HOTĂRÂRE nr.49 din 19 ianuarie 2011
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.49 din 19 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 117/16 feb. 2011
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.4/1953 Codul familiei (abrogata prin L. nr.71/2011)
  L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului
  L. nr.203/2000 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  L. nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
  L. nr.565/2002 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, precum și a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  O. nr.177/2003 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, precum și a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului (abrogat prin O. nr.27/2019)
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  O. nr.383/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie (abrogat prin O. nr.28/2019)
  O. nr.89/2004 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat (abrogat prin O. nr.25/2019)
  H.G. nr.1.434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului (abrogat prin H.G. nr.797/2017)
  H.G. nr.1.443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială în favoarea acestora
  O. nr.73/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  O. nr.288/2006 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului
  L. nr.300/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005
  O. nr.335/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, al ministrului educației cercetării și tineretului, al ministrului sănătății publice, al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al ministrului justiției pentru aprobarea Mecanismului național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane
  H.G. nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii


Marți, 18 ianuarie 2022, 07:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.