ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.82 din 29 septembrie 2011
privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.82 din 29 septembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.199/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 701/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.09.2011
Publicare: M.Of. nr. 694/30 sep. 2011
Functie activa:
Modifică: L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
- modifică art. 4 lit. c), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), art. 39 alin. (1), anexa nr. 2; abrogă art. 30 alin. (1), art. 36-38, art. 40-42, art. 44-55, art. 64, art. 67, art. 70, art. 71, art. 74 lit. g), i), j), k), l) și n), art. 76 lit. e), art. 83 alin. (5) și (6), art. 90; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "sucursală teritorială/sucursale teritoriale" cu sintagma "filială județeană/filiale județene", după caz, iar sintagma "Administrația /Administrație” cu sintagma „Agenția/Agenție”, după caz
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.199/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- modifică art. 1 alin. (3) și (4), art. 2 alin. (1), art. 5 lit. m), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 10 alin. (1), art. 11 lit. a), art. 13, art. 17 alin. (2), art. 19 pct. 7; introduce alin. (7) la art. 1, alin. (21) la art. 10, lit. k1) la art. 12, pct. 11, pct. 51 și 52 la art. 19
Modificată: O.U.G. nr.22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- introduce lit. l) la art. 4 alin. (1), alin. (11) la art. 4, lit. ș) la art. 5, alin. (6) la art. 6, lit. k2) - k4) la art. 12
dispune republicarea
  O.U.G. nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- introduce lit. m) la art. 4 alin. (1), lit. t) la art. 5, lit. k) la art. 11, lit. c1) la art. 12
  O.U.G. nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- modifică art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (3)
  L. nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2015 și modifică art. 7 alin. (1), art. 7 alin. (3), art. 7 alin. (5) și (6), art. 7 alin.(7), art. 11 lit. a), art. 17 alin. (1) și (3); introduce alin. (11) la art. 7, alin. (61) la art. 7, lit. c2) la art. 12, lit. k5) la art. art. 12 ; abrogă art. 7 alin.(2), art. 7 alin. (4), art. 12 lit. b) pct. v)
  L. nr.133/2017 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- modifică art. 1 alin.(4), art. 5 lit.d), art. 11 lit.a); introduce lit.c3) la art. 12, alin.(11) la art. 13; abrogă art. 7, art. 13 alin.(5), art. 17.
dispune republicarea
  O.U.G. nr.66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- modifică art. 1 alin. (4)
  O.U.G. nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
- modifică art. 13 alin. (8) si (9)


Luni, 27 iunie 2022, 11:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.