HOTĂRÂRE nr.95 din 2 februarie 2011
pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.95 din 2 februarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Observatii:Titlu nou: Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor
Publicare: M.Of. nr. 132/22 feb. 2011
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor
- modifică titlul, modifică și completează anexa; înlocuiește în titlu și în cuprinsul hotărârii, termenii "pirotehnist" și "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician"
dispune republicarea
Trimitere la: L. nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
  O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
  L. nr.245/2004 privind securitatea generală a produselor
  H.G. nr.207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.197/2016)
  L. nr.319/2006 LEGEA securității și sănătății în muncă
  O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
  O.U.G. nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
  L. nr.68/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
  H.G. nr.612/2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.1.102/2014)


Duminică, 07 martie 2021, 17:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.