HOTĂRÂRE nr.64 din 26 ianuarie 2011
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.64 din 26 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 151/2 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.4/1953 Codul familiei (abrogata prin L. nr.71/2011)
cap. IV
  L. nr.117/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
art. III
Functie activa:
Abrogă: M. nr.1/1997 METODOLOGIA pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila
Trimitere la: L. nr.4/1953 Codul familiei (abrogata prin L. nr.71/2011)
  L. nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
  L. nr.21/1991 LEGEA cetățeniei române
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.16/1996 Legea Arhivelor Naționale
  L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
  O.U.G. nr.25/1997 cu privire la adoptie (abrogata prin L. nr.273/2004)
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  O.G. nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
  L. nr.323/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
  L. nr.290/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare și ștergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă și evidența persoanelor
- modifică și completează anexa; modifică anexa nr. 38; introduce anexele nr. 181, 191-19_7 și 211-21_5; Sintagma „Direcția Generală Protecția Copilului” se înlocuiește cu sintagma „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului”, acronimul „D.G.P.C.” se înlocuiește cu acronimul „D.G.A.S.P.C.”, acronimul „D.G.E.P.M. București — D.S.C.” se înlocuiește cu acronimul „D.G.E.P.M.B.” și acronimul „M.A.E. — D.C.” se înlocuiește cu acronimul „M.A.E. — Dcons”.
  H.G. nr.223/2017 pentru modificarea și abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe și tarife
- modifică anexa; modifică și înlocuiește anexa nr. 43
  H.G. nr.913/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011
- modifică art. 30 alin. (11), art. 42 alin. (6) lit. b), art. 42 alin. (10), art. 44 alin. (1) lit. h) si i), art. 167 alin. (4) si art. 168 lit. e); modifică si înlocuieste anexa nr. 181, anexa nr. 28 si anexa nr. 63; introduce lit. c) la art. 30 alin. (2), alin. (21) si (22) la art. 30, alin. (61) la art. 42, alin. (101) la art. 42 si anexa nr. 182


Miercuri, 18 mai 2022, 22:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.