ORDIN nr.5 din 5 ianuarie 2011
al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adițional, al declarației individuale de asigurare, al comunicării de modificare și al formularului de solicitare de încetare a declarației individuale de asigurare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5 din 5 ianuarie 2011
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 35/14 ian. 2011
Temei legal:
  H.G. nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (abrogat prin H.G. nr.10/2013)
art. 12
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
art. 175
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.489/2018 al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii


Marți, 25 ianuarie 2022, 08:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.