ORDIN nr.4.033 din 12 aprilie 2011
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.033 din 12 aprilie 2011
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 309/5 mai. 2011
Temei legal:
  L. nr.60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate
art. 1, 2 și 3
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  H.G. nr.567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat (abrogat prin H.G. nr.681/2011)
  H.G. nr.404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
art. 120, art. 137, art. 140, art. 143, art. 145, art. 146
Functie activa:
Abrogă: O. nr.295/2007 al ministrului educației și cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație și de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.3.271/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație


Miercuri, 29 iunie 2022, 03:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.