ORDIN nr.4.285 din 24 mai 2011
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru învățământul universitar de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.285 din 24 mai 2011
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 382/1 iun. 2011
Temei legal:
  H.G. nr.689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnica romana sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate
  O.U.G. nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă
  H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
  H.G. nr.414/2011 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2011-2012
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.414/2011 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2011-2012


Miercuri, 29 iunie 2022, 22:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.