ORDIN nr.4.061 din 15 aprilie 2011
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.061 din 15 aprilie 2011
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 309/5 mai. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă
  H.G. nr.1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  H.G. nr.404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat
  H.G. nr.749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea (abrogat prin H.G. nr.966/2011)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
art. 142, art. 151, art. 156, art. 158, art. 163, art. 172, art. 174, art. 176, art. 199, art. 200
Functie activa:
Abrogă: O. nr.3.855/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind criteriile generale de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat pentru anul universitar 2010-2011
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.3.313/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de mașter și de doctorat pentru anul universitar 2012-2013


Miercuri, 29 iunie 2022, 03:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.