ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.66 din 29 iunie 2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.66 din 29 iunie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.142/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 530/2011
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.06.2011
Publicare: M.Of. nr. 461/30 iun. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
totodata, abrogă:
L. nr.529/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
O.G. nr.12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
L. nr.205/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
O.G. nr.20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
L. nr.40/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- modifică art. 7 alin. (1), art. 8, art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 23, art. 27, art. 28, art. 45 alin. (4); introduce lit. x) la art. 2 alin. (1)
Aprobată cu modificări: L. nr.142/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 4, art. 6 alin. (3), art. 7, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2) lit. c), art. 21 alin. (5), (28) și (29), art. 27, art. 28, art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (2) și (6), titlul anexei; introduce lit. a1) la art. 2 alin. (1), lit. e) la art. 5, alin. (2) la art. 16, lit. d) la art. 20 alin. (2), alin. (9) la art. 20, alin. (21) la art. 41, alin. (4) la art. 59, art. 601; abrogă art. 20 alin. (2) lit. a) și alin. (7)
Modificată: O.G. nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 2 alin. (4), art. 6 alin. (4) și (5), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (9), art. 26, art. 27, art. 28, art. 45 alin. (4), denumirea cap. VI, art. 55 lit. b), anexa; introduce lit. y) la art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 19, art. 571-576, alin. (31) la art. 60
dispune republicarea
  O.U.G. nr.75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 2 alin. (1) lit. y), art. 53 alin. (1) și (2), art. 55, art. 571, art. 572; introduce lit. o1) la art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 8, cap. VII1 cu art. 591-596, lit. k) la art. 60 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.196/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- aprobă O.U.G. nr. 75/2012 și modifică art. 2 alin. (1) lit. t), art. 41 alin. (21), art. 53 alin. (2), art. 571 alin. (5) partea introductivă, art. 593; introduce alin. (151) la art. 21, alin. (22) la art. 41, lit. c) la art. 50 alin. (2)
  O.U.G. nr.47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 6 alin. (3), art. 27; introduce alin. (31) - (3 4) la art. 6; înlocuiește anexa
  D.C.C. nr.66/2015 DECIZIA nr. 66 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 66 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și a celor ale pct. 2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 66/2011
- suspendă pentru 45 zile prevederile art. 66(termenul se împlinește la 21 mai 2015)după care operează dispozițiile art 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.66/2015 DECIZIA nr. 66 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 66 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și a celor ale pct. 2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 66/2011
- art. 66
Modificată: O.U.G. nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 2 alin. (4), art. 19 alin. (2); introduce lit. z) la art. 2 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 19, alin. (5) la art. 34, cap. VI1 cu art. 577 și 578
dispune republicarea
  L. nr.21/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 37/2016 și introduce lit. c) la art. 8 alin. (2)
  L. nr.128/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 21 alin (21) si art. 47 alin. (1) lit. e); introduce alin. (31) la art. 34
  L. nr.6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)
- modifică art. 8 alin. (1) si alin. (2) partea introductivă, art. 23, art. 45 alin. (4) si art. 60 alin. (1) lit. g); introduce alin. (11) la art. 8 si art. 451
  L. nr.18/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019
  D.C.C. nr.320/2021 DECIZIA nr. 320 din 12 mai 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- suspendă pentru 45 de zile prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) (termenul se împlineste în data de 22 august 2021), după care operează dispozitiile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.320/2021 DECIZIA nr. 320 din 12 mai 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- art. 8 alin. (2) lit. a)


Luni, 06 decembrie 2021, 07:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.