LEGE nr.263 din 16 decembrie 2010
privind sistemul unitar de pensii publice
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.174/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și art. 95 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 95 alin. (2)
  D.C.C. nr.287/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și celor ale art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 55 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.273/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 95
  D.C.C. nr.336/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
art. 165 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.727/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 179 alin. (1)-(4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 179 alin. (1) - (4)
  D.C.C. nr.94/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 4 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.297/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. j)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.409/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 165 alin. (2)
  D.C.C. nr.434/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149-156 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 149-156
  D.C.C. nr.439/2012 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 149 alin. (2)
  D.C.C. nr.539/2012 DECIZIA nr. 539 din 24 mai 2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 196 lit.j)teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 196 lit. j) teza întâi
  D.C.C. nr.551/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 196 lit. r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. r)
  D.C.C. nr.601/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 1 lit. g), art. 2-4 și art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 55 alin. (1) lit. b), art. 61 alin. (1), art. 30 alin. (1) și art. 105 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
- art. 55 alin. (1) lit. b), art. 61 alin. (1), art. 30 alin. (1) și art. 105
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.680/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- sintagma „în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3" din cuprinsul art. 73 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.790/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 133 alin. (2)
  D.C.C. nr.809/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 133 alin. (2)
  D.C.C. nr.901/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și a legii în ansamblul său
  D.C.C. nr.900/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. j)
  D.C.C. nr.920/2012 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. f)
  D.C.C. nr.919/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor coloanei I cu titlul "luna si anul nașterii" din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
coloana I cu titlul "luna si anul nașterii" din anexa nr. 6 l
  D.C.C. nr.956/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 și 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 149 și art. 151 alin. (1) și (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.956/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 și 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- dispozițiile art. 151 alin. (2) sunt constituționale în măsura în care se interpretează că nesoluționarea contestațiilor și necomunicarea în termenul legal a hotărârilor Comisiei Centrale de Contestații, respectiv ale comisiilor de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații nu împiedică accesul la justiție.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.945/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. f)
  D.C.C. nr.1.033/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
art. 196 lit. b)
  D.C.C. nr.1.041/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 151
  D.C.C. nr.1.058/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. f)
  D.C.C. nr.1.051/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, ale art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. b)
  D.C.C. nr.1.080/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. (1), (2) și (4) și art. 151 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale art. 1 lit. a) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
art. 149 alin. (1), (2) și (4) și art. 151 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.1.093/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 149
  D.C.C. nr.1.083/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. f)
  D.C.C. nr.1.084/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 169 alin. (6)
  D.C.C. nr.3/2013 asupra excepției de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. e), art. 4 și art. 5 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. h) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 12 alin. (2) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
- art. 196 lit. h)
  D.C.C. nr.22/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. f)
  D.C.C. nr.87/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și a celor ale art. 179 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 179 alin. (1)
  D.C.C. nr.91/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 196 lit. j)
  D.C.C. nr.100/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. f)
  D.C.C. nr.93/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. b) și art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 114 alin. (1) lit. b) și art. 118
  D.C.C. nr.98/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 6
  D.C.C. nr.85/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. II art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
- art. 193 alin. (2)
  D.C.C. nr.114/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 196 lit. f)
  D.C.C. nr.111/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) și (3) și ale art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale anexei nr. 5 la această lege
art. 53 alin. (1) și (3) și ale art. 55
  D.C.C. nr.170/2013 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale art. 1,2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
- art. 196 lit. j)
  D.C.C. nr.222/2013 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. d) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale art. 196 lit. c), d) și q) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 196 lit. c), d) și q)
  D.C.C. nr.225/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 158
  D.C.C. nr.239/2013 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 196 lit. f)
  D.C.C. nr.295/2013 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
  D.C.C. nr.277/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II lit. 6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 169
  D.C.C. nr.288/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 196 lit. j)
  D.C.C. nr.274/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 169 alin. (2)
  D.C.C. nr.315/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. (1), (2) și (4) și art. 151 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 1 lit. a) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
art. 149 alin. (1), (2) și (4) și art. 151 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.323/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 78 alin. (4)
  D.C.C. nr.327/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. d) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale art. 196 lit. c), d) și q) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 196 lit. c), d) și q)
  D.C.C. nr.339/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 1-3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
- art. 196 lit. j)
  D.C.C. nr.341/2013 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 1 lit. a), art. 3 și art. 5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale art. 3 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 3 alin. (1) lit. q)
  D.C.C. nr.353/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 7 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
