ORDIN nr.10 din 3 februarie 2011
pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.10 din 3 februarie 2011
Emitent: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 118/16 feb. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
art. 1, art. 2 și art. 7 alin. (3) și (15)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  O. nr.3.512/2008 al ministrului economiei și finanțelor privind documentele financiar-contabile (abrogat prin O. nr.2.634/2015)
Functie pasiva:
Modificat: H. nr.27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucțiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin N. nr.6/2015)
- suspendă aplicarea până la 30 iunie 2014
Abrogat: N. nr.6/2015 NORMĂ privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
- la 1 iulie 2015


Duminică, 05 decembrie 2021, 19:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.