incluse în agenda evenimentului
 4. Inițierea in acțiunile logistice și administrative care au loc pe toată duratei perioadei de internship
 5. Monitorizarea aparițiilor mass media pe teme de actualitate

Criterii

Cunoașterea unei limbi străine (engleză sau franceză), nivel B2 minimum.

Compartimentul pentru dimensiunea parlamentară a Președinției Consiliului UE

Obiective generale de învățare:

 1. Înțelegerea rolului Camerei Deputaților în pregătirea și desfășurarea activităților specifice dimensiunii parlamentare a Președinției Consiliului UE
 2. Deprinderea abilităților de redactare a documentelor cu caracter instituțional.
 3. Identificarea etapelor instituționale de pregătire a evenimentelor circumscrise dimensiunii parlamentare a Președinției Consiliului UE.

Activități specifice pe care trebuie să le îndeplinească internul:

 1. Traducerea unor documente specifice susținerii dimensiunii parlamentare a Președinției Consiliului UE din engleză/franceză în română și din română în engleză/franceză.
 2. Participă la îndeplinirea activităților de protocol circumscrise dimensiunii parlamentare a PRES RO2019.
 3. Realizarea de materiale documentare, analize și sinteze pentru sprijinirea activității Direcției generale afaceri externe și protocol.

Criterii

Bună cunoaștere a instituțiilor europene și naționale

Cunoașterea limbii engleze sau franceze, scris și vorbit, cel puțin nivel B2

Direcția afaceri interne

Obiective generale de învățare:

 1. Deprinderea redactării de documente cu caracter instituțional.
 2. Înțelegerea rolului, atribuțiilor și specificității activității Direcției afaceri interne în structura Camerei Deputaților.
 3. Înțelegerea rolului, atribuțiilor și specificității activității Direcției afaceri interne în pregătirea și susținerea activităților circumscrise dimensiunii parlamentare a PRES RO2019

Activități specifice pe care trebuie să le îndeplinească internul:

 1. Sprijină acțiunile specifice pregătirii și susținerii dimensiunii parlamentare a PRES RO2019.
 2. Colaborează cu alte structuri ale Camerei Deputaților în vederea primirii și rezolvării diverselor solicitări.
 3. Ajută la desfășurarea în bune condiții a activității de secretariat la nivelul Direcției Afaceri Interne.

Criterii

Cunoașterea limbii engleze sau franceze, scris și vorbit, cel puțin nivel B2.