art. 96 alin. (1)
  D.C.C. nr.435/2013 DECIZIA nr. 435 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 158 alin. (1)
  D.C.C. nr.518/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 și 92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 136 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011
- art. 82 și 92
  D.C.C. nr.550/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. j)
  D.C.C. nr.551/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale art. 6 alin. (1)pct. V și art. 196 lit. b), e) și r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 6 alin. (1)pct. V și art. 196 lit. b), e) și r)
  D.C.C. nr.4/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) raportate la cele ale art. 6 alin. (1) pet. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 114 alin. (1) lit. e) raportate la cele ale art. 6 alin. (1) pet. IV lit. b)
  D.C.C. nr.6/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 169 alin. (2)
  D.C.C. nr.110/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 118
  D.C.C. nr.243/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. c) și d), art. 95 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. n) și v) și art. 52-54 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale anexelor nr. 5 și 6 la aceasta
art. 2 lit. c) și d), art. 95 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. n) și v) și art. 52-54, precum și ale anexelor nr. 5 și 6 la aceasta
  D.C.C. nr.257/2014 DECIZIe referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) și art. 191 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale art. 110 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011
art. 80 alin. (1) și art. 191 alin. (1)
  D.C.C. nr.259/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si a dispozițiilor pct. 7 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010
art. 30 alin. (1) lit. e), precum si a dispozițiilor pct. 7 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.415/2014 DECIZIA nr. 415 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1)pct. IV și art. 114 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 6 alin. (1) pct. IV și art. 114 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.456/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (4) și art. 4 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, art. 6 alin. (1) pct. V și art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 1 Iit. a) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
art. 6 alin. (1) pct. V și art. 196 lit. b)
  D.C.C. nr.458/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 65 alin. (1)
  D.C.C. nr.474/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. IV Iit. c) și art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 22 Iit. w) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 6 alin. (1) pct. IV Iit. c) și art. 118
  D.C.C. nr.466/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 165 alin. (1)
  D.C.C. nr.476/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 149 alin. (2)
  D.C.C. nr.542/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100, art. 169 alin. (6) și art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 100, art. 169 alin. (6) și art. 193 alin. (2)
  D.C.C. nr.653/2014 DECIZIA nr. 653 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 114 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.657/2014 DECIZIA nr. 657 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) și art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 6 alin. (2) și art. 114 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.698/2014 DECIZIA nr. 698 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (1), art. 102 alin. (21) și art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 95 alin. (1), art. 102 alin. (21) și art. 170
  D.C.C. nr.718/2014 DECIZIA nr. 718 din 9 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 169 alin. (2)
  D.C.C. nr.723/2014 DECIZIA nr. 723 din 9 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor coloanei întâi cu titlul "luna și anul nașterii" din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- coloana întâi cu titlul "luna și anul nașterii" din anexa nr. 6
  D.C.C. nr.82/2015 DECIZIA nr. 82 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor coloanei întâi cu titlul "luna si anul nașterii" din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2016 privind sistemul unitar de pensii publice
dispozițiile coloanei întâi cu titlul "luna si anul nașterii" din anexa nr. 6
  D.C.C. nr.103/2015 DECIZIA nr. 103 din 3 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 65 alin. (4)
  D.C.C. nr.178/2015 DECIZIA nr. 178 din 19 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 114 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.320/2015 DECIZIA nr. 320 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 68-82
  D.C.C. nr.410/2015 DECIZIA nr. 410 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 102 alin. (2)
  D.C.C. nr.440/2015 DECIZIA nr. 440 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 169 alin. (6)
  D.C.C. nr.439/2015 DECIZIA nr. 439 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 107 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.562/2015 DECIZIA nr. 562 din 16 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 149 și art. 151 alin. (2)
  D.C.C. nr.614/2015 DECIZIA nr. 614 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b)
  D.C.C. nr.606/2015 DECIZIA nr. 606 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. IV alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 170 alin. (2)
  D.C.C. nr.622/2015 DECIZIA nr. 622 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 193
  D.C.C. nr.752/2015 DECIZIA nr. 752 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 165 alin. (2)-(4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 165 alin. (2)-(4)
  D.C.C. nr.809/2015 DECIZIA nr. 809 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 96 alin. (1)
  D.C.C. nr.886/2015 DECIZIA nr. 886 din 15 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 29 alin. (2)
  D.C.C. nr.58/2016 DECIZIA nr. 58 din 16 februarie 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 114 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.61/2016 DECIZIA nr. 61 din 16 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 169 alin. (2)
  D.C.C. nr.152/2016 DECIZIA nr. 152 din 17 martie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 21 septembrie 2015 de înalta Curte de Casație si Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii
art. 59
  D.C.C. nr.183/2016 DECIZIA nr. 183 din 29 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (1) și (2) și art. 105 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 104 alin. (1) și (2) și art. 105
  D.C.C. nr.352/2016 DECIZIA nr. 352 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 49 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.344/2016 DECIZIA nr. 344 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și ale art. 51 lit. a)-c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 51 lit. a)-c)
  D.C.C. nr.395/2016 DECIZIA nr. 395 din 14 iunie 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1), art. 63 și art. 66 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 55 alin. (1), art. 63 și art. 66
  D.C.C. nr.663/2016 DECIZIA nr. 663 din 8 noiembrie 2016 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 47 alin. (2)
  D.C.C. nr.709/2016 DECIZIA nr. 709 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b)
  D.C.C. nr.347/2017 DECIZIA nr. 347 din 11 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 149 alin. (4)
  D.C.C. nr.386/2017 DECIZIA nr. 386 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 196 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196
  D.C.C. nr.410/2017 DECIZIA nr. 410 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 170 alin. (1)
  D.C.C. nr.506/2017 DECIZIA nr. 506 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 2 lit. c)
  D.C.C. nr.680/2017 DECIZIA nr. 680 din 2 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 30 alin. (1) lit. e) și alin. (2)
