ORDIN nr.8 din 18 februarie 2011
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi, aplicabile pentru anul 2011

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.8 din 18 februarie 2011
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Publicare: M.Of. nr. 156/3 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.13/2007 LEGEA energiei electrice
art. 11 alin. (1) și (2) lit. a)
  L. nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
art. 11 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (2) și (3)
  H.G. nr.1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
art. 7 alin. (4)


Luni, 27 iunie 2022, 10:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.