ORDIN nr.2.869 din 23 decembrie 2010
al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.869 din 23 decembrie 2010
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare începând cu situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2010, cu excepția prevederilor art. I pct. 9, art. II pct. 1-4 și 7, art. III și IV, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
Publicare: M.Of. nr. 882/29 dec. 2010
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4 și art. 44
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.969/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.103/2017)
  O. nr.3.512/2008 al ministrului economiei și finanțelor privind documentele financiar-contabile (abrogat prin O. nr.2.634/2015)
  O. nr.3.055/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.802/2014)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.013/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici (abrogat prin O. nr.936/2014)


Miercuri, 20 februarie 2019, 17:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.