ORDIN nr.34 din 7 februarie 2011
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.34 din 7 februarie 2011
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 114/15 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
  H.G. nr.725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.257/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor
totodata, abrogă:
O. nr.461/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor
Trimitere la: O.G. nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
  L. nr.214/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
  L. nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
  O.U.G. nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
  H.G. nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
  O. nr.61/2008 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare (abrogat prin O. nr.1.501/2013)
  L. nr.247/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.860/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea art. 46 alin. (2) lit. a), c), d) și e) din Regulamentul privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 34/2011
  O. nr.443/2019 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 34/2011


Duminică, 26 iunie 2022, 11:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.