ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.26 din 17 martie 2011
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.26 din 17 martie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.185/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 326/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 21.03.2011
Observatii:Notă: În tot cuprinsul actelor normative, în cazul prevederilor care reglementează funcțiile și atribuțiile principale ale ACIS, potrivit prevederilor art. 2, sintagma "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale".
Publicare: M.Of. nr. 195/21 mar. 2011
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 4 alin. (11)
Trimitere la: L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
  O. nr.2.165/2007 al ministrului economiei și finanțelor pentru publicarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României pentru Programul de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă
  O. nr.2.363/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind publicarea Memorandumului de înțelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004 -2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei și Guvernul României
  H.G. nr.457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale (abrogat prin H.G. nr.398/2015)
  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
  L. nr.286/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2011
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene (abrogata prin O.U.G. nr.96/2012)
- abrogă art. 1-2 și 4-6
Aprobată: L. nr.185/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare


Marți, 26 octombrie 2021, 20:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.