ORDIN nr.100 din 16 noiembrie 2010
pentru aprobarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.100 din 16 noiembrie 2010
Emitent: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 797/29 noi. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3), (10) și (15)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2005 privind supravegherea electronică prin raportări
Modifică: O. nr.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (abrogat prin R. nr.5/2018)
  O. nr.142/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni (abrogat prin I. nr.2/2017)
Trimitere la: L. nr.455/2001 privind semnătura electronică
  H.G. nr.1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  O. nr.67/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor
  O. nr.75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  O. nr.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (abrogat prin R. nr.5/2018)
  O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
  O. nr.10/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
  O. nr.22/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerințele de publicare pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
  O. nr.121/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare (abrogat prin R. nr.5/2019)
  L. nr.227/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
  O. nr.149/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital (abrogat prin R. nr.11/2014)
Functie pasiva:
Modificat: R. nr.7/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010
  R. nr.5/2021 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010


Duminică, 05 decembrie 2021, 19:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.