  D.C.C. nr.682/2017 DECIZIA nr. 682 din 2 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) și art. 158 alin. (i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) și art. 158 alin. (1)
  D.C.C. nr.683/2017 DECIZIA nr. 683 din 2 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1)pct. IV lit. b) și art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) și art. 114 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.686/2017 DECIZIA nr. 686 din 2 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) și (4) și art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor focuri de muncă în condiții speciale și ale art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.715/2017 DECIZIA nr. 715 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 107 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.717/2017 DECIZIA nr. 717 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 114 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.762/2017 DECIZIA nr. 762 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2016 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 114 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.761/2017 DECIZIA nr. 761 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) teza a doua, art. 114 alin. (1) lit. e) și art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) teza a doua, art. 114 alin. (1) lit. e) și art. 118
  D.C.C. nr.850/2017 DECIZIA nr. 850 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.851/2017 DECIZIA nr. 851 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și a dispozițiilor art. 33 alin. (1) și (2) și art. 166 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 33 alin. (1) și (2) și art. 166
  D.C.C. nr.198/2018 DECIZIA nr. 198 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 30 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.348/2018 DECIZIA nr. 348 din 22 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) și (4) și art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, precum și ale art. 29 alin. (1 1) și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 29 alin. (1¹) și art. 30 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.387/2018 DECIZIA nr. 387 din 5 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 53 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.547/2018 DECIZIA nr. 547 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 55 alin. (1)
  D.C.C. nr.615/2018 DECIZIA nr. 615 din 2 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 19/2006 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale art. 29 alin. (1) și alin. (11) și art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 29 alin. (1) și alin. (11) și art. 30 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.618/2018 DECIZIA nr. 618 din 2 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e), alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. II din Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 30 alin. (1) lit. e), alin. (2) și (3) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.617/2018 DECIZIA nr. 617 din 2 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 și art. 2 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, precum și ale art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 30 (respinge ca neîntemeiată) .
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.632/2018 DECIZIA nr. 632 din 9 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- sintagma „preexistent calității de asigurat” din art. 58
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.655/2018 DECIZIA nr. 655 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1 j și (2) și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale anexelor la această lege, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 și art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale anexelor nr. 2 și 3 la această lege
- art. 30 alin. (1) lit. e), anexele nr. 2 si 3 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.724/2018 DECIZIA nr. 724 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 30 alin. (1) lit. e) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.796/2018 DECIZIA nr. 796 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 164 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.806/2018 DECIZIA nr. 806 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) și art. (2) alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 și art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale și ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată de înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 12 din 23 mai 2016
- art. 30 alin. (1) lit. e) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.803/2018 DECIZIA nr. 803 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 104 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.186/2019 DECIZIA nr. 186 din 28 martie 2019 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 2 lit. c), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.188/2019 DECIZIA nr. 188 din 28 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 77 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.238/2019 DECIZIA nr. 238 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 150 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 150 alin. (3) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.245/2019 DECIZIA nr. 245 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ale pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, precum și ale pct. 1-10 din anexa nr. 4 la Legea nr. 263/2010
- art. 30 alin. (1) lit. e) și f), pct. 5 din anexa nr. 2 si pct. 1—10 din anexa nr. 4 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.257/2019 DECIZIA nr. 257 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b)din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.463/2019 DECIZIA nr. 463 din 11 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevazute de lege, corespunzatoare fiecarei situatii" din art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
- art. 1691 alin. (3)
  D.C.C. nr.493/2019 DECIZIA nr. 493 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (3) si ale art. 168 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 107 alin. (3) și ale art. 168 alin. (1) lit. i), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.555/2019 DECIZIA nr. 555 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 165 alin. (1) lit. b), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.670/2019 DECIZIA nr. 670 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 170 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.667/2019 DECIZIA nr. 667 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, ale Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, în interpretarea dată de înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 12 din 23 mai 2016
- art. 29 alin. (1), în interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 12 din 23 mai 2016, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.677/2019 DECIZIA nr. 677 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) și (4) și ale art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, precum și ale art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (2) și (3), (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.702/2019 DECIZIA nr. 702 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "la înscrierea inițială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- sintagma „înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.776/2019 DECIZIA nr. 776 din 28 noiembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "înscrierea initială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- sintagma „înscrierea inițială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.835/2019 DECIZIA nr. 835 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 165 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. 165 alin. (1) lit. b), (respinge ca neîntemeiată)


Luni, 20 septembrie 2021, 07:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.