ORDIN nr.59 din 16 martie 2011
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.59 din 16 martie 2011
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Publicare: M.Of. nr. 207/25 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
  H.G. nr.725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
  L. nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
  O. nr.449/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor, condițiilor și regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru efectuarea inspecțiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială
  O. nr.450/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor, condițiilor și regulilor privind acreditarea oficială a laboratoarelor pentru testarea semințelor sub supraveghere oficială (abrogat prin O. nr.141/2012)
  O. nr.451/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor, condițiilor și regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eșantioane de semințe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială
  O. nr.631/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind controlul și certificarea calității semințelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic și care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic (abrogat prin O. nr.1.573/2014)
  O. nr.341/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor (abrogat prin O. nr.703/2014)
  H.G. nr.1.433/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava
  O. nr.769/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor
  O. nr.149/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind comercializarea semințelor de cereale (abrogat prin O. nr.1.300/2018)


Duminică, 26 iunie 2022, 10:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.