ORDIN nr.3.151 din 25 ianuarie 2011
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de religie reformată pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ și a gradului didactic II

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.151 din 25 ianuarie 2011
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 126/18 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art. 141 lit. o)
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (8)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)


Vineri, 19 aprilie 2019, 01:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.