DECRET-LEGE nr.1 din 26 decembrie 1989
privind abrogarea unor legi, decrete și alte acte normative

Identificare act:
Numar/data: Decret-Lege nr.1 din 26 decembrie 1989
Emitent: Consiliul Frontului Salvării Naționale
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 4/27 dec. 1989 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.770/1966 pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii
  L. nr.5/1969 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România
  L. nr.58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale
  D. nr.68/1976 privind schimbarea domiciliului din alte localități în orașe declarate, potrivit legii, orașe mari
  L. nr.29/1977 privind normele de adresare în relațiile dintre cetățenii Republicii Socialiste România
  L. nr.22/1981 privind obligația activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor de masă și obștești, a cadrelor din conducerea unităților socialiste, a specialiștilor din agricultură și din alte domenii de activitate de a locui în localitățile în care își desfășoară activitatea
  L. nr.3/1982 privind participarea, cu parti sociale, a oamenilor muncii din unitatile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economica
  D. nr.98/1983 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al masinilor de scris
  H.M.A.N. nr.5/1984 privind aprobarea programului de alimentație științifică a populației
  L. nr.1/1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ teritoriale
Functie pasiva:
Modificat: D.-L. nr.83/1990 privind modalitatile de restituire a partilor sociale ale salariatilor


Joi, 19 mai 2022, 02:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.