ORDIN nr.3.759 din 9 februarie 2011
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.759 din 9 februarie 2011
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 138/23 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
  H.G. nr.567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat (abrogat prin H.G. nr.681/2011)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
Functie activa:
Abrogă: O. nr.5.328/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia
Trimitere la: L. nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
  L. nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
  H.G. nr.859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.3.697/2012 al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia și a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
  O. nr.3778/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Cerificatelor Universitare
Abrogat: O. nr.4.608/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia


Vineri, 07 octombrie 2022, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.