ORDIN nr.13 din 25 februarie 2011
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind ajustarea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2010

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.13 din 25 februarie 2011
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Publicare: M.Of. nr. 165/8 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.13/2007 LEGEA energiei electrice
art. 11 alin. (1) și (2) lit. a)
  L. nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
art. 4 alin. (9)
  H.G. nr.1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
art. 7 alin. (4)
  H.G. nr.1.479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (abrogat prin O.U.G. nr.88/2011)
art. 6 alin. (3)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.97/2009 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2009
Trimitere la: O. nr.22/2006 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi (abrogat prin O. nr.44/2011)


Joi, 30 iunie 2022, 05:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.