ORDIN nr.1.474 din 6 mai 2011
al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.474 din 6 mai 2011
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Publicare: M.Of. nr. 360/24 mai. 2011
Temei legal:
  H.G. nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (abrogat prin H.G. nr.10/2013)
art. 12
  H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
art. 19
  H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
art. 59
  H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
art. 39
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
  H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială (abrogat prin H.G. nr.797/2017)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  O.U.G. nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
  O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  L. nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială (abrogata prin L. nr.292/2011)
  L. nr.399/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  L. nr.7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
  O.U.G. nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
  L. nr.279/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
  H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
  H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor


Marți, 18 ianuarie 2022, 07:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.