ORDIN nr.2.691 din 17 noiembrie 2010
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.691 din 17 noiembrie 2010
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 786/24 noi. 2010
Temei legal:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
art. 5 alin. (4), art. 128 alin. (7)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art. 228 alin. (2)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
titlul VI pct. 6 alin. (9)
  H.G. nr.109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.520/2013)
art. 12 alin. (3)
  O. nr.2.374/2010 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea termenului de declarare și de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.3.194/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume


Joi, 12 decembrie 2019, 04:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.