LEGE nr.211 din 15 noiembrie 2011
privind regimul deșeurilor
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.211 din 15 noiembrie 2011 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 415/2011
- Senat: P.L. nr. L383/2011
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Dispozițiile referitoare la contravenții intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 837/25 noi. 2011
Republicare: M.Of. nr. 220/28 mar. 2014
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor
totodata, abrogă:
L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor
O.U.G. nr.61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor
L. nr.27/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor
  O.U.G. nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
totodata, abrogă:
L. nr.465/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
O.U.G. nr.61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
L. nr.431/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
L. nr.138/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.810/2011 pentru promulgarea Legii privind regimul deșeurilor
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 63
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 220/28 mar. 2014
Modificată: O.U.G. nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
- modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (2) lit. a) și b), art. 14, art. 17 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 25, art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1) și (2), art. 37 alin. (1), art. 44, art. 46 alin. (2), art. 49, art. 52 lit. b), c) e) și g), art. 59 alin.(1) pct. A lit. b), art. 59 alin. (1) pct. B lit. a) și c), art. 61 alin. (1) lit. a), art. 67 alin. (1), anexa nr. 3; introduce alin. (11) și (12) la art. 17, alin. (3) la art. 17, alin. (4) la art. 26, lit. g) la art. 32 alin. (2); completează anexa nr.1, 3 și 5; abrogă art. 36 alin. (4), art. 38, art. 45, anexa nr. 4


Marți, 25 iulie 2017, 19:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.