ORDIN nr.50 din 4 martie 2011
al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului responsabilului cu protecția datelor personale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.50 din 4 martie 2011
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 170/10 mar. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 12 alin. (3, art. 7 alin. (4))
  H.G. nr.416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
  L. nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice (abrogata prin L. nr.363/2018)
  I. nr.27/2010 ale ministrului administrației și internelor privind măsurile de natură organizatorică și tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.268/2011 al ministrului administrației și internelor privind abrogarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului responsabilului cu protecția datelor personale


Joi, 11 august 2022, 09:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.