Sunteti aici: Prima pagina > Internship

CALENDAR

Ediția curentă

Internship la Camera Deputaților - Ediția curentă

ETAPE

Activitate Perioadă
Înscrierea candidaților

21.02 – 20.03.2022

Evaluarea conținutului formularelor de candidatură

21.03 – 24.03.2022

Intervievarea candidaților

25.03 – 31.03.2022

Comunicarea rezultatelor și pregătirea începerii programului de internship

01.04.2022 - 04.04.2022

Semnarea contractelor de internship și participarea la instructajele obligatorii

04.04 - 14.04.2022

Desfășurarea programului de internship

18.04 – 17.06.2022

 

 

SPECIALIZĂRI - Obiective și activități

Accesați documentele PDF în care sunt definite obiectivele și activitățile specifice fiecărei direcții sau comisii.
Nr. crt Structura Fisier Interni
 
1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci 3
 
2. Comisia pentru industrii și servicii 3
 
3. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară șii servicii specifice 2
 
4. Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 4
 
5. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 2
 
6. Comisia pentru muncă și protecție socială 4
 
7. Comisia pentru sănătate și familie 2
 
8. Comisia pentru învățământ 2
 
9. Comisia juridică, de disciplină și imunități 3
 
10. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 3
 
11. Comisia pentru politică externă 2
 
12. Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați 3
 
13. Comisia pentru afaceri europene 3
 
14. Cabinet Secretar general 4
 
15. Direcția secretariate tehnice, registratură si arhivă - Biroul registratură și arhivă 2
 
16. Direcția pentru lucrările și secretariatul comisiilor 1
 
17. Direcția comunicare și relații publice 3
 
18. Direcția pentru promovarea activității parlamentare 1
 
19. Departamentul Economic 2
 
20. Departamentul de studii parlamentare și politici UE 7
- Direcția pentru Uniunea Europeană
- Direcția Studii și Documentare Legislativă
 
21. Direcția Generală Afaceri Externe și Protocol 3
- Direcția pentru Relații cu Parlamentele Naționale
- Direcția pentru relații cu organizațiile internaționale și UE
- Serviciul protocol
22. Direcția informatică și telecomunicații 2
 
23. Centrul de Dezvoltare Tehnologică 5
Direcția Tehnică - Serviciul Audio Video
Direcția Investiții