HOTĂRÂRE nr.86 din 2 februarie 2011
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea"

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.86 din 2 februarie 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 117/16 feb. 2011
Temei legal:
  H.G. nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.20/2016 privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea"
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.844/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea"


Duminică, 03 iulie 2022, 19:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.