ORDIN nr.5.803 din 6 decembrie 2010
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea modelelor diplomei de licență, diplomei de arhitect și suplimentului la diplomă

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.803 din 6 decembrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 867/24 dec. 2010
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
art. 8 alin. (4)
  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
  H.G. nr.404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat
  H.G. nr.890/2008 privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
  O. nr.4.430/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării privind utilizarea Cadrului național al calificărilor din învățământul superior (abrogat prin O. nr.5.703/2011)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
  O. nr.4.630/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  O. nr.4.430/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării privind utilizarea Cadrului național al calificărilor din învățământul superior (abrogat prin O. nr.5.703/2011)


Miercuri, 29 iunie 2022, 03:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.